Dec 9, 2019   10:29 p.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Identification number: 3378
University e-mail: milena.rehakova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Natural and Synthetic Polymers (FCFT)
Vice-dean - Faculty of Chemical and Food Technology
 
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Gmitterová
Využitie analytických a spektroskopických metód pri sledovaní vlastností papiera počas urýchleného starnutia
May 2007Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcela Malčíková
Štúdium vplyvu zloženia atramentov na vlastnosti historických dokumentov
May 2007Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Szabóová
Štúdium starnutia modelových systémov papiera v znečistenej atmosfére
May 2008Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Šedivá
Štúdium starnutia modelových systémov papiera v znečistenej atmosfére
May 2008Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Zuzana Brunovská
Využitie FTIR spektroskopie pri štúdiu objektov kultúrneho dedičstva
May 2009Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Margaréta Chrenová
Štúdium starnutia modelových systémov papiera v atmosfére polutantov
May 2009Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Szabóová
Štúdium stability historických záznamových prostriedkov
May 2010Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Ceperková
Využitie spektroskopických metód pri identifikácii materiálov
May 2012Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Csánó
Spektroskopické metódy identifikácie novodobých písacích prostriedkov
May 2012Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Franek
Využitie spektrálnych metód pri identifikácii novodobých záznamových prostriedkov
May 2012Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislava Černochová
Štúdium a analýza historickej farebnej vrstvy
May 2013Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Silvia Stašková
Štúdium a identifikácia materiálov plastových kariet pre potreby kriminalisticko-technických analýz
May 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Valachovičová
Analýza záznamových prostriedkov v dokumentoch spektroskopickými metódami
May 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Andrea Jakubcová
Nové trendy v zavádzaní ochranných prvkov dokumentov, cenín a bankoviek
May 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Lališová
Nové trendy v zavádzaní ochranných prvkov dokumentov, cenín a bankoviek
May 2014Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Silvia Vinceová
Chemická ochrana historického textilu
May 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Igor Arvensis
Skúmanie pravosti odtlačkov pečiatok v dokumentoch
May 2015Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Tanyasi
Skúmanie pravosti záznamových prostriedkov v dokumentoch
May 2015Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Hornáčková
Skúmanie pravosti vybraných ochranných prvkov v dokumentoch
May 2016Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Lipová
Čistenie povrchov objektov výtvarného umenia modernými metódami
May 2016Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Miklovičová
Štúdium vplyvu reštaurátorského zásahu na vzhľad výtvarného diela
May 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Haberová
Štúdium povrchov farebných vrstiev v objektoch dedičstva
May 2016Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Masárová
Skúmanie pravosti vybraných ochranných prvkov v dokumentoch
May 2016Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Silvia Stašková
Štúdium starnutia záznamových prostriedkov v dokumentoch
May 2016Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Eva Belányiová, PhD.
Metódy molekulovej spektroskopie v kriminalistickej analýze grafických objektov
June 2016Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Anna Dziaková
Skúmanie vybraných ochranných prvkov v dokladoch
May 2017Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Fusková
Čistenie povrchov objektov výtvarného umenia modernými metódami
May 2017Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Jankovičová
Štúdium starnutia záznamových prostriedkov v dokumentoch pre kriminalisticko-technické účely
May 2017Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Kováč
Štúdium vybraných ochranných prvkov v ceninovej tlači
May 2017Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Václaviková
Štúdium starnutia špeciálnych záznamových prostriedkov v dokumentoch
May 2017Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Igor Arvensis
Štúdium starnutia záznamových prostriedkov v dokumentoch pre kriminalisticko-technické účely
May 2017Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Lališová
Štúdium ochranných prvkov v ceninovej tlači
May 2017Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Ponická
Štúdium povrchov farebných vrstiev v objektoch dedičstva
May 2017Displaying the final thesis
34.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. art. Monika Hricková
Štúdium vlastností a metód identifikácie polymérnych látok v materiáloch objektov dedičstva
June 2017Displaying the final thesis
35.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): doc. akad. mal. Danica Stojkovičová
Štúdium starnutia, spôsobov a mechanizmov degradácie polymérnych materiálov v objektoch kultúrneho dedičstva
August 2017Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Anna Dziaková
Examination of security features in the security printing
May 2018Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ladislav Kiss
Study of properties of special writing means in documents
May 2018Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Rebeka Zembjaková
Utilization of plasma treatments for cleaning metallic threads in historical textiles
May 2018Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jana Žemberyová
Study of the effect of plasma treatments on historical textile materials
May 2018Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Lipová
Surface cleaning of paintings by alternative methods
May 2018Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Miklovičová
Study of graphical records in documents by optical and spectroscopical methods for forensic practice
May 2018Displaying the final thesis
42.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. art. Monika Hricková
Štúdium vlastností a metód identifikácie polymérnych látok v materiáloch objektov dedičstva
May 2018Displaying the final thesis
43.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Karin Lukáčová
Štúdium vlastností a metód identifikácie polymérnych látok v materiáloch objektov dedičstva
June 2018Displaying the final thesis
44.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): doc. akad. mal. Danica Stojkovičová
Štúdium starnutia, spôsobov a mechanizmov degradácie polymérnych materiálov v objektoch kultúrneho dedičstva
August 2018Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Fusková
Comparing the conservation of heritage objects by traditional and alternative methods
May 2019Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Jankovičová
Analysis and aging of writing means in documents
May 2019Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Kováč
Study of plasma treatments to surfaces of heritage objects
May 2019Displaying the final thesis
48.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Silvia Stašková
Vplyv starnutia materiálov na vlastnosti dokumentov skúmaných v kriminalisticko-technických analýzach
May 2020Displaying the final thesis
49.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Mgr. art. Aldona Jedrusik
Štúdium polymérov vhodných na konzervovanie a reštaurovanie textilných objektov dedičstva
May 2022Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress