Jun 2, 2020   11:48 a.m. Xénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identification number: 996
University e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 

Contacts
     
     
     
          Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Draft transport equipment for urban cycling routes
Written by (author):
Department: Department of Transport Construction and Traffic (FCE)
Thesis supervisor:
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Opponent:Ing. Milan Ondrovič, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh dopravného vybavenia mestskej cyklistickej trasy
Summary:
Predmetom tejto práce je na základe dostupných podkladov a vlastného zberu informácií a zhotovenej fotodokumentácie o súčasnom stave cyklistickej dopravy vo vybranej mestskej časti, analyzovať potrebné požiadavky a navrhnúť trasu cyklistickej komunikácie v určitej lokalite s potrebnou infraštruktúrou a vybavením. Pri návrhu treba hľadať optimálne riešenia problémov a tým zabezpečiť základné požiadavky dobre fungujúcej cyklistickej trasy ako sú bezpečnosť rýchlosť a plynulosť. Vybavením sa rozumejú veci ako priechody pre cyklistov, parkovanie, odstavovanie, nadväznosť na iné druhy dopravy. Cyklistická doprava by mala byť riešením zlej dopravnej situácie v našich mestách a to by malo taktiež zreteľne z tejto práce. Je vypracovaná formou textovej správy s potrebnými prílohami vrátane fotodokumentácie.
Key words:
cyklistická trasa, vybavenie cyklistickej trasy , cyklistická doprava

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited