Nov 18, 2019   2:25 p.m. Eugen
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Vice-dean - Faculty of Mechanical Engineering
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Michal Holdy
Výskum parametrov optimalizácie procesu 3D tlače
May 2022Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Salman N.S. Sabbar
Additive manufacturing devices properties Improvement
August 2020Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Salman N.S. Sabbar
Additive manufacturing devices properties Improvement
August 2020Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Lucia Ploskuňáková
Výskum vlastností modelov vyrobených technológiou tavného nanášania
June 2020Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Holodňak
Research of Shredding machine parameters
May 2019Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vivek Chandrasekaran, B.E.
Properties of special material for FDM 3D printing
May 2019Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Németh
Evaluation of models properties produced by 3D printing
May 2019Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Šuhaj
Analysis and Optimization of 3D Printing head
May 2019Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marko Kljajič
Application of an industrial robot for 3D printing
May 2018Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Okoličáni
Impact of 3D printing production parameters on the mechanical properties of produced part
May 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Šímová
Properties of 3D models produced by rapid prototyping technology
May 2018Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Dávid Kúdela
Nové materiály pre 3D tlač
May 2017Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Vojtek
Experimentálne skúmanie mechanických vlastností modelov vyrobených FDM technológiou po aplikácii povrchovej úpravy
May 2017Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Andris
Návrh technológie pre aditívnu výrobu kovových súčiastok
June 2016Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Lipa
Porovnanie presnosti 3D skenovania objektov vybranými systémami
June 2016Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tibor Soós
Návrh zariadenia pre 3D tlač technológiou tavného nanášania
June 2016Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Lukáš Gyalog
Počítačová podpora pri návrhu a realizácii súčiastky
June 2015Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erik Šimún
Vlastnosti modelov vyrobených systémom rýchleho prototypovania
June 2015Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Adámková
CAx systémy - vytvorenie e-learningovej platformy
June 2014Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislav Andris
Laserové spekanie kovových materiálov - Rapid Prototyping
June 2014Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Slavomíra Brozmanová
Analýza energetickej bilancie využitia biomasy
June 2014Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Lipa
Presnosť systémov Rapid Prototyping a 3D skenerov
June 2014Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Baranec
Návrh a ekonomické zhodnotenie zabezpečenia elektrickej energie pomocou obnoviteľných zdrojov
June 2013Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Brejka
Návrh zariadenia pre skenovanie systémom DAVID
June 2013Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lenka Čelovská
Počítačom podporované systémy
June 2013Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Čilo
Ekonomický prínos zavedenia systému reverzného inžinierstva
June 2013Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Čižmárik
Problematika opätovného použitia v Európe a na Slovensku
June 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Majer
Návrh pohybového mechanizmu pre 3D tlačiareň
June 2013Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Medovič
Konštrukčný návrh malej veternej turbíny
June 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Mičová
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
June 2013Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Pataláš
Ekonomické zhodnotenie využitia malých veterných elektrární
June 2013Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloslav Štollmann
Technicko - ekonomické zhodnotenie špeciálnych lanoviek typu RELAZ
June 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Yousef S.M.K.M. Alazemi
Plazmové a laserové rezacie stroje
January 2013Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Humood Sh.Sh.N. Alsahli
Využitie drviacich strojov
January 2013Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mohammad Sh.M.Sh.M. Alsubaie
Konvenčné obrábacie stroje a technológie obrábania
January 2013Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Abdullah H.M.S. Hadab
Špeciálne technológie na obrábanie materiálov
January 2013Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Leonardo Valois
Návrh bezpečnostných prvkov vybraného výrobného zariadenia
October 2012Displaying the final thesis
38.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Tomáš Čižmárik
Problematika Re-use v Európe a na Slovensku
June 2012Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Igor Daráž
Technológia obrábania statorov generátorov veterných elektrární.
June 2012Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Ftáček
Ekonomické zhodnotenie malej veternej elektrárne
June 2012Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Halgoš
Využitie počítačovej podpory vo vybranom podniku
June 2012Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Kobliška
Návrh a analýza malej veternej elektrárne
June 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Vladimír Kokavec
Úprava zhutňovacieho zariadenia
June 2012Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Kováčová
Využitie systémov reverzného inžinierstva
June 2012Displaying the final thesis
45.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Daniel Lipa
Presnosť systémov Rapid Prototyping a 3D skenerov
June 2012Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mohammad A.R.S.J.B. Alazemi
Malé veterné turbíny
January 2012Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ali M.M.S. Alhammad
Reverzné inžinierstvo
January 2012Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Fayez S.F.Sh. Alwassmi
Počítačom podporované systémy v strojárstve
January 2012Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ahmad M.M.S.M. Alenezi
Výrobné stroje pre nekonvenčné technológie
July 2011Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Bariš
Možnosti využitia CAx systémov v životnom cykle súčiastky
June 2011Displaying the final thesis
51.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Vladimír Kokavec
Úprava zhutňovacieho zariadenia
June 2011Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Nguyen
Tester aktívnych hlavových opierok vo firme Johnson Controls
June 2011Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Brejka
Nové trendy v oblasti výrobných zariadení
June 2011Displaying the final thesis
54.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Dušan Bystrický
Využitie počítačovej podpory v strojárskom podniku
June 2011Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Gažúr
Dezintegračné stroje na tuhé odpady
June 2011Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislav Papp
Bezpečnosť technických systémov a zariadení
June 2011Displaying the final thesis
57.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Tomáš Repeľ
Manipulačné zariadenia v priemysle
June 2011Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Suchár
Ergonomické a bezpečnostné požiadavky na pracovisku
June 2011Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tatiana Štolcová
Malé veterné turbíny
June 2011Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Kobliška
Malé veterné turbíny pre domáce využitie
June 2010Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Krovinová
Bezpečnostné prvky výrobných strojov
June 2010Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Paták
Zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre trieskové hospodárstvo
June 2010Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Faissal H.A.B.H. Alotaibi
Využitie systému rapid prototyping
May 2010Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Ondrušek
Nové technológie v strojárstve
June 2009Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Párik
Nanotechnológie v strojárskej praxi
June 2009Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Molnár
Návrh prípravku pre výrobu oceľových výstuží betonových panelov
June 2008Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress