Apr 6, 2020   6:55 a.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Identification number: 3347
University e-mail: monika.bakosova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Information Engineering and Process Control (IIEAM FCFT)
Prorektorka - Vedenie STU (REKP REK)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavel Mištec
Robustné riadenie prietokového chemického reaktora
May 2005Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Bihuňová
Riadenie systémov s dopravným oneskorením
May 2007Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Čemanová
Tvorba GUI pre syntézu regulátorov
May 2007Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Jančová
Robustné riadenie laboratórneho procesu
May 2007Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Zábojníková
Internetový modul pre modelovanie a simuláciu procesov
May 2007Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tibor Kórka
Riadenie procesov s dopravným oneskorenim
May 2008Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Tvorba softvéru pre syntézu regulátorov
May 2008Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Renáta Švardová
Robustné riadenie procesov s dopravným oneskorenim
May 2008Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Mikušová
Modelovanie a riadenie laboratórneho zariadenia PCT40
May 2009Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Dzurov
Internetový modul pre modelovanie a simuláciu procesov
May 2010Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tibor Kórka
Wind Turbine Control for Reducing Tower Oscillations
May 2010Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Pavel Mištec
Robustné riadenie prietokového chemického reaktora
May 2010Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Mištec
Robustné riadenie prietokového chemického reaktora
May 2010Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Tvorba programového systému pre syntézu regulátorov
May 2010Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Peterková
Modelovanie a analýza stability systémov s parametrickými neurčitosťami
May 2010Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renáta Švardová
Riadenie systémov s dopravným oneskorením pomocou rozvetvených regulačných obvodov
May 2010Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róbert Tomčík, PhD.
Riadenie laboratórneho teplovzdušného procesu
May 2010Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Babulíková
Návrh robustných PID regulátorov pre systémy s parametrickou neurčitosťou
May 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Bugárová
Tvorba testov pre predmet Dynamika a riadenie procesov v LMS Moodle
May 2011Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Mareková
Riadenie procesov s dopravným oneskorením
May 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Mikušová
Modelovanie a riadenie procesov s využitím softvéru UniSim Design
May 2011Displaying the final thesis
22.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Erika Szabová
Tvorba testov pre predmet Modelovanie v LMS Moodle
May 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Matej Štefánik
Použitie PID regulátora pre riadenie sústavy zásobníkov kvapaliny
May 2011Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jana Závacká, PhD.
Návrh robustných PID regulátorov pre riadenie chemickotechnologických procesov s parametrickými neurčitosťami
September 2011Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Michaela Bohunčáková
Doplnenie e-learningového modulu pre predmet robustné riadenie
May 2012Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Sohajda
Robustné prediktívne riadenie výmenníkov tepla
May 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erika Szabová
Tvorba testov pre predmet modelovanie v LMS Moodle
May 2012Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Štefánik
Použitie PID regulátora pre riadenie sústavy zásobníkov kvapaliny
May 2012Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Anna Vasičkaninová, PhD.
Neuro-fuzzy prístup k modelovaniu a riadeniu procesov chemickej technológie
June 2012Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kornélia Černá
Tvorba softvéru PIDDESIGN
May 2013Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ján Mertinyák
Modelovanie a riadenie vsádzkového chemického reaktora
May 2013Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Peterková
Návrh robustných PID regulátorov pre riadenie neminimálne fázových systémov
May 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Katarína Matejičková
Návrh robustných PI regulátorov pre systémy s dopravným oneskorením
June 2013Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Robustné prediktívne riadenie chemickotechnologických procesov
June 2014Displaying the final thesis
35.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Michal Kačur
Riadenie chemickotechnologických procesov s dopravným oneskorením
September 2014Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Rudolf Trautenberger
Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov
May 2017Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominika Vilhanová
Modelling and Control of the Carrousel Type Biochemical Reactor
May 2018Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Juraj Kavor
Modelling and Contol of a Cascade of Biochemical Reactors for the Removal of Nitrogen Compounds from Wastewater
May 2019Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Darko Križan
Modelling and Control of a Cascade of Biochemical Reactors for the Removal of Organic Pollutants from Waste Water
May 2019Displaying the final thesis
40.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Timotej Kyselica
Modelling and Control of a Biotechnological Reactor for the Production of Ethanol
May 2019Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Lehotová
Modelling and Control of a Fermentation Reactor
May 2019Displaying the final thesis
42.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Michal Krištof
Modelling and Control of a Biotechnological Process
May 2020Displaying the final thesis
43.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Trieu Nguyen Hai
Modelling and Control of a Biotechnological Process
May 2020Displaying the final thesis
44.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Petra Valiauga
Robust Predictive Control of Processes in Chemical Technology
May 2022Displaying the final thesis
45.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Michaela Horváthová
Robustné prediktívne riadenie chemickotechnologických procesov
May 2023Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress