Jan 19, 2020   5:02 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PhDr. Emília Mironovová
Identification number: 259
University e-mail: emilia.mironovova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centre of Languages, Humanities and Academic Sport (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Silvia Ondreičková
Návrh racionalizácie výberu a získavania zamestnancov v podniku Matador-Industries, a. s. Dubnica nad Váhom
May 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adriana Ujhelyová
Návrh inovácie systému zamestnaneckých výhod v podniku EVPÚ - ZVS, a.s.
May 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dana Kaščáková
Analýza komunikácie v podniku CHEMOSVIT FOLIE a. s. a návrhy na jej zlepšenie
June 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Kovárová
Adaptačný a vzdelávací program pre novoprijatých pracovníkov v priemyselnom podniku Etop-Trading a.s. Púchov
June 2012Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Putalová
Zatraktívnenie CONTINENTAL Matador Truck Tires s.r.o. pre absolventov VŠ a SŠ pri výbere zamestnania
June 2012Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Szalayová
Hodnoty a rituály v podniku Konštrukta-Industry, a.s.
June 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Feketová
Analýza internej komunikácie v pracovnom prostredí ŽOS Trnava a.s.
June 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Kolenová
Prijímací pohovor do zamestnania a návrh záznamového hárku z pohovoru v podniku PSA Slovakia
June 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Liptáková
Odporúčané oblečenie ako súčasť firemnej kultúry v koncerne ZF Boge Slovakia
June 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Pagáčová
Systém vzdelávania a rozvoj zamestnancov v podniku RKS Trenčín s.r.o.
June 2011Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Judita Ághová
Hodnotenie osvetlenia v spoločnosti PLASTED, s r. o.
June 2010Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Richard Klučiar
Nástroje podnikovej kultúry v spoločnosti COLUMBA, s r. o.
June 2010Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Lačná
Etický kodex ako významná zložka podnikovej kultúry JAVYS, a.s.
June 2010Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Štulajterová
Motivácia zamestnancov v organizácii Technické služby Brezno
June 2010Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Urbanová
Podniková identita ako súčasť podnikovej kultúry v Belumi Pumpy, s r.o.
June 2010Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress