Aug 9, 2020   11:08 a.m. Ľubomíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identification number: 996
University e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts
     
     
     
          
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Requirements for parking in the city center
Written by (author):
Department:
Department of Transport Construction and Traffic (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Milan Ondrovič, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Požiadavky na riešenie parkovania v centre mesta
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo na základe poznatkov, získaných informácií a vyhotovenej fotodokumentácie o aktuálnom stave parkovania v zadanej lokalite (Stavebná fakulta, Slovenská Technická Univerzita v Bratislave) zhodnotiť požiadavky pre parkovacie miesta a navrhnúť riešenie parkoviska so zameraním sa na efektívne využitie parkovacích miest a možnosť inovácie týchto miest podľa platných technických predpisov. Na dvoch vybraných parkoviskách boli separátne zaznamenávané evidenčné poznávacie značky vozidiel v priebehu pracovného dňa. Získané dáta boli vyhodnotené a spracované tabulárne a graficky pre dĺžku parkovania vozidiel ako aj obsadenosť parkovacích miest.
Key words:
parkovisko, dopravný prieskum, doprava

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited