Apr 6, 2020   7:09 a.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík
Identification number: 268
University e-mail: oliver.moravcik [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Advanced Technologies Research Institute (MTF)
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Futroš
Informačný systém v notácii UML s komparatívnou analýzou tvorby aplikačnej časti pre web versus MDI
May 2008Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Binčík
Systém na správu obsahu - Content Management System (CMS)
May 2008Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Matulová
Informačný systém pre mototechnu na báze C#
May 2008Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Vajdečka
Návrh internetovej aplikácie pre potreby účtovníctva prepravnej firmy s využitím technológie AJAX a údajov získaných pomocou Google API
May 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Botka
Návrh systematizácie využitia METADÁT v IP bezpečnostných systémoch
December 2008Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Čapoš
Návrh RS SIMATIC pre systém penohasenia
December 2008Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Drahoš
Posúdenie vybraných metodík preskúmavania bezpečnostných rizík
December 2008Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adriána Kriššová
Návrh a realizácia informačného systému pre zabezpečenie správy registratúry
December 2008Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Špaková
Metodika testovania pre jednotlivé etapy testovania IS
December 2008Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Bagin
Procesný export údajov z DB Oracle a následný transport cez FTP v prostredí Java
May 2009Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adrián Keňo
Informačný systém s prvkami redakčného systému
May 2009Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mgr. Martin Ornst
Dochádzkový systém firmy založený na biometrickej identifikácii ako modul informačného systému
May 2009Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Procháska
Návrh informačného systému v notácii UML
May 2009Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Viktor Bálint
Návrh databázovej aplikácie pre správu pokladničných dokladov
May 2010Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Gono
Zber a analýza systémových logov v kritickej sieťovej infraštruktúre (Internet, DMZ)
May 2010Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivo Határ
Možnosti zabezpečenia bezdrôtových prenosov a ich vplyv na prenosové vlastnosti
May 2010Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Hustý
Návrh a realizácia terminálovej siete na báze protokolu LTSP
May 2010Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kido
Návrh informačného systému pre stavebnú spoločnosť
May 2010Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Lukáč
Databázová aplikácia v prostredí web (pre spoločnosť s ručením obmedzeným)
May 2010Displaying the final thesis
20.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Marek Kudla
Riadenie vývoja softvéru vo vybraných vývojových prostrediach
May 2010Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Jedlička, PhD.
Nový prístup k stanoveniu spoľahlivosti softvéru riadiacich systémov
October 2010Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Kaba
Návrh modelu automatického testovania softvéru v UML
May 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Marek
Návrh a realizácia malého informačného systému s využitím UML a UP
May 2011Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Vaňúr
Návrh a realizácia modulu informačného systému pre firmu Shark s využitím UML a UP
May 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress