Feb 21, 2020   10:57 a.m. Eleonóra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Danko, PhD.
Identification number: 3691
University e-mail: jan.danko [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Badač
NÁVRH DYNAMICKÉHO MODELU MAGNETOREOLOGICKÉHO TLMIČA
June 2007Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Berec
OPTIMALIZÁCIA KONCEPTU RIEŠENIA ZADNÝCH PLASTOVÝCH DVERÍ RENAULT ESPACE IV GENERÁCIE -- MKP ANALÝZA
June 2007Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Bittner
SMART materiály v konštrukcii motorových vozidiel
June 2007Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexander Džegolia
OPTIMALIZÁCIA KONCEPTU RIEŠENIA ZADNÝCH PLASTOVÝCH DVERÍ RENAULT ESPACE IV GENERÁCIE -- CAD MODELOVANIE
June 2007Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Görföl
KONŠTRUKČNÝ NÁVRH MAGNETOREOLOGICKÉHO TLMIČA PRUŽENIA MOTOROVÉHO VOZIDLA
June 2007Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Zachar
Ideový návrh motorového vozidla pre Rally Dakar
June 2007Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Žvach
SKÚŠOBNÉ ZARIADENIE PRE MERANIE ČASTÍ PRUŽENIA AUTOMOBILOV
June 2007Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zdenko Baláž
Ideový návrh automobilu pre Rally Dakar
June 2008Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. František Beňadik
Smart materiály v konštrukcii automobilov
June 2008Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rastislav Butaš
Možnosti úpravy automobilu na pohon hybridnou hnacou jednotkou
June 2008Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Čík
Využitie hybridných hnacích jednotiek v autobusoch
June 2008Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Fegyveres
Hodnotenie pohodlia jazdy motorového vozidla
June 2008Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Halaj
Predná náprava Formula Student
June 2008Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Pilc
Návrh magnetoreologického tlmiča pruženia automobilu
June 2008Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Ursík
Zadná náprava Formula Student
June 2008Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Bittner
Osobný automobil s rekuperáciou brzdnej energie
June 2009Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Grelik
Návrh nápravy s elektrickým pohonom pre autobus
June 2009Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Samuel Húšek
Návrh hybridnej hnacej jednotky pre mestský autobus
June 2009Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Hýll
Hodnotenie bezpečnosti a pohodlia jazdy motorového vozidla
June 2009Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Plačko
Návrh hybridnej hnacej sústavy pre nákladné vozidlo
June 2009Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Beňa
Konštrukcia systémov zlepšujúcich hospodárnosť, ekologické parametre a dynamické vlastnosti
June 2009Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tibor Ferenec
Moderné systémy pruženia automobilov
June 2009Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Herényi
Možnosti regenerácie brzdnej energie osobných automobilov
June 2009Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristián Lovász
Konštrukcia systémov zlepšujúcich hospodárnosť, ekologické parametre a dynamické vlastnosti
June 2009Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Maruniak
Mestský autobus s hybridnou hnacou jednotkou
June 2009Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľubomír Matejko
Ideový návrh Formule Student
June 2009Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Polakovič
Koncepcia a návrh meracieho prípravku
June 2009Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdenko Baláž
Bezposádkové terénne vozidlo
June 2010Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriel Bednár
Vplyv zvislého kmitania na pohodlie a bezpečnosť jazdy vozidla
June 2010Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Braniša
Formula Student Electric
June 2010Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Čižmárová
Semiaktívne pruženie automobilu
June 2010Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Ďurkovic
Design of Formula Student vehicle
June 2010Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Granec
Elektrické vozidlo so solárnymi článkami
June 2010Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Hanic
Návrh medzimestského autobusu s elektrickým pohonom
June 2010Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Maroš Hutňan
Možnosti zlepšenia hospodárnosti, ekologických parametrov a dynamických vlastností automobilov
June 2010Displaying the final thesis
36.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Ladislav Kálmán
Ideový návrh pruženia s priamočiarymi elektromotormi pre osobný automobil
June 2010Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Pastor
Návrh skúšobného zariadenia častí systému pruženia automobilu
June 2010Displaying the final thesis
38.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Marek Štefanka, PhD.
Možnosti spätného využitia brzdnej energie v automobile
June 2010Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Bastl
Zvislé kmitanie a jeho vplyv na pohodlie a bezpečnosť motorového vozidla
June 2011Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Beňa
Návrh skúšobného zariadenia pruženia motorového vozidla
June 2011Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Dávid
Návrh hydraulického zdvižného zariadenia pre montáž základnej platformy automobilu do karosérie
June 2011Displaying the final thesis
42.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Peter Maliniak
Rám športového automobilu
June 2011Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Matejko
Predná náprava Formuly Student
June 2011Displaying the final thesis
44.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Ján Vician
Funkcia „TABLE FOLD“ predného sedadla
June 2011Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Blaho
Rekuperácia brzdnej energie
June 2011Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ladislav Kálmán
Ideový návrh pruženia s priamočiarymi elektromotormi pre osobný automobil
June 2011Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Knotek
Návrh terénneho bezposádkového vozidla
June 2011Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alexander Marculinec
Možnosti zlepšenia hospodárnosti, ekologických parametrov a dynamických vlastností automobilov
June 2011Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Ondriska
Možnosti spätného využitia brzdnej energie v automobile
June 2011Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rastislav Radoš, PhD.
Malý mestský automobil
June 2011Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Válek
Mestský elektrický autobus
June 2011Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Crkoň
Malý mestský nákladný elektromobil
June 2012Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Domjen
Podvozok elektromobilu Škoda E-Car ELEMENT
June 2012Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Hobot
Podvozok elektromobilu Škoda E-Car FOLK
June 2012Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Jánoš
Možnosti experimentálneho merania pružných prvkov automobilu
June 2012Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Kiripolský
Trendy zvyšovania aktívnej bezpečnosti automobilov
June 2012Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Milesich, PhD.
Modelovanie charakteristík prvkov pruženia motorového vozidla
June 2012Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Mrváň
Podvozok elektromobilu Škoda E-Car ECON
June 2012Displaying the final thesis
59.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Ján Vician
Funkcia „TABLE FOLD“ predného sedadla
June 2012Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Blaho
Návrh rámu vozidla Škoda E-Car KITE
June 2013Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Norbert Káčer
Aftermarket development of the clutch cover
June 2013Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Kaša
Porovnanie automobilov nižšej strednej triedy z hľadiska jazdných výkonov a iných parametrov
June 2013Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kucman
Návrh podvozkového mechanizmu vozidla Škoda E-Car KITE
June 2013Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexander Marculinec
Návrh dverí a ich zavesenia vozidla Škoda E-Car KITE
June 2013Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Radoš, PhD.
Návrh hnacej sústavy vozidla Škoda E-Car KITE
June 2013Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Šlauka, PhD.
Elektrický dopravný prostriedok pre mestá
June 2013Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Štibora
Metódy bezdemontážneho zisťovania účinku tlmenia osobných automobilov a ich vhodnosti pre praktickú aplikáciu
June 2013Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Hasa, PhD.
Semiaktívny prvok pruženia motorového vozidla
June 2014Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Iván
Súčasné metódy kontroly svetlometov a súvisiacich zariadení
June 2014Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Jánoš
Návrh a realizácia tlmiča vibrácií
June 2014Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Knotek
Konštrukčný návrh tvarového dielu karosérie s použitím 3D skenovacieho zariadenia
June 2014Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Madleňák
Bezposádkové terénne vozidlo
June 2014Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vincent Mészáros
Vplyv geometrie kanála hydraulických silentblokov na tlmiace charakteristiky
June 2014Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mário Mišák
Bezpečnosť automobilov
June 2014Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Švarc
Možnosti využitia ľahkých materiálov s ohľadom na špecifické požiadavky gumokovových dielov v motorových vozidlách
June 2014Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Švitko
Hnacia sústava športového automobilu s elektrickým pohonom
June 2014Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Trnený
Porovnanie automobilov nižšej strednej triedy
June 2014Displaying the final thesis
78.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Martin Urban
Autonómnosť ako prvok zvyšovania bezpečnosti automobilov
June 2014Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Budovec
Možnosti zvyšovania bezpečnosti jazdy automobilou autonómnosťou
June 2015Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Norbert Káčer
Analysis and evaluation of the clutch cushion springs
June 2015Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Kaša
Causes and noise reduction possibilities of rubber bearings
June 2015Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Frederik Kováč
Koncepčný návrh elektrického pohonu malého motocykla
June 2015Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mikuláš Minčič
Porovnanie automobilov nižšej strednej triedy
June 2015Displaying the final thesis
84.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Lukáš Pelecháč
Návrh brzdovej sústavy pre bezposádkové vozidlo typu IGV
June 2015Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Slovák
Design and analysis of the riveted joint in the vehicle clutch disc
June 2015Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Tibenský
Analysis of diaphragm spring using Ansys
June 2015Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Tvrdík
Swaging (widening) of rubber bushings' inner diameter
June 2015Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Ďurian
Sedadlo ako prvok systému pruženia motorového vozidla
June 2016Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Boris Goga
Overenie konštrukčných vlastností letiskového prívesného vozíka
June 2016Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anton Hajduk
Asistenčné systémy zvyšujúce autonómnosť jazdy automobilu
June 2016Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Kapraľ
Porovnanie malých automobilov
June 2016Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kroneraff
Modelovanie semiaktívneho tlmiča systému pruženia motorového vozidla
June 2016Displaying the final thesis
93.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Michal Magdolen
Návrh elektrického hnacieho mechanizmu športového automobilu
June 2016Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mário Mišák
Overenie konštrukčných vlastností náprav prívesného vozíka pre mobilný kompresor
June 2016Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dávid Szilinszky
Využitie navigačného systému v automatickom riadení traktora
June 2016Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Cibula
Návrh elektrickej hnacej sústavy športového automobilu
May 2017Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Hlinka
Elektrická hnacia sústava pre skúter
May 2017Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Jenčík
Návrh elektrickej hnacej sústavy pre vozidlo kategórie L7e
May 2017Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Laták
Návrh prívesu pre prepravu drevených domov
May 2017Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Melich
Návrh elektrickej hnacej sústavy malého motocykla
May 2017Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Zverbík
Design of controlled damping system of a hydraulic chassis mount
May 2017Displaying the final thesis
102.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Michal Bajo
Design of electric powertrain for sport vehicle
May 2018Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Barla
Design of the scooter electric powertrain
May 2018Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mário Beťák
Dynamic characteristics of the rubber-metal electric motor mount
May 2018Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Bielesch
Dynamic stiffness of rubber bushing using CAE tools
May 2018Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anton Hajduk
Design of the electric powertrain for the urban concept vehicle
May 2018Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ronald Kuba
Conceptual design of autonomous driving system for Urban concept vehicle
May 2018Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Magdolen
Unmanned firefighting vehicle
May 2018Displaying the final thesis
109.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Mikuláš Minčič
The impact of the rubber bushing on the noise level
May 2018Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Nemec
Electric powertrain for small motorbike
May 2018Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Cibula
Design and modification of bevel gear bearings of the rear axle drive
May 2019Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Čík
Design of portal for measuring dynamic characteristics of rubber-metal elements using an electrodynamic shaker
May 2019Displaying the final thesis
113.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Michaela Fajnorová
Conceptual design of electric powertrain for small motorbike
May 2019Displaying the final thesis
114.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Gaston Gallo
Comparison of modeling of dynamic properties of rubber-metal element
May 2019Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Márius Javor
Design of adjusting mechanism of headlight module
May 2019Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Koštial
Conceptual design of electric powertrain for E-up Boost vehicle
May 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress