Jul 20, 2019   6:56 a.m. Iľja
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Identification number: 297
University e-mail: qvalasek [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Civáň
Realizačný projekt zdravotnotechnických inštalácií a požiarneho vodovodu vo vysokej budove.
May 2007Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Glasnák
Návrh zariadenia na prípravu teplej a bazénovej vody slnečnou energiou.
May 2007Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Káčer
Realizačný projekt zdravotnotechnických inštalácií a požiarneho vodovodu v administratívnej budove.
May 2007Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Štefanička, PhD.
Vsakovanie a využitie dažďovej vody.
May 2007Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Daněk
Realizačný projekt ZTI a areálovej kanalizácie v priemyselnom závode
December 2007Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Brunovský
Návrh mimoobjektovej kanalizácie a využitia dažďovej vody v priemyselnom areáli
May 2008Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Čapucha
Návrh zariadenia na prípravu teplej vody v bytovom dome pomocou slnečnej energie
May 2008Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Jeleníková, PhD.
Realizačný projekt mimoobjektovej kanalizácie a návrh zariadení na využitie dažďovej vody v priemyselnom areáli
May 2008Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Kušmíreková
Realizačný projekt mimoobjektovej kanalizácie a návrh odvodnenia striech v areáli logistického centra.
May 2008Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Zagora
Návrh zariadenia na ohrev bazénovej vody pomocou slnečnej energie
May 2008Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Zajac
Realizačný projekt plynovodnej prípojky, regulačného a meracieho zariadenia a plynofikácie kotolne pre bytový dom
May 2008Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Béress
Návrh zariadenia na prípravu teplej vody v bytovom dome pomocou slnečnej energie
May 2009Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Branický
Návrh mimoobjektovej kanalizácie a zariadení na využitie zrážkovej vody z povrchového odtoku v priemyselnom areáli
May 2009Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Elena Cintulová
Návrh vykurovania a prípravy teplej vody v objektoch materskej školy na báze biomasy
May 2010Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Dalecký
Návrh plynovej kotolne a prípravy teplej vody s podporou slnečnej energie v bytovom dome
May 2010Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexandra Králová
Návrh vykurovania a prípravy teplej vody v bytovom dome a energetické hodnotenie navrhnutých systémov
May 2010Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marian Szikhardt
Návrh technologického zariadenia fontány s pripojením na vodovod a kanalizáciu
May 2010Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress