May 26, 2020   11:14 a.m. Dušan
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identification number: 996
University e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 

     
     
Projects
     
     Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Feasibility study of tramway line in Vajnory
Written by (author): Ing. Gabriella Balkó, PhD.
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Štúdia realizovateľnosti električkovej trate vo Vajnoroch
Summary:Nárast obyvateľstva vplýva na výstavbu nových obytných zón. Tieto zóny sa v súčasnosti navrhujú najmä na okraji mesta, v nezastavaných územiach. Potrebné je riešiť ich napojenie na komunikačnú sieť mesta. Výhodné riešenie ponúka električka vedená na samostatnom telese. Nie je ovplyvnená cestnou dopravou, ktorá spôsobuje kongescie na cestnej sieti. Navrhnutá trasa električky musí fungovať účinne. Preto ešte v priebehu plánovacieho procesu ju treba zhodnotiť z rôznych hľadísk. Po zhodnotení rôznych variantných riešení vedenia električkovej trasy a uvážením rôznych aspektov na vplyv účinnosti je možné navrhnúť trasu električky tak, aby efektívne obsluhovala riešené územie. V predkladanej diplomovej práci bola rozpracovaná metóda hodnotenia účinnosti návrhu nových električkových trás v doposiaľ nezastavanom území, konkrétne v severovýchodnej oblasti Bratislavy. Na základe vyhodnotených riešení električkových trás bolo navrhnuté optimálne riešenie vedenia električkovej trasy v danom území.
Key words:
komunikačná sieť, hodnotenie účinnosti, električka

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited