May 26, 2020   1:10 p.m. Dušan
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identification number: 996
University e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

Contacts     Lesson     
     
Publications     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Evaluation of the Effectiveness of Route Design of Mass Transport
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent 1:
Opponent 2:
prof. Ing. František Lehovec, CSc.
Opponent 3:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie účinnosti návrhu trasy hromadnej dopravy
Summary:
Neustále zvyšovanie počtu vozidiel spôsobuje preťaženie komunikácií a čoraz častejšie vyvoláva kongescie na cestnej sieti. Dochádza tak k ovplyvňovaniu aj iných druhov dopravy viazanej na cestnú sieť, predovšetkým však verejnej hromadnej dopravy. Preto je potrebné vytvárať vhodnejšie podmienky pre tento dopravný systém. Základné faktory účinnosti verejnej hromadnej dopravy je čas a rýchlosť premiestnenia a obsadenosť. Prekladaná dizertačná práca je zameraná na zistenie hodnôt týchto faktorov za účelom hodnotenia účinnosti tohto dopravného systému. V dizertačnej práci bola navrhnutá zjednodušená metodika hodnotenia účinnosti trasy hromadnej dopravy, do ktorej vstupujú isté faktory vplývajúce na účinnosť trasy. Pomocou výpočtového programu PTV VISUM je možné navrhovať a tiež preskúšať účinnosť nových trás.
Key words:obsadenosť, hromadná doprava, účinnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited