Oct 23, 2020   8:27 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

               Publications
     
Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntil
Details
1.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Pavel Bošácky
Model hovoriacej hlavy pre mobilný telefón
May 2007
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Róbert Jančich
Inteligentné rozhranie pre komunikáciu s počítačom v aplikácii Rozvrh hodín
May 2007
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martin Káčer
Animácia hovoriacej hlavy pre mobilný telefón
May 2007Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ondrej Michalko
Difónový syntetizátor slovenskej reči
May 2007Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renata Rybárová, PhD.
Syntéza reči v mobilnom telefóne
May 2007
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Šághy
Navrhnutie a nahratie rečovej databázy pre difónový rečový syntetizátor
May 2007
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Fister
Vytvorenie 3D modelu tváre pre syntézu reči
May 2008
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Gonšor
Návrh modulu pre získavanie informácií z webu
May 2008
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lukáš Hricko
Detekcia základných bodov a čŕt tváre 3D modelu tváre pre syntézu reči
May 2008
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Janík
Integrácia protokolu SIP do modulov IRKR
May 2008
Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jakub Mareček
Vyhodnocovanie kvality syntézy reči
May 2008
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anna Špilková
Tvorba rečovej databázy (ženský hlas) pre difónový rečový syntetizátor
May 2008
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ján Tóth, PhD.
Inteligentné rozhranie pre komunikáciu s počítačom v aplikácii Poskytovanie spravodajských informácií
May 2008
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anna Tóthová, PhD.
Inteligentné rozhranie pre komunikáciu s počítačom v aplikácii Cestovný poriadok lietadiel
May 2008
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Valent
Inteligentné rozhranie pre komunikáciu s počítačom v aplikácii Program kín
May 2008
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Varga
Optimalizácia syntézy reči podľa originálu
May 2008Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Vlasák
Využitie protokolu SIP pre komunikáciu IRKR
May 2008
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Kumorovitz
Diskrétna Fourierova transformácia
May 2009Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivan Obert
Tvorba rečovej databázy (ženský hlas) pre difónový rečový syntetizátor
May 2009
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Marek Vančo, PhD.
Spracovanie čísloviek pre rečový syntetizátor
May 2009
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Benčík
Genetický algoritmus a jeho využitie pri syntéze číslicových filtrov
May 2009Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Matúš Borik
Kódovanie reči v závislosti od kontextu
May 2009Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Jesenský
Inteligentný dialóg pre komunikáciu s počítačom
May 2009
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Radoslav Lanči
Vodotlač v statických obrazoch
May 2009
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivan Drozd
Syntéza reči v Jave
May 2010Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Róbert Grenčík
Návrh webovej stránky o spracovaní reči
May 2010Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Hajdu
Návrh webovej stránky o spracovaní reči
May 2010Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marián Hlavatý
Detekcia základných bodov a čŕt tváre 3D modelu tváre pre syntézu reči
May 2010Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Hluzin
Tvorba rečovej databázy pre difónový rečový syntetizátor
May 2010
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Hollý
Vytvorenie 3D modelu tváre pre syntézu reči
May 2010
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Tomáš Horváth
Návrh webovej stránky o spracovaní reči
May 2010
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Sember
Syntéza reči podľa predpísanej predlohy alebo syntetický papagáj
May 2010Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Šoka
Syntéza reči podľa predpísanej predlohy alebo syntetický papagáj
May 2010Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Fister
Animácia multimediálnej hovoriacej hlavy
May 2010
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jozef Gonšor
Metodika opráv chybnej syntézy reči
May 2010Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Hricko
Detekcia charakteristických čŕt ľudskej tváre
May 2010
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Šághy
Difónový syntetizátor slovenčiny v jazyku PHP
May 2010Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Špilková
Tvorba rečovej databázy (ženský hlas) pre difónový rečový syntetizátor
May 2010Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Tóth, PhD.
Fonetická transkripcia skratiek pri syntéze reči
May 2010
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Tóthová, PhD.
Analýza prozodických vlastností slovenskej reči
May 2010
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Valent
Automatická detekcia slovných druhov v slovenskej vete
May 2010
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Renata Rybárová, PhD.
Metódy učenia pre syntézu reči.
November 2010
Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Daniel Bejdák
E – vzdelávanie (e-learning) ako multimediálna služba v prostredí NGN (Next Generation Networks)
May 2011
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Habánek
Bezpečnosť VoIP – Systémy pre detekciu a prevenciu útokov v NGN/IMS architektúre (IDS a IPS systémy)
May 2011
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Martin Lakatoš
Web aplikácie pre IPTV
May 2011
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Mačo
IPTV management a jeho zabezpečenie v prostredí NGN
May 2011
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Sedliak
Nové aplikácie pre IPTV
May 2011
Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Peter Škerda
Kvalitatívne parametre vybraných IPTV služieb z pohľadu zákazníka (end-to-end) a ich riadenie v prostredí NGN
May 2011
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michal Šulič
M – vzdelávanie (m-learning) v prostredí IMS NGN (Next Generation Networks)
May 2011
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Obert
Tvorba rečových databáz
May 2011Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Tichý
Hlasová navigácia v knižničnom systéme
May 2011
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Marek Vančo, PhD.
Výslovnosť čísloviek pri syntéze reči
May 2011
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Alexander Sebastian Treiber, PhD.
Design and Benchmarking of Acoustic Feedback in Human Machine Interface
May 2011
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Juraj Vojtko, PhD.
Adaptácia postupu trénovania akustických modelov pre systém automatického rozpoznávania reči pre slovenčinu.
June 2011
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Andrej Páleník, PhD.
Modelovanie a syntéza prozódie slovenčiny
August 2011Displaying the final thesis
56.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ján Kőrösi
Prozodicke vlastnosti reci
September 2011
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Kaplán
Webové užívateľské rozhranie pre syntézu reči
May 2012
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Alexandra Krajnakova
Multimodálne rozhranie v prostredí HBB
May 2012Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Dušan Varmeďa
Prezentačná web stránka o spracovaní reči
May 2012
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Blichár
M – vzdelávanie (m-learning, mobile learning) ako multimediálna služba v prostredí NGN (Next Generation Networks)
May 2012
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Drozd
Syntéza reči v Jave
May 2012
Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Róbert Grenčík
Integrácia modulu Backend do IRKR v prostredí SIP
May 2012
Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Hollý
Komunikácia modulu Backend IRKR v prostredí SIP
May 2012Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Horváth
Komunikačné rozhranie pre modulárnu syntézu reči
May 2012
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Letaši
Manažment IPTV služieb z pohľadu operátora so zameraním na zabezpečenie bezporuchovej prevádzky
May 2012
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Sember
Modifikácia prozódie podľa vzorovej výslovnosti
May 2012
Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Šoka
Syntéza reči podľa predpísanej predlohy
May 2012
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ján Vrabec, PhD.
Meranie zataženosti systemovych prostriedkov algoritmami na rozpoznavania reči
June 2012Displaying the final thesis
69.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Andrej Vrábel
Zadajte názov práce
August 2012Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tibor Koma
Ovládanie počítača pohybom
May 2013Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ján Tóth, PhD.
Kontextová analýza textu
August 2013
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Anna Tóthová, PhD.
Modifikácia prozódie pri syntéze reči
August 2013
Displaying the final thesis
73.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Róbert Kázmér
Identifikácia používateľa pomocou 3D tváre
May 2014Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ferdinand Orság
Ovládanie multimediálneho prehrávača pomocou gest
May 2014
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mário Šebök
Ovládanie systému pomocou gest
May 2014
Displaying the final thesis
76.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Mário Varga
Vplyv identifikácie hovoriaceho na kvalitu rozpoznania reči
June 2014
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Gabriel Nagy
Inteligentná miestnosť
May 2015
Displaying the final thesis
78.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Robert Balejík
Tvorba rečovej databázy pre difónový rečový syntetizátor
May 2015
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Rastislav Bavolár
Rozpoznávanie gest
May 2015
Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Beničák
Vytvorenie 3D modelu tváre pre syntézu reči
May 2015Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marek Dida
Využitie rozpoznávania reči v kontaktnom centre
May 2015
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Matúš Kováč
Návrh používateľského rozhrania pre inteligentnú miestnosť
May 2015
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Alexandra Krajnakova
"User Experience": Návrh systému pre monitorovanie správania používateľa
May 2015
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Vincent Prokša
Identifikácia používateľa pomocou 3D tváre
May 2015
Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martin Šimko
Navigácia systému HBB pomocou gest
May 2015Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Marian Špilka, PhD.
Kontextová analýza textu
May 2015Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Šugár
Inteligentná miestnosť - identifikácia používateľa
May 2015
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Trenčanský
Kinect ako vstupné zariadenie pre rozpoznavanie reči
May 2015
Displaying the final thesis
89.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Tomáš Vrbovski
Vytvorenie prezentačného modulu pre laboratórium smart-room
May 2015
Displaying the final thesis
90.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Ivan Drozd
HMM syntéza reči
August 2015
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Bako
Inteligentná miestnosť - návrh riadenia
May 2016Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ferdinand Orság
Ovládanie smart komponentov v inteligentnej miestnosti
May 2016
Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Radoslav Pokrývka
Rozpoznávanie 3D tváre
May 2016Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Rajniak
Rozpoznávanie gest
May 2016
Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mário Šebök
Identifikácia pomocou mobilného zariadenia
May 2016
Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Norbert Gyurian
Integrácia multimodálneho rozhrania v inteligentnej domácnosti
May 2016
Displaying the final thesis
97.Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Tomas Sykora
Vodoznaky v audio signáloch
June 2016
Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Marek Vančo, PhD.
Rozpoznávanie gest pre ovládanie multimediálnych zariadení
March 2017
Displaying the final thesis
99.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Marek Vančo, PhD.
Rozpoznávanie gest pre ovládanie multimediálnych zariadení
March 2017
Displaying the final thesis
100.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Daniel Novák
Virtuálne laboratórium ako moderná forma vzdelávania
May 2017
Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ján Mikuláš Zigo
Virtuálne laboratórium ako moderná forma vzdelávania
May 2017Displaying the final thesis
102.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Kubinec
Návrh modelu slnečnej sústavy vo virtuálnej realite
May 2017
Displaying the final thesis
103.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ján Kušnír
Vzdelávacia aplikácia pre simuláciu zabezpečenia siete pomocou virtuálnej reality
May 2017
Displaying the final thesis
104.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Štefan Šašala
Návrh modelu zemegule vo virtuálnej realite
May 2017Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Kristína Knapová
Využitie virtuálnej reality v on-line vzdelávaní
May 2018
Displaying the final thesis
106.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Boris Slíž
Spájanie obrazov z rôznych smerov a vzdialeností
May 2018
Displaying the final thesis
107.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alexandra Smolová
Využitie virtuálnej reality v on-line vzdelávaní
May 2018
Displaying the final thesis
108.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miriam Bzdilová
Virtual Reality in on-line education
May 2018Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Roman Ďuriga
Video-conference system based on 3D omnidirectional camera
May 2018
Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominik Pružinský
Virtual Reality Game Based On-line Education
May 2018
Displaying the final thesis
111.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Rajniak
Natural Communications Using Various Modalities for smart-room Control
May 2018
Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Šimon Tibenský
Video-conference system based on 3D omnidirectional camera
May 2018
Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Sklárš
Využitie virtuálnej reality v on-line vzdelávaní
May 2019Displaying the final thesis
114.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Pavol Vlček
Ovládanie inteligentnej miestnosti
May 2019
Displaying the final thesis
115.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lívia Bzdilová
Modern Technologiy in On-line Education
May 2019Displaying the final thesis
116.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ivana Hirjáková
Augmented reality in on-line education
May 2019
Displaying the final thesis
117.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Ján Kőrösi
Systém automatického rozpoznávania reči
May 2019Displaying the final thesis
118.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Erik Pauer
Inteligentné učenie výslovnosti rečového syntetizátora
May 2019
Displaying the final thesis
119.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Adrián Libiak
Telereality or virtual teleport
May 2020Displaying the final thesis
120.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Adam Polakovič, PhD.
Adaptation of Multimedia Content Delivery in 5G Networks
May 2020
Displaying the final thesis
121.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Marian Špilka, PhD.
The complex user identifying system based on 3D face recognition methods
May 2020
Displaying the final thesis
122.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Barnabás Baka
Multimedia Analysis and Dance Recognition
June 2020
Displaying the final thesis
123.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Erik Kaľavský
Software Support for Camera System for 3D Video Transmission
June 2020
Displaying the final thesis
124.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Daniel Keblúšek
Technical Design of Camera System for 3D Video Transmission
June 2020
Displaying the final thesis
125.
Final thesis is in progressBTWritten by (author): Matej Mihálik
Hardware solution of camera system for 3D spherical video conference transmission
June 2020
Displaying the final thesis
126.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Ľubomír Papcun
Virtual Reality in On-line Education
June 2020
Displaying the final thesis
127.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Samuel Polakovič
Smart room - Control design
June 2020
Displaying the final thesis
128.
Final thesis is in progress
DT
Written by (author): Bc. Lívia Bzdilová
Software solution of camera system for 3D spherical video conference transmission
May 2021
Displaying the final thesis
129.
Final thesis is in progress
DTWritten by (author): Bc. Šimon Tibenský
New Forms of Videoconferencing for better experience
May 2021
Displaying the final thesis
130.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Alexandra Krajnakova
Virtual and Enhanced Reality for Modern Forms of Education
May 2021
Displaying the final thesis
131.Final thesis is in progressBT
Written by (author): Marián Burik
Smart room - Control design
June 2021
Displaying the final thesis
132.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Marek Kačmár
Software solution of camera system for 3D spherical video conference transmission
June 2021Displaying the final thesis
133.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Filip Kujan
New Forms of Videoconferencing for better experience
June 2021
Displaying the final thesis
134.
Final thesis is in progress
BTWritten by (author): Filip Samuhel
Hardware solution of camera system for 3D spherical video conference transmission
June 2021
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress