13. 12. 2019  11:35 Lucia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identifikačné číslo: 996
Univerzitný e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externý spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Princípy pre návrh riešenia cestných prieťahov
Autor: Ing. Mária Orbanová
Pracovisko: Katedra dopravných stavieb (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Oponent:Ing. Vladimír Kapusta, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Princípy pre návrh riešenia cestných prieťahov
Abstrakt:Predkladaná práca sa v prvej kapitole venuje predstaveniu práce a cieľom, ktoré chce naplniť. V druhej kapitole opisuje vývoj stavebného usporiadania cestného prieťahu z pohľadu histórie mestskej časti -- Petržalka a z pohľadu samotného vývoja miestnej komunikácie. V nasledujúcej kapitole predstavuje súčasný stav vymedzeného úseku Kopčianskej ulice, ktorý popisuje aj pomocou fotodokumentácie, meraniami priečnych rezov a taktiež meraniami intenzity dopravy vo vybraných priečnych rezoch. V štvrtej kapitole uvádza požiadavky normy na usporiadanie cestných a miestnych komunikácií. V ďalšej kapitole porovnáva súčasný stav miestnej komunikácie s normovými hodnotami vo vybraných priečnych rezoch. V šiestej kapitole sa venuje návrhu upokojovacích prvkov a siedmu kapitolu tvorí záver predkladanej práce, v ktorom je zhrnutie s návrhom šírkového usporiadania vymedzeného úseku Kopčianskej ulice.
Kľúčové slová:cestný prieťah, Kopčianska ulica, miestna komunikácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene