23. 1. 2020  2:18 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
Identifikačné číslo: 248
Univerzitný e-mail: pavol.tanuska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (MTF)
Prodekan - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Bruch
Čiastkové riešenie návrhu zabezpečenia kvality procesu vývoja softvérových systémov
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Božik
Technická správa vozového parku pre služby operatívneho lízingu
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Norbert Fazekas
Návrh testovacích postupov pre jednotlivé etapy testovania informačných systémov
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róbert Fojtík
IS pre obchodný cyklus v energetických závodoch
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Kozák
Návrh IS pre hypermarket
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Krajčovič
Návrh IS na sledovanie síl a prostriedkov v hasičskom a záchrannom zbore s využitím PHP a MySQL
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Norbert Liščik
Návrh siete LAN pre firmu
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Mišovič
Návrh a realizácia interaktívnej multimediálnej aplikácie pre predmet " Vývoj informačných systémov "
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Muška
Návrh IS cestovnej kancelárie
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Toldyová
Testovanie softvéru
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Vydra
Návrh IS stavebnej firmy v notácii UML
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Fridrich
Parciálny návrh informačného systému pre inšpekčný stend vyhoretého jadrového paliva
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Horváth
Modelovanie podnikových procesov pomocou nástrojov UML
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marcel Matušák
Návrh informačného systému pomocou CASE nástroja
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Sudovský
Softvérová podpora evidencie produktivity na blistrovacích linkách
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zdeno Škvarka
Synchronizácia klientskych databáz pracujúcich offline s centrálnou databázou (PostgreSQL/MySQL/FireBird)
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Štrba
Data Mining -- objavovanie znalostí v databázach
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Bogdan
Redizajn kalendáringových funkcií v predajnej bankovej aplikácii a návrh migrácie funkčnosti z mainframovej časti na J2EE
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Hrušovský
Návrh špecifických činností v procese testovania dátových skladov
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Helena Kenížová
Návrh softvérového systému pre podporu procesu testovania
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Košáň
Čiastkové riešenie návrhu zabezpečenia kvality procesu vývoja softvérových systémov
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Lehotkai
Návrh testovacích postupov v etape testovania IS
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. István Nagy
Návrh a realizácia rozhrania virtuálneho regulátora s technologickým procesom
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Slabý
Návrh modelového IS s využitím UML a nových prístupov vo vývoji
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Boris Šafár
Návrh a realizácia modelového IS v prostredí IBM Rational Software Architect s využitím UML
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Žák
Redizajn kalendáringových funkcií v predajnej bankovej aplikácii - návrh a analýza možnosti migrácie perzistencie dát z mainframovej DB2
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Babolčai
Distribuovanie statických ARP záznamov pomocou XML webových služieb
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Belian
Návrh a implementácia interakcie systémovej služby s grafickým prostredím v OS GNU/Linux
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Hajdin
Návrh a realizácia modelového IS s využitím UML
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Hlobík
Informačný system firmy
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Máliš
Návrh a realizácia evidenčného systému pre E-shop
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Milan Štofan
Návrh zosieťovania firmy s využitím MPLS
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mikuláš Németh
Využitie vybraných metód dolovania dát pri KDD
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tamás Sanisló
Návrh a realizácia informačného systému pre autobazár v notácii UML
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mgr. Róbert Slanicay
Využitie systémov na podporu rozhodovania vo finančných inštitúciach - Business Intelligence
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Tököly
Návrh a realizácia modelového IS v notáci UML
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maroš Zobok, PhD.
Čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iosif Bigas
Návrh a realizácia modelového IS s využitím BPMN a UML
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zdenko Hambálek
Návrh a realizácia modelového IS s využitím BPMN a UML
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomír Legnavský
Návrh a realizácia modelového IS s využitím UML
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rastislav Mikulášek
Realizácia multidimenzionálnych kociek pre potreby controllingu v bankopoisťovníctve
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Muška
Návrh parciálneho riešenia IS pre potreby VUJE, a.s. Trnava
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Drahomír Polák
Návrh a realizácia IS v prostredí Web s využitím BPMN a UML
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Škorvaga
Návrh dátového centra pre TTSK
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Návrh a realizácia modelového IS s využitím BPMN a UML
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Renáta Šternová
Testovanie dátových skladov v kontexte noriem pre testovanie
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Temiak
Návrh informačného systému poisťovne s využitím UML
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ondrej Vlkovič
Návrh a realizácia modelového IS s využitím BPMN a UML
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Antal
Návrh a realizácia modelového IS
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Lády
Návrh a realizácia IS v prostredi Web s využitím UML
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Lády
Návrh a realizácia IS v prostredi Web s využitím UML
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Stanislav Števlík
Návrh a realizácia modelového IS s využitím UML
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Turanský
Návrh a realizácia modelového IS
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Juraj Vlado
Návrh a realizácia modelového IS
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Milan Zahradník
Návrh a realizácia modelového IS pod OS Linux
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Einšpigl
Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Horský
Analýza a návrh dátového skladu fakulty
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladislav Hucík
Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mgr. Ľubica Karabová
Čiastkové riešenie návrhu zabezpečenia kvality procesu vývoja softvérových systémov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Martin Kocian
Návrh a realizácia malého IS s využitím  UML a MDA
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Korytár, PhD.
Návrh integrovaného zabezpečovacieho systému s využitím LAN
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Michal Kozák
Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Križan
Návrh zmien procesov a služieb IT v organizácii pre dosiahnutie ITIL certifikátu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Macháč
Návrh a realizácia informačného Web portálu s využitím BPMN a UML
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Ormandy
Čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Rakús
Návrh dynamickej infraštruktúry na báze komponentov IBM a VMWare
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Tomšík
Implementácia modulu "Obchody" do systému Asset Manager
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Silvia Ungerová
Čiastkové riešenie návrhu zabezpečenia kvality procesu vývoja softvérových systémov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Zvonár
Čiastkový návrh informačného systému pre správu dokumentácie
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Hrašna
Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web s využitím UML
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Hříbal
Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web s využitím UML
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Jonáš
Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web s využitím UML
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Juroš
Návrh a realizácia interaktívnej multimediálnej aplikácie
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marcel Kotrík
Návrh a realizácia on-line reportov pre podnikový IS
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Krivošík
Čiastkový návrh IS pre riadenie údržby pre spoločnosť Samsung
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Stanislav Lehotský
Sťahovanie dát z EOL testerov do SQL datábazy
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ivan Pagáč
Návrh a realizácia malého IS s využitím UML
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Skýpala
Využitie intranetu v riadení firmy
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marián Sláma
Návrh a realizácia malého IS s využitím UML
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Taranda
Návrh a realizácia malého IS s využitím UML
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Stanislav Tibenský
Návrh a realizácia malého IS s využitím UML
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Pavol Bezák, PhD.
Využitie genetických algoritmov v strojárskych aplikáciách
august 2010Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Miroslav Božik, PhD.
Metodika preukázania bezpečnosti prepravného zariadenia na prepravu vyhoreného jadrového paliva
september 2010Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Igor Dimitrovič
Implementácia techník dolovania dát (Data MIning) do riadenia výrobných procesov
september 2010Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Tomáš Drucker
Návrh metodiky testovania IS v Enterprise organizáciách
september 2010Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Ľudmila Magyariová
Využitie techník dolovania dát (Data Mining) pri riadení výrobných procesov
september 2010Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Jaroslav Zeman
Návrh metodiky testovania softvéru riadiacich systémov
september 2010Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Cepko
Návrh a realizácia malého IS - modul skladové hospodárstvo pre firmu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Dlhý
Analýza a návrh dátového skladu priemyselného podniku
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Ďuriška
Návrh a realizácia malého IS - modul balíkové oddelenie na pošte
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrei Faidzen
Návrh a realizácia malého IS - modul záhradníctvo (Engo s.r.o.)
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Hrnčár
Návrh a realizácia malého IS - modul pre kníhkupectvo
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Lády
Návrh a realizácia malého IS pre inštalatérsku firmu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Lády
Návrh a realizácia malého IS - modul ubytovacie zariadenie
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Lichner
Návrh a realizácia malého IS - modul súkromná jazyková škola
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Svoboda
Čiastkový návrh smernice pre testovanie veľkých softvérových systémov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rastislav Tulala
Projektovanie výrobného systému s podporou simulácie
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Bago
Návrh a realizácia malého IS - modul múzeum
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Maroš Morvajov
Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web - modul internetový obchod
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Németh, PhD.
Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web s využitím UML
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Patrik Večera
Návrh a realizácia malého IS s využitím UML
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adrián Wagner
Návrh a realizácia malého IS v prostredí Web
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: doc. Ing. Andrej Trnka, PhD.
Využitie dátových skladov pri riadení procesov
september 2011Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Pavol Závacký, PhD.
Riadenie kombinovaných diskrétnych systémov s využitím NN a GA.
september 2011Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Daniš
Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML - modul penzión
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Michal Kozák
Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Mačanga
Návrh a realizácia malého IS - modul predaj a servis výpočtovej techniky
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Mečír
Návrh a realizácia malého IS - modul stomatologická ambulancia
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
109.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Moravčíková
Návrh a realizácia malého IS s využitím BPMN a UML
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
110.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Pagáč
Návrh a realizácia IS pre podporu správy nehnuteľností s využitím návrhových vzorov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
111.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Záhumenský
Návrh a realizácia malého IS - modul skladové hospodárstvo pre výrobu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
112.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Peter Hamerník, PhD.
Návrh informačných a riadiacich systémov pre inteligentné domy
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
113.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Lukáš Špendla, PhD.
Návrh modelu testovania komunikačného subsystému bezpečnostne-kritických riadiacich systémov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
114.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Peter Trnovský, PhD.
Špecifiká návrhu softvéru riadiacich systémov bezpečnostne kritických procesov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
115.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Maroš Zobok, PhD.
Integrácia dátových tokov pre potreby syntézy heterogénnych systémov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
116.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Miklošovič
Návrh a realizácia malého IS - modul správa klientských účtov v banke
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
117.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Gabriel Potkány
Návrh a realizácia web rozhrania online slovníka
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
118.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Radovan Urban
Návrh a vývoj malého IS s využitím CMS Joomla
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
119.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dušan Žarnócai
Návrh a realizácia web stránky pre hotel Phoenix s využitím systému CMS
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
120.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Alojz Masár, PhD.
Zmeny počas životného cyklu softvéru
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
121.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Jaroslav Géci
Návrh a verifikácia algoritmov riadenia v kombinovaných systémoch riadenia
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
122.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Ondrej Vlkovič
Návrh modelu testovania subsystému MMI/SCADA bezpečnostne-kritických riadiacich systémov
september 2012Zobrazenie záverečnej práce
123.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dávid Berner
Návrh informačného systému pre podporu procesu testovania
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
124.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Kačinec
Mobilná aplikácia FUTBALNET pre iOS
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
125.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Krivošík
Monitorovací a vyhodnocovací systém prístupov do utajovaných priestorov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
126.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Peter Rakús
Využitie systémov pre podporu rozhodovania v priemyselnom podniku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
127.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Sluka
Návrh testovacích scenárov pre testovanie mýtneho systému
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
128.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Tomáš Skripčák, PhD.
Využitie interaktívnej virtuálnej reality vo vizualizácii riadenia technologických procesov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
129.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mário Ferech
Návrh informačného systému pre servis technických zariadení v prostredí Web
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
130.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Norbert Vičan
Návrh evidenčného systému v prostredí Web
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
131.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Baláž
Informačný systém pre potreby vzdelávania v predmete technológia zvárania pre UVTE
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
132.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Šišitka
Analýza a návrh dátového skladu priemyselného podniku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
133.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Čambál
Informačný systém lekárenského zariadenia
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
134.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Hogh
Návrh informačného systému pre priemyselný podnik
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
135.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrea Václavová
Informačný systém na podporu procesu prepravy vyhoretého jadrového paliva
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
136.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Milan Štrbo, PhD.
Komplexná modelovo-orientovaná bezpečnostná analýza rizík v procese návrhu informačných systémov pre bezpečnostne-kritické procesy
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
137.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Martin Gálik
Bezpečnosť riadiacich systémov
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
138.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Farkaš
Návrh a realizácia systému na zdieľanie jázd
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
139.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Kamil Ferech
Analýza a návrh dátového skladu priemyselného podniku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
140.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Šimon Ivančík
Manažment IT zmien a jeho implementácia podľa ISO 20000
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
141.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anastasia Pinayeva
Návrh systému vizualizácie 3D objektov pre potreby Slovenského národného múzea
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
142.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Alena Eliášová
Informačný model údajovej základne pre potreby hierarchického riadenia procesov
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
143.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roman Klíma
Návrh a realizácia vybraného modulu informačného systému v prostredí Web
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
144.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dávid Novák
Návrh a realizácia vybraného modulu informačného systému
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
145.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Petrek
Návrh a realizácia vybraného modulu informačného systému pre sociálnu poisťovňu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
146.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ladislav Remiaš
Návrh a realizácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
147.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Schir
Návrh a realizácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
148.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Branislav Panák
Návrh modelu testovania riadiacich systémov pre kontrolu elektronických dokladov
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
149.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Marián Bolebruch
Návrh modelu testovania softvéru riadiacich systémov
október 2015Zobrazenie záverečnej práce
150.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Čambál
Návrh informačného systému pre podporu procesu systémového testovania
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
151.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Václavová
Ukladanie dát z heterogénnych systémov používaných na rôznych úrovniach riadenia do špecializovaného úložiska
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
152.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Slávik
Návrh vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
153.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Šimora
Návrh vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
154.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jela Abasová
Získavanie znalostí pre potreby riadenia výrobných procesov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
155.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Ivanovič
Návrh modulu informačného systému pre podporu exportu dát zo systému AFB Factory
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
156.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ondrej Kubina
Úprava programu riadiaceho systému vybraných modulov AFB Factory pre potreby zberu údajov zo snímačov do relačnej databázy
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
157.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dávid Novák
Návrh modulu informačného systému pre podporu exportu dát zo systému AFB Factory
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
158.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Žigray
Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
159.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lukáš Císar
Information System for an Insurance Company – Module Orders and Invoices
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
160.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róbert Mních
Návrh vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
161.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Ondrej Tadanai
Získavanie znalostí pre riadenie procesov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
162.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Klčo
Návrh webového rozhrania pre krbové regulátory
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
163.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Kobela
Možnosti využitia technológie Hadoop na integráciu štruktúrovaných a neštruktúrovaných dát
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
164.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Králik
Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre priemyselný podnik
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
165.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Vladimíra Majerová
Úprava firemných procesov podľa platnej legislatívy pre potreby budovania podnikového informačného systému
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
166.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róberta Petrášová
Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre skladové hospodárstvo
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
167.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. František Dobo
Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre autoservis
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
168.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Hurčíková
Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre maklérsku firmu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
169.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ľubomír Szabó
Návrh a implementácia systému údržby pre firmu VUNAR Product a.s.
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
170.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Šrenkel
Návrh a implementácia vybraného modulu informačného systému pre podnik vyrábajúci ochranné pomôcky
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
171.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Veronika Grígelová, PhD.
Získavanie znalostí z heterogénnych dátových úložísk pre potreby riadenia procesov
jún 2018Zobrazenie záverečnej práce
172.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Miroslav Klena
Návrh informačného systému pre evidenciu preskladňovania tovaru medzi filiálkami
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
173.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Šutiak
Návrh a realizácia modulu informačného systému pre zváračskú firmu
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
174.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Vlachovičová
Návrh a realizácia modulu informačného systému
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
175.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Gábor Csintalan
Návrh a tvorba web portálu pre spoluprácu univerzít s priemyselnou praxou
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
176.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Jirkovský
Návrh a tvorba web portálu pre spoluprácu univerzít s priemyselnou praxou
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
177.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michal Šrámek
Návrh a realizácia informačného systému pre priemyselný podnik - modul údržba
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
178.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Veronika Grígelová, PhD.
Získavanie znalostí z heterogénnych dátových úložísk pre potreby riadenia procesov
jún 2019Zobrazenie záverečnej práce
179.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Ondrej Tadanai
Zlepšenie výrobného procesu s využitím nástrojov a metód proces mining-u
november 2019Zobrazenie záverečnej práce
180.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Ján Jánošík
Návrh modelu integrácie dát z heterogénnych dátových zdrojov do úložiska na báze NoSQL technológií pre potreby získavania znalostí
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
181.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Jela Abasová
Big Data - získavanie znalostí z heterogénnych dátových úložísk pre potreby riadenia procesov
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
182.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Martin Bartoň
Big Data - získavanie znalostí z heterogénnych dátových úložísk pre potreby riadenia procesov
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
183.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Peter Střelec
Získavanie znalostí z databáz výrobných podnikov (štruktúrované dáta) pre potreby riadenia procesov
máj 2023Zobrazenie záverečnej práce
184.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Štefan Rydzi
Big Data - získavanie znalostí z heterogénnych dátových úložísk pre potreby riadenia procesov
máj 2024Zobrazenie záverečnej práce
185.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Antonín Šajboch
Získavanie znalostí z neštruktúrovaných dát pre potreby riadenia procesov
jún 2024Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná