13. 12. 2019  12:03 Lucia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identifikační číslo: 996
Univerzitní e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externí spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Princípy pre návrh riešenia cestných prieťahov
Autor: Ing. Mária Orbanová
Pracoviště: Katedra dopravných stavieb (SvF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Oponent:Ing. Vladimír Kapusta, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Princípy pre návrh riešenia cestných prieťahov
Abstrakt:Predkladaná práca sa v prvej kapitole venuje predstaveniu práce a cieľom, ktoré chce naplniť. V druhej kapitole opisuje vývoj stavebného usporiadania cestného prieťahu z pohľadu histórie mestskej časti -- Petržalka a z pohľadu samotného vývoja miestnej komunikácie. V nasledujúcej kapitole predstavuje súčasný stav vymedzeného úseku Kopčianskej ulice, ktorý popisuje aj pomocou fotodokumentácie, meraniami priečnych rezov a taktiež meraniami intenzity dopravy vo vybraných priečnych rezoch. V štvrtej kapitole uvádza požiadavky normy na usporiadanie cestných a miestnych komunikácií. V ďalšej kapitole porovnáva súčasný stav miestnej komunikácie s normovými hodnotami vo vybraných priečnych rezoch. V šiestej kapitole sa venuje návrhu upokojovacích prvkov a siedmu kapitolu tvorí záver predkladanej práce, v ktorom je zhrnutie s návrhom šírkového usporiadania vymedzeného úseku Kopčianskej ulice.
Klíčová slova:cestný prieťah, Kopčianska ulica, miestna komunikácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně