23. 1. 2020  8:15 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identifikačné číslo: 2226
Univerzitný e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Prodekan - Strojnícka fakulta
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Molnár
Návrh prípravku pre výrobu oceľových výstuží betonových panelov
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Ondrušek
Nové technológie v strojárstve
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Párik
Nanotechnológie v strojárskej praxi
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Faissal H.A.B.H. Alotaibi
Využitie systému rapid prototyping
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Kobliška
Malé veterné turbíny pre domáce využitie
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Krovinová
Bezpečnostné prvky výrobných strojov
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Paták
Zariadenia na zhodnocovanie odpadov pre trieskové hospodárstvo
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Brejka
Nové trendy v oblasti výrobných zariadení
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Dušan Bystrický
Využitie počítačovej podpory v strojárskom podniku
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Gažúr
Dezintegračné stroje na tuhé odpady
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ladislav Papp
Bezpečnosť technických systémov a zariadení
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Tomáš Repeľ
Manipulačné zariadenia v priemysle
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Suchár
Ergonomické a bezpečnostné požiadavky na pracovisku
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tatiana Štolcová
Malé veterné turbíny
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Bariš
Možnosti využitia CAx systémov v životnom cykle súčiastky
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Vladimír Kokavec
Úprava zhutňovacieho zariadenia
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Nguyen
Tester aktívnych hlavových opierok vo firme Johnson Controls
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ahmad M.M.S.M. Alenezi
Výrobné stroje pre nekonvenčné technológie
júl 2011Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mohammad A.R.S.J.B. Alazemi
Malé veterné turbíny
január 2012Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ali M.M.S. Alhammad
Reverzné inžinierstvo
január 2012Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Fayez S.F.Sh. Alwassmi
Počítačom podporované systémy v strojárstve
január 2012Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Tomáš Čižmárik
Problematika Re-use v Európe a na Slovensku
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Igor Daráž
Technológia obrábania statorov generátorov veterných elektrární.
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Ftáček
Ekonomické zhodnotenie malej veternej elektrárne
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Halgoš
Využitie počítačovej podpory vo vybranom podniku
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Kobliška
Návrh a analýza malej veternej elektrárne
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Vladimír Kokavec
Úprava zhutňovacieho zariadenia
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Kováčová
Využitie systémov reverzného inžinierstva
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Daniel Lipa
Presnosť systémov Rapid Prototyping a 3D skenerov
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Leonardo Valois
Návrh bezpečnostných prvkov vybraného výrobného zariadenia
október 2012Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Yousef S.M.K.M. Alazemi
Plazmové a laserové rezacie stroje
január 2013Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Humood Sh.Sh.N. Alsahli
Využitie drviacich strojov
január 2013Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mohammad Sh.M.Sh.M. Alsubaie
Konvenčné obrábacie stroje a technológie obrábania
január 2013Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Abdullah H.M.S. Hadab
Špeciálne technológie na obrábanie materiálov
január 2013Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Baranec
Návrh a ekonomické zhodnotenie zabezpečenia elektrickej energie pomocou obnoviteľných zdrojov
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Brejka
Návrh zariadenia pre skenovanie systémom DAVID
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lenka Čelovská
Počítačom podporované systémy
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Čilo
Ekonomický prínos zavedenia systému reverzného inžinierstva
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Čižmárik
Problematika opätovného použitia v Európe a na Slovensku
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Majer
Návrh pohybového mechanizmu pre 3D tlačiareň
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Medovič
Konštrukčný návrh malej veternej turbíny
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Mičová
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Pataláš
Ekonomické zhodnotenie využitia malých veterných elektrární
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miloslav Štollmann
Technicko - ekonomické zhodnotenie špeciálnych lanoviek typu RELAZ
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Adámková
CAx systémy - vytvorenie e-learningovej platformy
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Stanislav Andris
Laserové spekanie kovových materiálov - Rapid Prototyping
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Slavomíra Brozmanová
Analýza energetickej bilancie využitia biomasy
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniel Lipa
Presnosť systémov Rapid Prototyping a 3D skenerov
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Ing. Lukáš Gyalog
Počítačová podpora pri návrhu a realizácii súčiastky
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Erik Šimún
Vlastnosti modelov vyrobených systémom rýchleho prototypovania
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislav Andris
Návrh technológie pre aditívnu výrobu kovových súčiastok
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Lipa
Porovnanie presnosti 3D skenovania objektov vybranými systémami
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tibor Soós
Návrh zariadenia pre 3D tlač technológiou tavného nanášania
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Dávid Kúdela
Nové materiály pre 3D tlač
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Vojtek
Experimentálne skúmanie mechanických vlastností modelov vyrobených FDM technológiou po aplikácii povrchovej úpravy
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marko Kljajič
Návrh využitia priemyselného robota pre 3D tlač
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Okoličáni
Skúmanie vplyvu výrobných parametrov 3D tlače na mechanické vlastnosti vyrobených dielov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Veronika Šímová
Vlastnosti 3D modelov vyrobených technológiou rapid prototyping
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štefan Holodňak
Skúmanie parametrov drviaceho zariadenia
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vivek Chandrasekaran, B.E.
Properties of special material for FDM 3D printing
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Németh
Zhodnotenie vlastností modelov vyrobených 3D tlačou
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dávid Šuhaj
Analýza a optimalizácia tlačovej hlavy 3D tlačiarne
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Lucia Ploskuňáková
Výskum vlastností modelov vyrobených technológiou tavného nanášania
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Salman N.S. Sabbar
Additive manufacturing devices properties Improvement
august 2020Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Salman N.S. Sabbar
Zlepšovanie vlastností zariadení pre aditívnu výrobu
august 2020Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Michal Holdy
Výskum parametrov optimalizácie procesu 3D tlače
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná