Jun 3, 2020   3:55 p.m. Karolína
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identification number: 996
University e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 

     Lesson                    Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The Design of Bicycle Route Sereď - Kráľová nad Váhom
Written by (author):
Ing. Nela Danielová
Department: Department of Transport Construction and Traffic (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Fedor Zverko
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh cyklistickej komunikácie Sereď- Kráľová n/Váhom
Summary:
Súčasný konzumný spôsob života vo svete uprednostňuje rozvoj individuálnej automobilovej dopravy pred tou alternatívnou. Bicykel ako dopravný prostriedok utlačila rýchlejšia a pohodlnejšia automobilová doprava do úzadia. Cieľom práce je navrhnúť cyklistickú komunikáciu s príslušným zariadením v okolí mesta Sereď, ktorá by slúžila na rekreáciu a zároveň by prepojila mesto s okolitými obcami, a tým ponúkla alternatívny spôsob cestovania v tejto oblasti. Zároveň, vytvorením cyklotrasy by sa mestá a obce pri povodí Váhu pripojili k Vážskej cyklomagistrále, ktorá by v budúcnosti mohla mať medzinárodný význam a prispieť k rozvoju cestovného ruchu a k zamestnanosti obyvateľov v priľahlom území.
Key words:
Cyklotrasa, Zariadenia pre cyklistov, Dolná Streda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited