Oct 22, 2020   5:38 a.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identification number: 3371
University e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 

Contacts     Lesson
     
     Bodies
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
UntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Ďurovec
Optimalizácia zberu a spracovania dát pre plynovú chromatografiu
May 2007
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Kovačič
Praktické aplikácie metód rýchlej plynovej chromatografie
May 2007
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lucia Senešiová
Analýza organických zlúčenín plynovou chromatografiou s pokročilými metódami spracovania signálu
May 2007Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gizela Takácsová
Selektívna analýza vybraných prchavých látok plynovou chromatografiou
May 2007
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Zuzana Hyravá
Kvantitatívna analýza halogenovaných fenolov metódou GC-MS a GC-ECD
May 2008Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lýdia Pokorná
Optimalizácia podmienok selektívnej analýzy skupín substituovaných fenolov plynovou chromatografiou
May 2008
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Kovačič
Štúdium podmienok GC a GC-MS analýzy polárnych organických kontaminantov vody a pôdy
May 2009
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lucia Senešiová
Analýza substituovaných fenolov metódami GC a GC-MS v dvojkolónových zostavách
May 2009
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zuzana Hyravá
Analýza biologicky aktívnych polárnych organických látok vo vzorkách s vodnou matricou s využitím kombinácií separačných metód (LC, HPLC a GC)
May 2010
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Klučárová
Analýza charakteristických prchavých zlúčenín v potravinách a poživatinách plynovou chromatografiou spojenou s hmotnostnou spektrometriou
May 2010
Displaying the final thesis
11.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Róbert Pagáčik
Optimalizácia kvantitatívnej analýzy v technike GC-MS v režimoch ionizácie EI, CI, NCI
May 2010Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lucia Pastirčiková
Využitie viackolónových zostáv v plynovej chromatografii na analýzu vybraných prchavých zlúčenín prítomných v potravinách a poživatinách
May 2010Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Magdaléna Srnková
Využitie nových stacionárnych fáz v analýze polárnych organických zlúčenín plynovou chromatografiou
May 2010
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Klučárová
Vývoj metód pasívneho vzorkovania na monitorovanie trendov vybraných prioritných a emergentných znečisťujúcich látok v povrchových vodách
May 2012
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Magdaléna Srnková
Možnosti optimalizácie komprehensívnej plynovej chromatografie GCxGC na analýzu prchavých organických zlúčenín
May 2012
Displaying the final thesis
16.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Miroslav Koreň
Study of sample preparation methods and GC-MS analysis of selected priority pollutants in water and biota
May 2013
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Dobrovická
Metódy spracovania vzorky a analýzy vybraných prioritných polutantov typu pesticídov vo vodách a biote
May 2014
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Nikola Juríčková
Analýza kovalentne naviazaných oligosacharidov - N-glykánov na transferíne.
May 2015Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Denisa Kašperová
Aplikácie GC-MS a GCxGC v analýze prchavých zlúčenín
May 2015
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Kopáčová
Aplikácie GC-MS a GCxGC v analýze prchavých zlúčenín
May 2015Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Spišák
Štruktúrna analýza exopolysacharidov.
May 2016
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Šarinová
Kombinované techniky kvapalinovej chromatografie s plynovou chromatografiou v analýze životného prostredia
May 2016Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Balašková
Charakterizácia výberových vín analýzou prchavého podielu látok metódou plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou
May 2016Displaying the final thesis
24.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Veronika Klučárová
Vývoj nových metód pasívneho vzorkovania pre monitorovanie prioritných a emergentných znečisťujúcich látok vo vodách
July 2016Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Veronika Vaľková
SPME-GC-MS v analýze reziduálnych rozpúšťadiel v liečivových formách
May 2017
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Nikola Juríčková
Štruktúrna analýza polysacharidov z plodov avokáda (Persea americana, Mill.)
May 2017Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Kopáčová
Charakterizácia výberových vín Tokaj analýzou prchavých arómových zlúčenín metódou HS-SPME-GC-MS
May 2017
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Stanislava Goneková
GC-MS analysis of volatile components of selection wine
May 2018Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jozef Spišák
Determination of changes in polysaccharides structure and fatty acids during post harvest ripening of avocado (Persea americana, Mill.)
May 2018
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress