Oct 21, 2020   4:09 p.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identification number: 1937
University e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
 

Contacts     Lesson               Bodies     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
TypeFinal thesisDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Pavol
Kódovače a dekódovače pre optický kódový multiplex na báze AWG prvkov
May 2006
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mário Bordáč
Experimentálne štúdium akustoelastickej odozvy membránových prvkov MEMS
May 2007
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Mgr. Ing. Pavol Petráš
Návrh pracoviska pre meranie vlastností PIR detektorov
May 2007
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Viktor Špalek
Rýchle otvorené optické komunikačné systémy
May 2007Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Martin Žák
Delenie zafírových podložiek pomocou lasera
May 2007
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Benčič
Analýza vplyvu tepelného spracovania Si s vysokým "kappa" heteroštruktúr
December 2007Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Kuťka
Reduction of the Photodegradation of "pi"-conjugated Polymers for Solar Cells
December 2007
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Mikuláš Mészáros
Návrh a analýza ohmických kontaktov pre heteroštruktúry GaN
December 2007
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Urban
Laserové technológie pre spracovanie dreva
December 2007
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Boor
Laserové technológie vo výrobe automobilov
May 2008
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Fekete
Diagnostika pruženia vzduchového pruženia vozidla VW Touareg
May 2008
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Klinovský
Návrh optických prvkov pre integrovanú fotoniku
May 2008
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Rudolf Lupták
Optoelektronické prvky pre automobily
May 2008
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Rybár, PhD.
Návrh a realizácia univerzálneho testovacieho zariadenia pre kontrolu svietivosti LCD displeja
May 2008
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Kolesár
Charakterizácia vybraných vlastností fotodetektorov
May 2008
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Branislav Pastorek
Disperzné vlastnosti mikroštruktúrnych vlákien
May 2008
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Pindroch
Návrh a realizácia prenosovej sústavy výkonového laserového lúča pomocou optického vlákna
May 2008
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Róbert Pokorný
Spektrálne rozlíšené časovo korelované čítanie fotónov
May 2008Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ondrej Kádár
Vyšetrovanie vlastností optických vlákien pre optické komunikačné systémy
December 2008
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Toman
Vyšetrovanie vlastností prvkov integrovanej fotoniky
December 2008Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anton Kuzma, PhD.
Charakterizácia LED diód pre automobily
May 2009
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Gábor Patassy
Štatistické vyhodnocovanie elektromechanických chýb v automobiloch
May 2009
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Pavol
Meranie parametrov pasívnych prvkov WDM systémov
May 2009
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Roman Sakáč
Návrh a vlastnosti prvkov integrovanej fotoniky
May 2009
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislav Vaškovič
Parkovacie senzory automobilov
May 2009
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radoslav Kurinec
Automatizované meranie vybraných vlastností prvkov integrovanej fotoniky
May 2009
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktor Špalek
Optické vlákna pre rýchle optické komunikačné systémy
May 2009
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Žák
Delenie zafírových podložiek pomocou pevnolátkového lasera
May 2009
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Július Klačko
Porovnanie konštrukcií displejov v automobiloch
May 2010Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Trubač
Displeje v automobiloch
May 2010
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Fekete
Konštrukcia, riadenie a testovanie hybridného motora V6 TFSI Hybrid vo výrobe
May 2010
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniel Igaz
Model fotonického senzora pre monitorovanie hladiny glukózy
May 2010Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Klinovský
Fotonické prvky pre optické komunikačné systémy
May 2010
Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rudolf Lupták
Progresívne materiály pre fotonické prvky
May 2010Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Pristič
Fotonické prvky pre informačné systémy
May 2010
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anton Kuzma, PhD.
Modelovanie a simulácia vlastností VCSE laserov s nanoštruktúrou
May 2011Displaying the final thesis
37.
Final thesis is incomplete
DTWritten by (author): Ing. Juraj Pristič
Návrh prvkov integrovanej fotoniky
May 2011Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Pavol Michniak, PhD.
Príprava a analýza diamantových štruktúr na rôznych substrátoch
May 2011Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubomír Schmidt
Meranie optických vlastností biologických tkanív
May 2011
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Ďurčenka
Charakterizácia LED zdrojov pre automobily
May 2011
Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Helbich
Optické vlákna pre automobily
May 2011Displaying the final thesis
42.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Ondrej Kádár
Optické a optoelektronické prvky a subsystémy pre plne optické komunikačné systémy
February 2012
Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Maroš Rybárik
Využitie laserov v automobilovom priemysle
May 2012
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ladislav Vlahi
Displeje v automobiloch
May 2012
Displaying the final thesis
45.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Peter Belfi
Použitie LED v automobiloch
May 2012
Displaying the final thesis
46.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Ing. Juraj Tóth
Tenkovrstvové fotonické senzory
May 2012
Displaying the final thesis
47.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Miroslav Boldiš
Optické pamäte pre informačné systémy.
August 2012
Displaying the final thesis
48.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Peter Horňák
Analytický model WDM pasívnej optickej prístupovej siete
August 2012
Displaying the final thesis
49.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Radoslav Kurinec
Optické a optoelektronické prvky a subsystémy pre plne optické komunikačné systémy
August 2012
Displaying the final thesis
50.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Radoslav Kurinec
Optické a optoelektronické prvky a subsystémy pre plne optické komunikačné systémy
August 2012
Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Helbich
Vláknové senzory s Braggovými mriežkami
May 2013
Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Kosť
Optické prístupové siete
May 2013
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Pristič
Návrh prvkov integrovanej fotoniky
May 2013
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Anton Kuzma, PhD.
Fotonické prvky pre optické komunikačné systémy.
September 2014
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): B.Sc. Mamadou Abass SECK, PhD., BSc
Combining Surface and Vertical Profile-Studies of Organic Materials in Solar Cells
August 2015Displaying the final thesis
56.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Mgr. Ievgeniia Topolniak, PhD.
Fotodegradácia polymérnych nanokompozitov pre púzdrenie organických solárnych článkov
October 2015
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Mgr. Ievgeniia Topolniak, PhD.
Photodegradation of Polymer Nanocomposites for Encapsulation of Organic Solar Cells
November 2015
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Nemčík
Analýza vlastností lasera pre mikrotechnológie.
May 2016
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Roland Vadkerti
Laserové mikrotechnológie
May 2016Displaying the final thesis
60.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Juraj Helbich
Integrovaná fotonika
May 2016
Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roland Vadkerti
Laser writing for industrial application
May 2018
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Radoslav Žňava
Laser Microtechnology
May 2018
Displaying the final thesis
63.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Juraj Pristič
Integrovaná fotonika
May 2018Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Feiler
Design and properties simulation of selected photonic devices
May 2019Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dávid Chudjak
Optical frequency domain reflectometry
May 2019Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Nemčík
Cutting parameters research of cutting machine with solid state laser
May 2019Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Ziman
Design and parameters simulation of devices for integrated photonics
May 2019
Displaying the final thesis
68.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Bc. Daniel Figura
Preparation of progressive devices for integrated photonics.
May 2020
Displaying the final thesis
69.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Ing. Ľuboš Podlucký
Progressive devices for microvawe photonics
May 2021Displaying the final thesis
70.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Martin Feiler
Structures and devices for integrated photonics
May 2022Displaying the final thesis
71.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Martin Ziman
Progressive devices for microvawe photonics
May 2022
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress