24. 10. 2020  0:31 Kvetoslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identifikační číslo: 996
Univerzitní e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externí spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

     
     
     Publikace
     
Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Upokojenie prieťahu cesty I/2 v Moravskom sv. Jáne
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Vladimír Kapusta, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Upokojenie prieťahu cesty I/2 v Moravskom sv. Jáne
Abstrakt:
Práca je zameraná na riešenie požiadaviek na upokojenie cestného prieťahu I/2 v Moravskom sv. Jáne. Pre overenie potrebných charakteristík sa uskutočnila prehliadka trasy cestného prieťahu a dopravný prieskum. Boli zmerané parametre danej cesty v charakteristických priečnych rezoch a zhodnotené priestorové usporiadanie križovatiek a pripojení vedľajších miestnych komunikácií. Namerané hodnoty a zistené charakteristiky boli porovnané s normovými parametrami podľa STN 73 61 01 "Projektovanie ciest a diaľnic" [6], ako aj podľa STN 73 61 10 "Projektovanie miestnych komunikácií" [7]. V siedmych úsekoch trasy boli vykonané priečne rezy. Na záver práce boli navrhnuté možné úpravy pre upokojenie cestného prieťahu.
Klíčová slova:
dopravný prieskum, cestný prieťah, priečne rezy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně