20. 10. 2020  23:16 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identifikačné číslo: 996
Univerzitný e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externý spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

     Výučba
     
Projekty
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Rusovce - preložka cesty I/2
Autor:
Ing. Ondrej Májek
Pracovisko: Katedra dopravných stavieb (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Oponent:
Ing. Vojtech Fajta
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Rusovce - preložka cesty I/2
Abstrakt:
Témou mojej diplomovej práce je navrhnúť najvhodnejšiu trasu pre preložku cesty I/2, ktorá v súčasnosti vedenie cez miestnu časť Bratislavy - Rusovce. Komunikácia už v súčasnosti zaťažuje obyvateľov Rusoviec veľkou intenzitou dopravy a tým vznikajúcim hlukom a emisiami. Obchvat nebude slúžiť len na odklonenie dopravy mimo obce, ale aj ako budúca obslužná komunikácia k novým zónam, ktoré budú vybudované v jej okolí. Nová komunikácia bude viesť juhozápadne od obce medzi železnicou a diaľnicou D2.Trasa vedie po jestvujúcej protipovodňovej hrádzi, čo znamená že komunikácia bude slúžiť aj ako ochrana pre obyvateľov Rusoviec. Najmä začiatok trasy je navrhnutý tak, aby čo najmenej zasahoval do úrodnej pôdy a tým neznehodnocoval životné prostredie. Koniec obchvatu bude na novej komunikácii , ktorú vybudujú ako súčasť mimoúrovňovej križovatky na diaľnici D2. Samotné napojenie na túto komunikáciu bude riešiť projekt mimoúrovňovej križovatky a jej prístupových komunikácií. Nová komunikácia bude mať šírkové usporiadanie kategórie C 11,5/70. Pre vybudovanie obchvatu bude potrebné postaviť nový most ponad železnicu. Súčasťou obchvatu budú aj štyri nové križovatky. Najlepším riešením bude použiť okružné križovatky. Táto komunikácia výrazne zväčší komfort bývania obyvateľov Rusoviec a v nemalej miere pomôže rozvoju tejto miestnej časti, ktorá má v úmysle vybudovať infraštruktúru, ktorá následne pritiahne nových investorov do tejto lokality.
Kľúčové slová:
cesta, križovatka, Rusovce


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene