Aug 10, 2020   9:39 p.m. Vavrinec
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identification number: 996
University e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

     
     
     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Maintenance of vegetation on the roads
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Údržba zelene na pozemných komunikáciách
Summary:
Michaela Bachratá, Údržba zelene na pozemných komunikáciách, Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, Katedra dopravných stavieb, vedúci práce: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD., 35 strán. V predkladanej bakalárskej práci, pod názvom "Údržba zelene na pozemných komunikáciách", sú definované základné pojmy: pozemné komunikácie, rozdelenie, zeleň, údržba zelene, ktoré vymedzujú danú problematiku. Cieľom práce je získať prehľad o problematike udržiavania zelene na vybranom úseku v obci Dolná Krupá a po overení súčasného stavu a zistení nedostatkov navrhnúť aj vhodné riešenia a zlepšenia. Ďalšia časť je zameraná na opis a charakteristiku riešeného územia. V poslednej časti je dokumentovaný súčasný stav fotodokumentáciou. V závere sú uvedené odporúčania na lepšie udržiavanie zelene v okolí pozemných komunikácií
Key words:zeleň, údržba zelene, pozemné komunikácie

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited