Aug 10, 2020   9:01 p.m. Vavrinec
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identification number: 996
University e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 

Contacts
     
     
Projects     Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Transport-urban aspects of tall buildings
Written by (author):
Department:
Department of Transport Construction and Traffic (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Dopravno-urbanistické aspekty vsokých budov
Summary:
Definície a kategórie vysokých budov. História, vývoj, súčasnosť a trendy pri navrhovaní vysokých budov. Problémy, ktoré treba riešiť z hľadiska výstavby a z hľadiska používania vysokých budov. Horizontálna a vertikálna doprava vo vysokých budovách. História a vývoj výťahov. Parametre a usporiadanie moderných výťahov. Tendencie ďalšieho vývoja vysokých budov s predpokladanou realizáciou v budúcnosti. Vysoké budovy typu vertikálne mesto. Inovatívne budovy. Dopravno-urbanistické aspekty na príklade mesta postaveného na zelenej lúke, ktoré sa zväčšilo na štvornásobok pokiaľ ide o počet obyvateľov. Príklady usporiadania výťahov v konkrétnych vysokých budovách. Príklady realizovaných budov s vodorovnými prepojeniami. Zoznam 100 najvyšších budov.
Key words:
vertikálna doprava, vysoké budovy, dopravno-urbanistické aspekty

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited