Jun 3, 2020   3:59 p.m. Karolína
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identification number: 996
University e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

          Projects
     
Publications     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Design of traffic calming elements on the through road in the city of Šamorín
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh upokojenia dopravy na cestnom prieťahu v meste Šamorín
Summary:Doprava má veľmi špecifické dopady na životné prostredie zvlášť v zastavanom území. Je potrebné brať do úvahy environmentálne požiadavky z hľadiska bezpečnosti, plynulosti a nadväznosti priestorového usporiadania trasy cestnej komunikácie v nezastavanom aj zastavanom území vo vzťahu k funkčným a prevádzkovým nárokom okolitého prostredia. Na zvýšenie bezpečnosti v premávke sa navrhujú rôzne prvky upokojovania dopravy. Cieľom prvkov upokojovania v doprave je dosiahnutie želanej rýchlosti v záujme zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky a zlepšenia kvality životného prostredia v okolí prieťahu. V záverečnej bakalárskej práci sa tieto aspekty skúmajú na cestnom prieťahu v meste Šamorín.
Key words:doprava, cestný prieťah, prvky upokojovania dopravy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited