24. 10. 2020  0:11 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identifikačné číslo: 996
Univerzitný e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externý spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

     Výučba
     
Projekty
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Upokojenie prieťahu cesty I/2 v Moravskom sv. Jáne
Autor:
Pracovisko:
Katedra dopravných stavieb (SvF)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Upokojenie prieťahu cesty I/2 v Moravskom sv. Jáne
Abstrakt:
Práca je zameraná na riešenie požiadaviek na upokojenie cestného prieťahu I/2 v Moravskom sv. Jáne. Pre overenie potrebných charakteristík sa uskutočnila prehliadka trasy cestného prieťahu a dopravný prieskum. Boli zmerané parametre danej cesty v charakteristických priečnych rezoch a zhodnotené priestorové usporiadanie križovatiek a pripojení vedľajších miestnych komunikácií. Namerané hodnoty a zistené charakteristiky boli porovnané s normovými parametrami podľa STN 73 61 01 "Projektovanie ciest a diaľnic" [6], ako aj podľa STN 73 61 10 "Projektovanie miestnych komunikácií" [7]. V siedmych úsekoch trasy boli vykonané priečne rezy. Na záver práce boli navrhnuté možné úpravy pre upokojenie cestného prieťahu.
Kľúčové slová:
dopravný prieskum, cestný prieťah, priečne rezy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene