Sep 26, 2020   3:09 a.m. Edita
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identification number: 996
University e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 

Contacts
     
Lesson     
     
          Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Inquiring of Accessibility Characteristics
Written by (author): Ing. Nela Danielová
Department:
Department of Transport Construction and Traffic (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zisťovanie charakteristík dostupnosti
Summary:Práca sa zaoberá problémom nárastu individuálnej automobilovej dopravy a poklesom záujmu o alternatívnu dopravu. Pozoruje možné príčiny preferovania automobilizmu a poukazuje na nedostatky hromadnej osobnej dopravy. Skúma závislosť medzi dostupnosťou ľudských aktivít a využívaním individuálnej automobilovej dopravy. Sústreďuje sa na bratislavskú mestskú časť Devínska Nová Ves, ktorá je vzdialenejšia od centra mesta Bratislava než ostatné mestské časti a vykazuje veľký podiel motoristov. Na základe internetovej ankety práca porovnáva dostupnosť ľudských aktivít pre Devínsku Novú Ves s inými mestskými časťami Bratislavy. Na záver navrhuje čiastočné riešenie problému individuálneho automobilizmu.
Key words:
alternatívna doprava, dostupnosť, funkčná úroveň


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited