31. 10. 2020  15:24 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Identifikačné číslo: 1484
Univerzitný e-mail: lubica.mrvova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty
     
     
Výučba     Záverečná práca     
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavZáverečná prácaPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ondrej Bielik
Návrh technicko-organizačných opatrení na zlepšenie materiálových vstupov a výstupov pri procese púzdrenia diód v podniku SEMIKRON, s.r.o. Vrbové
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Drozd
Návrh opatrení na zlepšenie postavenia podniku Motor-car, s.r.o. Bratislava v trhovej ekonomike a jeho strategický rozvoj
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Heldová
Návrh na zlepšenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku MEDIAN SK, spol. s r. o. Bratislava
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Silvia Šebeňová, PhD.
Kolektívna zmluva v priemyselnom podniku Slovenské elektrárne, a. s., Závod AE Mochovce
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Cabajová
Návrh na zlepšenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku TOPNAD, a.s., Topoľčany
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Ďurinová
Kolektívna zmluva v Nemocnici, n.o., Topoľčany
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dušana Fialová
Návrh na zlepšenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku Telemont, a.s., Bratislava
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Beáta Konyáriková
Analýza vývoja nezamestnanosti v trnavskom regióne
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Miškovská
Kolektívna zmluva v priemyselnom podniku PPS GROUP, a.s., Detva
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Vöröšová
Návrh opatrení na zlepšenie systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov v podniku SAMSUNG Electronics Slovakia, s.r.o., Galanta
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Paulína Babincová, PhD.
Analýza rozvoja ľudských zdrojov v podniku
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ľubica Lackovičová
Hodnotenie zamestnancov na Mestskom úrade
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Alena Poláková
Návrh systému získavania a výberu zamestnancov
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Gabriela Sporímska
Stabilizácia zamestnancov a jej význam pre podnik
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Monika Zelenáková
Analýza nezamestnanosti v regióne Myjava
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslava Hlaváčová
Dejiny súkromnej strednej umeleckej školy
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Tatiana Kulichová
Princípy humanizácie technického vzdelávania na stredných odborných školách
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Denisa Sláviková
Problém agresívneho správania žiakov a možnosti eliminovania
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Klaudia Gašparíková
Návrh systému vzdelávania zamestnancov v podniku
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubomíra Kereková
Návrh systému výberu, a prijímania zamestnancov v podniku
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Pavel Kovács
Kolektívna zmluva v priemyselnom podniku
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Petra Malíková
Návrh systému výberu zamestnancov v podniku
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Marčeková
Návrh na zlepšenie stavu nezamestnanosti v okrese Trenčín
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dušana Fialová
Problém agresívneho správania žiakov na stredných školách a možnosti ich eliminácie
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Kamila Kocianová
História strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Petíková
Analýza uplatnenia absolventov stredných odborných škôl
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jarmila Šedivá
Environmentálna výchova a princípy humanizácie na školách technického typu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Lošonská
Návrh opatrení na formovanie podnikovej kultúry v podniku LYCOS - Trnavské Sladovne, s.r.o., Trnava
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Pilch
Návrh na zlepšenie rozmiestňovania a adaptácie zamestnancov
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Janka Šmidáková
Návrh systému výberu a prijímania nových zamestnancov v podniku
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Eva Herdová
Návrh systémových riešení na zvýšenie úrovne podmienok zamestnancov v podnikovej kolektívnej zmluve SLOVEO, a.s. z pohľadu zamestnanca
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Maroš Procházka
Návrh komplexného tréningového programu vzdelávania zamestnancov v podniku FOXCONN SLOVAKIA, spol. s r.o.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Živčic
Návrh systému vzdelávania zamestnancov v podniku Spoločnosť Kováč s.r.o.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Lukáš Barta
Návrh opatrení na zlepšenie podnikovej kultúry v podniku WENS DOOR s.r.o.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Bianka Beňová
Návrh opatrení na zlepšenie súčasného stavu v oblasti vzdelávania zamestnancov v podniku FORTISCHEM a.s.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Lehotská
Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov vo výrobe a údržbe v podniku GeLiMa, a.s.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Nikoleta Vontszeműová
Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania zamestnancov v PROJEKT-MARKET s.r.o.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Emil Vrana
Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov v podniku Meriot, s.r.o.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Dagmara Bednáriková
Návrh systému hodnotenia finančno-ekonomickej výkonnosti a stability podniku PSJ Hydrotranzit, a.s.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Hašková
Návrh procesu vzdelávania zamestnancov v kontexte s USZP v spoločnosti Continental Automotive System Slovakia s.r.o.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Silvia Baďurová
Návrh opatrení na zlepšenie procesu získavania výrobných zamestnancov v podniku RF, spol. s r.o.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Buchtová
Návrh opatrení na zlepšenie procesu získavania a výberu zamestnancov v podniku INA SKALICA spol. s r.o.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Peter Konský
Návrh opatrení na zlepšenie podnikovej kultúry v podniku Hella Slovakia Signal –Lighting s.r.o.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Magdaléna Medlenová
Návrh opatrení na zlepšenie systému vzdelávania zamestnancov v podniku First Montana Technology s.r.o.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Alena Mruškovičová
Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním v podniku Považská cementáreň, a.s.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Petra Kulišková
Návrh systému logistických procesov malosériovej produkcie v podmienkach veľkosériovej produkcie vo VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Mihályová
Návrh procesu vzdelávania zamestnancov v kontexte s USZP v spoločnosti Novplasta, s.r.o.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Pomichalová
Návrh hodnotenia environmentálnej výhodnosti a ekonomickej efektívnosti repasovaných výrobkov v spoločnosti Holger Christiansen Production Slovakia, s.r.o.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Michaela Ďurigová
Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania zamestnancov v podniku KLIMATECH s.r.o.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Simona Fischerová
Návrh opatrení na zlepšenie využitia metód pre výber a prijímanie zamestnancov v priemyselnom podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Silvia Horehájová
Návrh opatrení na zlepšenie využitia metód pre výber a prijímanie zamestnancov v  podniku ZF Slovakia, a.s.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Patrícia Slatinská
Návrh opatrení na zdokonalenie podnikovej kultúry v podniku MIKOV Skalica spol. s r.o.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Kamila Solárová
Návrh opatrení na zlepšenie Work-life balance v podniku ZF Slovakia, a.s.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lenka Škodová
Návrh opatrení na zlepšenie systému hodnotenia zamestnancov v podniku ZF SLOVAKIA, a.s.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Hammel
Návrh procesu vzdelávania zamestnancov v kontexte s USZP v spoločnosti ZVARMONT, spol. s r.o.
júl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Silvia Baďurová
Návrh procesu stabilizácie zamestnancov v priemyselnom podniku RF, spol. s r.o.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Buchtová
Návrh hodnotenia ekonomickej efektívnosti environmentálnych investícií v podniku INA SKALICA
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Magdaléna Medlenová
Návrh systému vzdelávania zamestnancov v podniku DACHSER Slovakia a.s.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martina Staňková
Návrh hodnotenia ekonomickej efektívnosti environmentálnych investícií v podniku CRH (Slovensko) a.s.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Babinský
Návrh opatrení na zlepšenie DLP ( Direct layout productivity) zefektívnenie vykladania pien v podniku Faurecia Slovakia s.r.o.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Pediač
Návrh opatrení na stabilizáciu zamestnancov v podniku .A.S.A. Trnava, spol. s r.o.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Martina Boledovičová
Návrh systému na zníženie fluktuácie ako prejavu pracovnej nespokojnosti v podniku Boge Elastmetall Slovakia a.s.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Simona Fischerová
Návrh systému stabilizácie zamestnancov v kontexte s udržateľným spoločensko zodpovedným podnikaním v podniku SEISA Europe, s.r.o
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrícia Lenčešová
Návrh systému vzdelávania zamestnancov v kontexte s udržateľným spoločensko zodpovedným podnikaním v podniku PCA Slovakia, s.r.o.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivan Molnár
Návrh zlepšenia systému vzdelávania zamestnancov v kontexte s udržateľným spoločensko zodpovedným podnikaním v podniku AMI spol. s r.o.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Richtáriková
Návrh systému vzdelávania zamestnancov v kontexte s udržateľným spoločensko zodpovedným podnikaním v spoločnosti TATRACHEMA VD
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Klaudia Vendleková
Návrh na zdokonalenie systému odmeňovania výrobných zamestnancov vo väzbe na udržateľnú výkonnosť v podniku HoReCup, a.s.
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Ing. Jakub Herda
Návrh odporúčaní na zlepšenie finančnej štruktúry priemyselných podnikov v SR
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Soňa Matejovičová
Návrh programu prípravy personálnych rezerv v podniku KONŠTRUKTA - Industry, akciová spoločnosť
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nina Šmatláková
Návrh opatrení na zlepšenie podnikovej kultúry v kontexte s udržateľným spoločensko zodpovedným podnikaním v podniku TCM Polska Tool consulting and management
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Cingel
Návrh sledovania vplyvu rôznych generácií zamestnancov na udržateľnú výkonnosť v podniku
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Silvia Horehájová
Návrh na zdokonalenie systému odmeňovania výrobných zamestnancov vo väzbe na udržateľnú výkonnosť v  podniku Faurecia Automotive Slovakia s.r.o.
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michaela Koporcová
Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov v spoločnosti IKEA Components s.r.o.
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Simona Kučmová
Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov v spoločnosti Považská cementáreň, a.s.
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Plavecká
Návrh na zdokonalenie systému odmeňovania výrobných zamestnancov pre podporu výkonnosti v podniku EVPÚ PRO, a.s.
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Barbora Hudecová
Návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v spoločnosti KONŠTRUKTA - TireTech, a.s.
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Micháliková
Návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku HF NaJUS, a.s.
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca je nekompletná
DPAutor: Bc. Denisa Kakviczová
Návrh udržateľného systému formovania udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku Bekaert Hlohovec, a.s.
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Simona Kučmová
Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov v spoločnosti Považská cementáreň, a.s.
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Emília Nikelová
Návrh udržateľného systému stabilizácie zamestnancov v podniku Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a.s.
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Natália Pušková
Návrh udržateľného systému zdokonalenia hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku PAVERTADE s.r.o.
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lenka Jarušková
Návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku NIKOV spol. s r.o.
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Michal Patka
Návrh udržateľných opatrení na zlepšenie stabilizácie zamestnancov v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Huraj
Návrh formovania udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems s. r. o.
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Bc. Denisa Kakviczová
Návrh udržateľného systému formovania pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku Bekaert Hlohovec, a.s.
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca je odovzdanáDP
Autor: Bc. Natália Pušková
Návrh udržateľného systému zdokonalenia hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku PAVERTADE s.r.o.
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Sedláková
Návrh formovania udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti Secop s.r.o.
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alexandra Šaturová
Návrh formovania udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku PONGRATZ s.r.o
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Zdenka Kučerová
Návrh udržateľných opatrení na zdokonalenie hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku Booster Precision Components (Belusa) s.r.o.
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michal Patka
Návrh na zlepšenie formovania udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v podniku Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Barbara Vojtová
Návrh udržateľných opatrení stabilizácie zamestnancov v podniku GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s.r.o.
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná