Jun 3, 2020   3:41 p.m. Karolína
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identification number: 996
University e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 

     Lesson     
     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Greenery in Rural Roads Space
Written by (author): Ing. Veronika Šimáková
Department: Department of Transport Construction and Traffic (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Miroslava Neumannová
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zeleň v priestore cestných komunikácií
Summary:Zeleň v dopravnom priestore musí byť navrhnutá takým spôsobom, aby neobmedzovala a nespôsobovala komplikácie účastníkom cestnej premávky, no zároveň vytvorila esteticky príjemné a osviežujúce prostredie. Zeleň má neuveriteľnú schopnosť ovplyvniť vodiča do takej miery, že nepriamo zabraňuje vzniku dopravnej nehody. Aby však mala takýto vplyv, je veľmi dôležité venovať pozornosť práve výsadbe vegetácie. V tejto bakalárskej práci sú zhrnuté požiadavky a zásady výsadby nízkej i vysokej zelene, ktoré je potrebné dodržať a tým zaistiť bezpečnosť účastníkom cestnej premávky v dopravnom priestore. Samozrejme, k dosiahnutiu bezpečnej prevádzky dopravného priestoru obklopeného zeleňou, je nevyhnutné vykonávať pravidelnú údržbu vegetácie.
Key words:
doprava, bezpečnosť, zeleň


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited