May 30, 2020   2:22 p.m. Ferdinand
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identification number: 996
University e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

     
     
     
Publications     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Analyse of parking place requirements
Written by (author):
Ing. Maroš Halaj
Department: Department of Transport Construction and Traffic (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Analýza nárokov na parkovacie miesto
Summary:
Cieľom bakalárskej práce bolo na základe zberu údajov, informácií a zhotovenej fotodokumentácie o súčasnom stave parkovania vo vybranej lokalite (Študentský domov Jura Hronca) analyzovať priestorové požiadavky na parkovacie a odstavné miesta a plochy a to najmä z pohľadu ubytovaných študentov. Tieto požiadavky boli splnené za pomoci monitorovania parkovania, vyhotovenia fotodokumentácie a zisťovania dopravnej vybavenosti študentov. Nadobudnuté informácie reálneho stavu boli spracované grafickou a tabulárnou formou a boli porovnané s normovými parametrami. Posledná časť bakalárskej práce obsahuje návrh na efektívnejšie využitie konkrétnej odstavnej plochy podľa platných technických predpisov. Význam tejto práce spočíva najmä v poukázaní na neefektívne využívanie neznačených odstavných plôch, negatívne následky divokého parkovanie z hľadiska požiadaviek životného prostredia a navrhnutí možného riešenia týchto nedostatkov.
Key words:
parkovanie, analýza, parkovacie miesto

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited