Dec 14, 2019   4:20 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
Identification number: 2470
University e-mail: stanislav.ziaran [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marta Hanzalíková
Hluk vzduchotechnických a klimatizačných jednotiek
June 2008Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Abou Nassif, PhD.
Prenos vibroakustickej energie do stavebných konštrukcií
June 2009Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Hrončo
Stanovenie pittingu vibrodiagnostikou
June 2009Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Ján Labák
Prenos vibroakustickej energie od kotlových sústav do prostredia
June 2009Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Turčiak
Vplyv mechatronických systémov na bezpečnosť jazdy automobilu
June 2009Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Tvarožek
Špecifiká dynamického zaťaženia strelných zbraní a ochrana pred nimi
June 2009Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Valach
Vplyv priestoru na kvalitu produkcie hudby a hovoreného slova
June 2009Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Dušan Zuberský
Vplyv kmitania a hluku na zdravie človeka
June 2009Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dávid Černý
Kinematické a dynamické podmienky podporujúce ABS systém
June 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Libor Gschwandtner
Nízkofrekvenčný hluk a jeho vplyv na človeka
June 2011Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Belica
Prenos nízkofrekvenčného kmitania a jeho vplyv na stavebné konštrukcie a človeka
June 2011Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Janáková
Vibroakustická analýza skúšobného zariadenia
June 2011Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Turčiak
Redukcia kmitania hmotnostného prietokomeru vibroizoláciou
June 2011Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Tomáš Tvarožek
Vplyv hluku na ekonomiku strojárskych podnikov a zdravie človeka
June 2011Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Valach
Akustická analýza učebných priestorov na fakulte
June 2011Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Tvarožek
Vplyv hluku na ekonomiku strojárskych podnikov a zdravie človeka
June 2012Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Radoslav Darula
Modelovanie prenosu vibroakustického vlnenia konštrukciami obsahujúcimi pórovité a kompozitné materiály
September 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Štefan Hrončo
Metóda stanovenia stupňa poškodenie ozubenia prevodových sústav pittingom vibrodiagnostikou
September 2012Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Hesek
Ekonomika stratégie znižovania hluku v priemysle
October 2012Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Lacko
Frequency and Modal Analysis of Gear Set
June 2013Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Juraj Oreský, PhD.
Modelovanie prenosu vibroakustického vlnenia do kabíny mobilného stroja
October 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Jozef Bernáth
Spracovanie metodiky stanovenia kvality strojov vibroakustickou diagnostikou
September 2014Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ondrej Chlebo, PhD.
Vibrodiagnostická metóda stanovenia poškodenie neevolventhého ozubenia prevodových sústav
October 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Klinovský
Analýza a návrh odporúčaní hodnotenia kvality ložísk z hľadiska ich dynamických prejavov (kmitania a hluku)
June 2015Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. František Molnár
Monitorovanie stavu mechanických sústav zohľadňujúce diagnó-zu príčiny a/alebo poškodenia jej komponentov
September 2015Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kirtarsinh Dharmendrasinh Parmar
Analysis of the clutch releasing bearing from point of dynamics using a dynamic simulation
May 2018Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress