Sep 29, 2020   7:15 p.m. Michal, Michaela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identification number: 996
University e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts
     
     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Verification of guiding parameters and determination of desired parameters of calm roads
Written by (author): Ing. Martin Škoda, PhD.
Department: Department of Transport Construction and Traffic (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent 1:
Opponent 2:
Opponent 3:
doc. Ing. Ivana Mahdalová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Overenie smerodajných a stanovenie želaných parametrov upokojených komunikácií
Summary:
Dizertačná práca je zameraná na rozbor účinkov cielene vybraných prvkov upokojenia dopravy na cestných prieťahoch metódami overovacích prieskumov a štatistickej analýzy a na stanovenie želaných parametrov vybraných prvkov upokojenia dopravy z hľadiska dosiahnutia želanej rýchlosti na cestných prieťahoch. V úvodnej časti sú špecifikované súčasné možnosti riešenia problematiky upokojenia dopravy na cestných prieťahoch, ich teoretické prínosy a účinnosť z pohľadu zrealizovaných zahraničných štúdií. Na základe zmapovania súčasného stavu upokojovania dopravy cestných prieťahov a lokalizáciou jednotlivých typov opatrení upokojenia dopravy v Trnavskom okrese boli vybrané najpoužívanejšie prvky, ktoré boli detailnejšie analyzované. V ďalšej časti sú špecifikované vplyvy želaných parametrov vybraných prvkov smerového vedenia komunikácií na jazdnú rýchlosť motorových vozidiel použitím grafickej simulácie pohybového deja. V závere práce sú zhrnuté výsledky jednotlivých meraní a simulácií, ako aj prínos a ďalšie využitie práce.
Key words:
upokojovanie dopravy, cestný prieťah, želaná rýchlosť, parametre

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited