Aug 10, 2020   9:01 p.m. Vavrinec
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identification number: 996
University e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts          Projects
     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Parameters of cross section local communication in historic town
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Opponent:Ing. Peter Rakšányi, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Parametre priečneho rezu miestnej komunikácie v historickom meste
Summary:
Táto bakalárska práca pojednáva o parametroch priečneho rezu komunikácie v historických mestách. Opisuje vývoj komunikácií vo svete do dnešného obdobia a na našom území do obdobia stredoveku, ako východisko postoja k historickým komunikáciám. Predkladá požiadavky normy na usporiadanie prvkov dopravného priestoru a šírkové parametre miestnych komunikácií. Parametre priečnych rezov boli merané v dvoch vybraných mestách- Bratislave a Levoči. Komunikácie boli roztriedené do typizovaných kategórií podľa rovnakých prvkov a charakteru komunikácie. Komunikácie v jednotlivých kategóriách boli porovnané navzájom. Porovnané boli aj samotné kategórie a nakoniec komunikácie oboch miest. Bol vypracovaný katalóg minimálnych a maximálnych hodnôt jednotlivých parametrov.
Key words:analýza parametrov, miestna komunikácia, dopravný priestor

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited