May 25, 2020   5:05 a.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identification number: 996
University e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 

     
     
     
     
Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Traffic Calming in an Urban Area
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Opponent:
Ing. Milan Ondrovič, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Upokojovanie dopravy v mestskej časti
Summary:
Práca bola zameraná na analýzu a charakteristiku podmienok upokojenia dopravy v mestskej časti podľa dostupných údajov. Bolo treba zhodnotiť súčasný stav komunikácie vo vybranej lokalite, poukázať na nedostatky, ktoré sa v danom území nachádzajú a navrhnúť nové opatrenia, ktoré by zlepšili dopravné pomery a prispeli k zlepšeniu životného prostredia obyvateľov nielen v bezprostrednej blízkosti komunikácie. Správnym návrhom upokojovacích prvkov bolo dosiahnuté zníženie rýchlosti, lepší prístup a viac miesta na zástavke MHD, širšie chodníky pre peších, usporiadanejšie priestory na parkovanie a v neposlednom rade viac zelene vplývajúcej najmä na estetiku a životné prostredie
Key words:
Životné prostredie, Riazanská, Upokojenie dopravy


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited