Jan 23, 2020   0:27 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Martin Garan, PhD.
Identification number: 10008
University e-mail: martin.garan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tibor Glova
Napäťovo-deformačná analýza oceľového železničného mostu \\pomocou MKP
June 2008Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Petrilák
Deformačno-napäťová analýza rámu dopravníka použitím MKP
June 2008Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Pliš, PhD.
Analýza napäťovo-deformačného stavu visutého oceľového mostu pomocou MKP
June 2008Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Pulkovník
Numerická analýza deformačno-napäťového stavu rámu bicykla
June 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Kováč
Základná pevnostná analýza mosta The Tsing Ma Bridge
June 2009Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Jaroslav Dafčík
Napäťovo deformačná analýza rámu nákladného automobilu
June 2010Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Chobot
Napäťovo deformačná analýza rámu automobilu
June 2010Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marcel Madarász
Napäťovo deformačná analýza železničného mosta Hell Gate
June 2010Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Karol Nunhart
Napäťovo deformačná analýza rámovej konštrukcie oceľového skladu
June 2010Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Štefan Šípoš
Napäťovo deformačná analýza konštrukcie vyrobnej haly
June 2010Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Zelenka
Napäťovo deformačná analýza mosta Akashi-Kaikyo
June 2010Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Dafčík
Napäťovo deformačná analýza rámu nákladného automobilu
June 2011Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radovan Fekete
Napäťovo deformačná analýza cestného visutého mosta Humber Bridge
June 2011Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Gašpár
Napäťovo deformačná analýza konštrukcie železničného mosta Vyšehradský
June 2011Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dušan Graca
Možnosti využitia RFID pri riadení strojárskych technológií
June 2011Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Horváth
Napäťovo deformačná analýza konštrukcie oceľovej budovy
June 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Mráz
Napäťovo deformačná analýza rámu športového automobilu
June 2011Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Paulík
Napäťovo deformačná analýza pevnosti stavebného žeriavu
June 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Rajman
Posúdenie pevnosti konštrukcie vežového žeriava
June 2011Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Štefan Šípoš
Napäťovo deformačná analýza konštrukcie vyrobnej haly
June 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Zetocha
Posúdenie pevnosti konštrukcie Rainbow bridge
June 2011Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kamil Ujhelyi
Návrh softvéru monitorovacieho systému únavového poškodenia v prostredí LabView
June 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristián Halász
Napäťovo deformačná analýza požiarnej klapky
May 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Krajčí
Napäťovo deformačná analýza cestného mosta
June 2012Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Kubiš
Posúdenie pevnosti rámu automobilu
June 2012Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Matlovič
Monitorovanie statickej bezpečnosti energetických konštrukcií v prevádzke
June 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Ottava
Napätovo deformačná analýza stožiaru vysokého elektrického napätia
June 2012Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adrián Šurmánek
Napäťovo deformačná analýza vežového žeriava Liebherr 130 EC-B
June 2012Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Július Gregorovič
Monitorovací systém sledovania únavového poškodenia a statickej bezpečnosti v prostredí LabView
June 2012Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Lajcha
Štatistický prístup hodnotenia únavovej životnosti konštrukcií využitím softvéru LabVIEW
June 2012Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Páleník
Napäťovo deformačná analýza rámu športového bicykla
June 2012Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislav Tóth
Posúdenie pevnosti konštrukcie vežového žeriava
June 2012Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Boďa
Napäťovo deformačná analýza konštrukcie krídla lietadla
June 2013Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Džadoň
Modelovanie a riadenie ABS systému automobilu v Matlab/Simulinku
June 2013Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Matejíček
Napäťovo deformačná analýza konštrukcie navijáku
June 2013Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Zetocha
Modelovanie robotických manipulátorov v prostredí LabVIEW
June 2013Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Schlosser
Modelovanie tempomatu automobilu s využitím Simulinku a SimDriveline
June 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Gajdošík
Optimalizácia podpier nosníka
June 2014Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Kanda
Identifikácia parametrov dynamického modelu hydraulického pulzátora EDYZ-6
June 2014Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Kosznovszki
Monitorovanie líniových potrubí v spolupôsobení korózného a napäťového stavu
June 2014Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Páleník
Modelovanie robotických manipulátorov v prostredí LabVIEW
June 2014Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Podolec
Modelovanie a simulácie dynamických systémov využitím SimMechanics
June 2014Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Richard Trnený
Návrh pružiny pre potreby súťaže SAE Formula student
June 2014Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Trnovec
Napäťovo deformačná analýza cestného mosta
June 2014Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vojtech Valkovič
Pevnostné posúdenie guľového čapu z hľadiska únavovej životnosti
June 2014Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Oliver Rovný
Analýza a návrh posuvovej sústavy CNC frézovačky
June 2015Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriel Batista, PhD.
Návrh systému riadenia vozidla pri zaťažení počas prejazdu zákrutou
June 2015Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Danko
Napäťovo deformačná analýza výložníka UNC080
June 2015Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zeming Chen
Napäťovo deformačná analýza rámu formule
June 2015Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Kabáč
Modelovanie robotického ramena v systéme Matlab/SimMechanics
June 2015Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Kolek
Posúdenie pevnosti konštrukcie oblúkového mosta
June 2015Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Slodičák
Napäťovo deformačná analýza konštrukcie hydraulickej ruky
June 2015Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Šlesar
Napäťovo deformačná analýza mostového žeriavu
June 2015Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Attila Tóth
Napäťovo deformačná analýza rámu nákladného bicykla
June 2015Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboslav Slezák
Modelovanie a optimalizácia mechanizmu robotickej ruky v systéme ADAMS
July 2015Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Boris Baláž
Napäťovo deformačná analýza stavebného žeriavu
June 2016Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Boďa
Monitorovanie únavovej a statickej bezpečnosti konštrukcie v prevádzke
June 2016Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Gejguš
Využitie Matlab/SimMechanics v procese simulácie dynamických systémov
June 2016Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gábor Gyebnár
Napäťovo deformačná analýza stožiaru elektrického vedenia
June 2016Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Hura
Napäťovo deformačná analýza poľnohospodárskeho stroja
June 2016Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Kovácsová
Napäťovo deformačná analýza pevnosti stavebného žeriavu
June 2016Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrej Paulen
Analýza pohybu navíjacieho stroja v systéme SimMechanics
June 2016Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Onur Sen
Napäťovo-deformačná analýza cestného mosta
June 2016Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Zušťák
Návrh systému monitorovania výrobnej linky použitím modulu Arduino
June 2016Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Govindasamy Kaliyamoorthy, B.E.
The stress strain analysis of the car chassis
May 2017Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Burak Cirik
Analysis of robotic systems and their animations using modern approaches
May 2017Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Damián Kozel
The stress-strain analysis of the mobile structure
May 2017Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Majkút
Tvorba modelov dynamických systémov a ich simulácia využitím moderných prístupov
May 2017Displaying the final thesis
69.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Rajesh Shanmugam
The stress strain analysis of the civil crane
May 2017Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Páleník
Modelovanie a simulácie robotickej ruky využitím moderných prístupov
June 2017Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Nagy
Monitorovanie potrubia pri spolupôsobení napätia a korózneho prostredia
June 2017Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Kulhánek, BSBA
Problematika supravodivosti a jej aplikácie v praxi
July 2017Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bence Nagy
Modeling and simulation of basic physical models of dynamic systems
July 2017Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viliam Hrebičík
Návrh spracovania obrazu pre strojové videnie robotického systému
July 2017Displaying the final thesis
75.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Zsolt Kovács
Analýza a tvorba modelov pre modelovanie a simulovanie zvuku hudobných nástrojov
July 2017Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dheepan Ravichandran, B.E.
The stress-strain analysis of the backhoe ladle
May 2018Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Udhaya Kumar Jaya Kumar, B.E.
The static and dynamic analysis of the motorbike frame
May 2018Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Patrik Gálik
Stress-strain analysis and strength assessment of the warehouse structure
May 2018Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Máčaj
The monitoring of vibration in the term of fatigue safety
May 2018Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Oliver Písečný
Simulation of the movement for the robotic system using the Simcape/Multibody module
May 2018Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eduard Verešpej
Procedure of creating physical dynamic models usign Matlab/Simulink and Matlab/Simscape
May 2018Displaying the final thesis
82.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Zsolt Kovács
Analysis and developing of the models for modeling and simulation of the sound of musical instruments
May 2018Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Magušin
Purpose of the experimental testing device for verification of requirement performances for compresors of landing systems
May 2018Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Cibi Chakravarthi Narayanan
Wireless communication of 7th axis resolver of an industrial robot
May 2018Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Hura
The stress strain analysis and optimalization of the fitness machine using FEM
May 2018Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mohamed Amr Abd ELkarim Ahmed ELSabbagh
The strength and dynamic analysis of a piston and rod mechanism of the engine
May 2019Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Harisudan Keelkattalai Kasthurii Renghan
The stress-strain analysis of the crane hydraulic arm of truck
May 2019Displaying the final thesis
88.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Mohammednadeemkhan Khan
Modeling and simulation of dynamic systems in Matlab
May 2019Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Semih Kaan Kumartas
The stress-strain analysis of the road bridge
May 2019Displaying the final thesis
90.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Osman Kutlutürk
The Stress-strain analysis of the bridge structure
May 2019Displaying the final thesis
91.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Madhusudhan Madehalli Janardhan
Stress strain analysis of the railway bridge
May 2019Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Majkút
Design of the laboratory system model for controlling the position of the VN electrodes in system Plasmabit
May 2019Displaying the final thesis
93.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Thanmay Mahadev Naik
The stress-strain analysis
May 2019Displaying the final thesis
94.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Sanjay Dhirubhai Parmar
Modeling and simulation of dynamic system using modern approaches
May 2019Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Pavčo
Stress-strain analysis of the strenght of the fitness machine
May 2019Displaying the final thesis
96.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Sumith Rajith Balaji
The stress-strain analysis
May 2019Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Naveen Kumar Rangaraj
The assesment of the motorbike frame strength in Ansys Workbench
May 2019Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vivek Ravi Kumar
The stress-strain analysis of the double girder crane
May 2019Displaying the final thesis
99.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Anilkumar Seetharaman
The stress-strain analysis of the pylon for electric voltage conduction
May 2019Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Šimo
Design and modeling of the entrance parking ramp in the Simscape
May 2019Displaying the final thesis
101.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Vinayaka Arun Shetti
The stress-strain analysis
May 2019Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Prem Kumar Ethiraj
Modeling of the industrial robot structure in Ansys Workbench
May 2019Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Prasanth Mohan
The static and dynamic analysis of the wheel loader in Ansys
May 2019Displaying the final thesis
104.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Vinayaka Arun Shetti
Stress strain analysis ....
May 2020Displaying the final thesis
105.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Kristián Kleman
The strength assessment of the civil crane
May 2020Displaying the final thesis
106.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Peter Pavliš
The assessment of the strength and analysis of the railway bridge
May 2020Displaying the final thesis
107.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Adam Sedlák
The analysis of strength and dynamic behaviour of motocycle axel
May 2020Displaying the final thesis
108.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Adam Srňánek
The assessmet of static and dynamic safety of the airplane wheel
May 2020Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress