May 29, 2020   4:28 p.m. Vilma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identification number: 996
University e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 

Contacts
     
                    
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Greenery in Urban Road Space
Written by (author): Ing. Lukáš Bošanský
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zeleň v dopravnom priestore miestnych komunikácií
Summary:
Zeleň v dopravnom priestore miestnych komunikácií zohráva veľmi významnú úlohu. Je jediným prvkom v priestore miestnych komunikácií, ktorý prispieva k zlepšeniu ovzdušia a okolitej mikroklímy, ktorá je v súčasnom období značne zhoršená. Samozrejme, zeleň nie je možné navrhovať svojvoľne. Aby sme dosiahli maximálnu funkčnosť zelene je potrebné rešpektovať pravidlá a normy, ktoré presne určujú kde v dopravnom priestore a akým spôsobom je vhodné vysádzať mestskú zeleň. Všetky zásady sú v tejto bakalárskej práci podrobne uvedené. Vzhľadom na pozitívny dopad na životné prostredie, ktorý zeleň prináša je dôležité začať sa venovať výsadbe zelene vo zvýšenej miere pri miestnych komunikáciách, na parkoviskách a iných dopravných plochách. Rovnako je nevyhnutná aj pravidelná starostlivosť a údržba vysadenej zelene.
Key words:
Zeleň, normy, miestnych


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited