18. 2. 2020  8:22 Jaromír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Anton Beláň, PhD.
Identifikační číslo: 2032
Univerzitní e-mail: anton.belan [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na STU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marek Podolec
Kvalita elektrickej energie v elektrizačnej sústave
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jozef Jatel
Dispečerské riadenie v elektrizačnej sústave
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Samuel Káčerik
Prúdovo-tepelné režimy lanových vodičov vonkajších vedení prenosovej sústavy pri mimoriadnom zaťažení
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Liška, PhD.
Fyzikálny model elektrizačnej sústavy
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Očkaj
Vyššie harmonické v elektrizačnej sústave
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Juraj Paulech, PhD.
Vplyv veterných elektrární na elektrizačnú sústavu
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Miroslav Saxa
Ovplyvňovanie strát v elektrizačnej sústave
květen 2007Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Štofej
Kvalita elektrickej energie v nn sieťach
prosinec 2007Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Líška
Využitie protokolu IEC 61850
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Attila Vajko
Pripojovanie obnoviteľných zdrojov elektrickej energie v ES
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jozef Varga
Analýza prevádzky veterného parku
květen 2008Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Boris Cintula, PhD.
Riadené spínanie výkonových spínačov
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martin Očkaj
Vyvedenie výkonu pomocou prípojnicového systému a pomocou káblov
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Juraj Paulech, PhD.
Meranie intenzity elektrického poľa kapacitnou sondou
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Puškel
Elektromagnetické pole v okolí prvkov vonkajších rozvodní vvn a zvn
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Miroslav Saxa
Vyhláška ÚRSO, ktorou sa stanovujú podrobnosti o štandardoch kvality prenosu, distribúcie a dodávky elektrickej energie v podmienkach distribučnej spoločnosti
květen 2009Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ján Šulík
Kvalita elektrickej energie
květen 2010Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Pavol Jamrich
Kvalita elektrickej energie z pohľadu odoberaných prúdov spotrebičmi do 16 A
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jakub Karovič
Vplyv distribuovanej výroby na elektrizačnú sústavu
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michal Kuročka
Remote Laboratory of Power Quality
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Martin Horák, PhD.
Nové metódy lokalizácie porúch v sieťach 22 kV
srpen 2011Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Kristián Dányi
Návrh čerpacej stanice povodňových vôd Trenčianske Biskupice
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Samuel Lazorík
Vodné dielo Želiezovce
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martin Malík
Malá vodná elektráreň Dobrohošť
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ondrej Pobiecky
Databáza prvkov elektrizačnej sústavy pre modelovanie ustálených a prechodných javov
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ján Šimlaštík
Kvalita elektrickej energie v prenosovej sústave
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavol Heretík, PhD.
Vplyv parametrov výkonových a prístrojových transformátorov na činnosť diferenciálnych ochrán
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Juraj Šimera
Umiestňovanie medzifázových dištančných rozperiek na prenosových vedeniach vvn a zvn
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ján Šulík
Modelovanie a výpočty vzájomných križovatiek vonkajších elektrických vedení vvn a zvn
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Pavol Hlaváč, PhD.
Analýzy rizika rozpadu elektrizačnej sústavy SR v podmienkach liberalizácie trhu s elektrickou energiou
září 2012Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Tomáš Končál
Malá vodná elektráreň Kočkovce
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Andrej Schramm
Kvalita elektrickej energie
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jakub Januška
Modelovanie strát pri prenose elektrickej energie
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ján Šimlaštík
Chránenie VVN a VN zariadení v distribučných sieťach
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Marek Valach
Analýza vlastnej spotreby paroplynovej elektrárne
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Dominik Viglaš
Kvalita elektrickej energie v distribučných sieťach vysokého napätia
září 2014Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Dominik Viglaš
Kvalita elektrickej energie v distribučných sieťach vysokého napätia
září 2014Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Mária Nemcová
Vplyv rozptýlenej výroby na straty v distribučných sieťach
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Ľuboš Skurčák, PhD.
Vplyv konfigurácie vonkajších el. rozvodní vvn a zvn na veľkosť elektrických a magnetických polí sieťovej frekvencie z pohľadu ochrany osôb
červenec 2015Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Pavol Heretík, PhD.
Vplyv prúdového rázu blokového transformátora pri spínaní na paralelné alebo elektricky blízke transformátory
srpen 2015Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Radovan Gelušiak
Využitie tlmiviek v elektroenergetike
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jozef Ťapajna
Možnosti optimalizácie a riadenia spotreby domácnosti v rámci inteligentných sietí
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Ľuboš Pavlov, PhD.
Monitorovanie synchrónnych fázorov v elektrizačnej sústave
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Milan Bielik
Kvalita elektrickej energie v distribučných sieťach vysokého napätia
září 2016Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Martin Magáth
Kvalita elektrickej energie v distribučných sieťach vysokého napätia
září 2016Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ondrej Maco
Nastavovanie a charakteristika dištančnej ochrany
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Mišenko
Simulačný model mikrosiete v prostredí Open DSS
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Mária Nemcová
Vplyv rozptýlenej výroby na straty v distribučných sieťach
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Vladimír Obselka
Modelovanie strát na vedeniach pri prenose elektrickej energie
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Iaroslav Piskarov
Analýza vplyvu obnoviteľných zdrojov pripojených vo vn sieti na napätia v nn sieťach
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Michal Koníček, PhD.
Stanovenie optimálneho objemu distribuovanej výroby v uzlových oblastiach distribučnej sústavy SR
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce je nekompletníDisPAutor: Ing. Peter Melich
Optimalizácia bilancie distribučnej siete s uvažovaním aktívneho riadenia dopytu v prostredí inteligentných sietí
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Martina Chudá
Kvalita napätia v sieti priemyselného podniku
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. János Kurcz
Obnoviteľné zdroje energie – zdroj odchýlok v sieti
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Mário Michňa
Regulácia napätia vo vn a nn sieťach
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Adam Šimurka
Frekvenčná závislosť záťaží a regulácia frekvencie
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Tomáš Spielböck, PhD.
Lokalizácia porúch na elektrických vedeniach pomocou merania synchronizovaných fázorov
srpen 2019Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce je rozpracovánaDisPAutor: Ing. Martin Magáth
Kvalita elektrickej energie v distribučných sieťach
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Samuel Kopček
Kvalita napätia v nizko napäťovej distribučnej sieti
červen 2020Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována