Oct 24, 2019   1:03 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Kuric, PhD.
Identification number: 17452
University e-mail: 2007250174 [at] stuba.sk
University e-mail: eduard.kuric [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Vincúr
Vyhľadávanie v zdrojových kódoch so zohľadnením časovej dynamiky
May 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michael Garaj
Vyhľadávanie v zdrojových kódoch so zohľadnením reputácie ich autorov
May 2014Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Sámela
Personalizované vyhľadávanie v zdrojových kódoch
May 2014Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Peter Zimen
Vyhľadávanie v zdrojovom kóde so zohľadnením reputácie ich autorov
May 2015Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jozef Balún
Predpovedanie kľúčových slov do vyhľadávača na základe potreby používateľa odvodenej zo sledovania pohľadu
May 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Januška
Predpovedanie kľúčových slov do vyhľadávača na základe potreby používateľa odvodenej zo sledovania pohľadu
May 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Měkota
Vyhľadávanie v zdrojovom kóde so zohľadnením reputácie vývojárov
May 2016Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Schwartz
Automatizované vyhodnotenie použiteľnosti webovej stránky z pohľadu používateľského zážitku
May 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bálint Csóka
Odporúčanie expertov pre úlohy v softvérovom projekte na základe tém
May 2016Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Zbell
Modelovanie odbornosti programátora založené na softvérových metrikách
May 2016Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Belaj
Aplikácia na podporu testovania použiteľnosti webových stránok
May 2017Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Christopher Liebe
Predpovedanie kľúčových slov do vyhľadávača na základe potreby používateľa odvodenej zo sledovania pohľadu
May 2017Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ernest Loureiro
Aplikácia na podporu testovania použiteľnosti webových stránok
May 2017Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adrián Nagy
Aplikácia na podporu testovania použiteľnosti webových stránok
May 2017Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Sanyová
Odhad HCI gramotnosti používateľa s využitím sledovania pohľadu
May 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Šidlo
Identifikácia problémov použiteľnosti na Webe z údajov pohľadu používateľa
May 2018Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Víťaz
Automatická identifikácia problémov použiteľnosti na Webe z údajov pohľadu používateľa
May 2018Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Brečka
Podpora testovania použiteľnosti Android aplikácií
May 2018Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Milan Cák
Identifikácia vhodných kandidátov pre štúdie používateľského zážitku
May 2018Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Hubert
Podpora testovania použiteľnosti webových stránok
May 2018Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Lipták
Podpora testovania použiteľnosti webových formulárov
May 2018Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Rafčíková
Automatické vyhodnotenie estetických vlastností používateľského rozhrania
May 2018Displaying the final thesis
23.Final thesis was unsuccessfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ľubomír Jesze
XXX
April 2019Displaying the final thesis
24.Final thesis was unsuccessfully defended.DTWritten by (author): Bc. Adrián Nagy
Automatizované vyhodnocovanie používateľského zážitku na Webe v reálnom čase
April 2019Displaying the final thesis
25.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Patrik Pindeš
Moderované vzdialené testovanie používateľského zážitku podporené automatickou identifikáciou problémov použiteľnosti
April 2019Displaying the final thesis
26.Final thesis was unsuccessfully defended.DTWritten by (author): Bc. Peter Písecký
Odhad digitálnej gramotnosti používateľa s využitím sledovania pohľadu
April 2019Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloslav Smetana
Automatická identifikácia problémov použiteľnosti pri moderovaných testoch s využitím emócií používateľa
April 2019Displaying the final thesis
28.Final thesis was unsuccessfully defended.DTWritten by (author): Bc. Filip Šandor
XXX
April 2019Displaying the final thesis
29.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Martin Višvarda
Vzdialené testovanie a vyhodnocovanie používateľského zážitku s použitím dát zo sledovania pohľadu
April 2019Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrea Dická
Podpora testovania použiteľnosti webových stránok
May 2019Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Simona Glombíková
Podpora testovania použiteľnosti webových stránok
May 2019Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Filip Loja
Alternatívne zisťovanie pozornosti používateľa na používateľské rozhranie
May 2019Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrej Nemeček
Podpora testovania použiteľnosti webových stránok
May 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress