15. 12. 2019  13:32 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identifikačné číslo: 996
Univerzitný e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externý spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Hodnotenie účinnosti návrhu trasy hromadnej dopravy
Autor: Ing. Gabriella Balkó, PhD.
Pracovisko: Katedra dopravných stavieb (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Oponent 1:Dr. Ing. Milan Skýva
Oponent 2:prof. Ing. František Lehovec, CSc.
Oponent 3:doc. Ing. Ivana Mahdalová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hodnotenie účinnosti návrhu trasy hromadnej dopravy
Abstrakt:Neustále zvyšovanie počtu vozidiel spôsobuje preťaženie komunikácií a čoraz častejšie vyvoláva kongescie na cestnej sieti. Dochádza tak k ovplyvňovaniu aj iných druhov dopravy viazanej na cestnú sieť, predovšetkým však verejnej hromadnej dopravy. Preto je potrebné vytvárať vhodnejšie podmienky pre tento dopravný systém. Základné faktory účinnosti verejnej hromadnej dopravy je čas a rýchlosť premiestnenia a obsadenosť. Prekladaná dizertačná práca je zameraná na zistenie hodnôt týchto faktorov za účelom hodnotenia účinnosti tohto dopravného systému. V dizertačnej práci bola navrhnutá zjednodušená metodika hodnotenia účinnosti trasy hromadnej dopravy, do ktorej vstupujú isté faktory vplývajúce na účinnosť trasy. Pomocou výpočtového programu PTV VISUM je možné navrhovať a tiež preskúšať účinnosť nových trás.
Kľúčové slová:obsadenosť, hromadná doprava, účinnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene