1. 6. 2020  0:18 Žaneta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Igor Kossaczký, CSc.
Identifikačné číslo: 61596
Univerzitný e-mail: igor.kossaczky [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

     
Výučba          
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavTyp
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Kaniansky
Implementácia systému na elektronickú preskripciu liekov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Karol Pap
Využitie moderných IKT v rehabilitačných systémoch
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Málach
IS pre riadenie reštaurácie
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Ján Ištoňa
Generovanie kostry JSF aplikácie z modelu prezentačnej logiky
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ladislav Borák
E-learning pre Web Service security
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Huray
Vysoká dostupnosť databáz
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Lukáš Chudý
Modelovanie prezentačnej logiky MVC aplikácie
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Patrik Jašura
E-learning pre Web Service Interoperability
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Kolimár
Tvorba web-aplikácií v jazyku python
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Kordík
MDA v tvorbe zdravotníckych informačných systémov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrik Regenda
Tvorba a použitie web-servisov v jazyku python
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Kaniansky
Návrh modelu a generátora prezentačnej logiky JSF aplikácie
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dušan Kasan
Abstraktné datové typy
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubomír Nikodem
Modelovanie a simulácia socioekonomických systémov.
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ivan Polačik
Porovnanie sémantického a objektovo-orientovaného modelovania
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matúš Svítek
Implementácia vybraných komunikačných štandardov pre zabezpečenie interoperability v oblati telemedicíny.
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Šarmír
E-learning pre Web Service security
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Pavol Barci
Využitie MDA pri vývoji aplikácii v oblasti eHealth
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adam Benčík
Implementácia štandardizovaného HL7-IHE rozhrania pre zabezpečenie interoperability v oblasti telemedicíny
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Vladimír Pagáč
Jazyky a nástroje pre reprezentáciu vedomostí (sémantického webu) - výukovy tutorial
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Račák
Integrácia neštandardizovaných a štandardizovaných telemedicínskych zariadení
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Regenda
Aplikácie konkurentné, distribuované a odolné voči chybám v kontexte dávkového spracovania dát
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michal Drahovský
Extrakcia a využitie sémantických údajov z wordpress aplikácií
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ján Dzvoník
Integrácia a využitie inferenčných algoritmov v sémantických databázach
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Tamás Laiszner
Využitie klaudových technológií na ukladanie sématických dát
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Boris Ledecký
Nástroje a procesy vo vývoji veľkých databázových aplikácií
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Markech
Využitie technológie hadoop na ukladanie sématických dát
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Juraj Pap
Tvorba materiálov na podporu výuky predmetu ASS
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matúš Seidl
Implementácia štatistických algoritmov s využitím technológie Hadoop
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Daniel Vančo
Využitie MDA na podporu výuky predmetu Architektúra Softvérových Systémov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Zlocha
Databázy pre ukladanie a integráciu sémantických dát
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Adam Benčík
Nástroje pre generovanie ontológii a import faktov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Dubeň
Podpora využitia voľne šíriteľného softvéru na školách
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Matej Furmánek
Využitie pravidlových systémov pre generovanie alarmov v oblasti telemedicíny
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Goliaš
Komplexné crowd-sourcing riešenie pre projekt Mapa zločinu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Malý
Návrh a implementácia CWA-instance retrievera
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Adam Valašík
Získavanie a vizualizácia informacií z otvorených dátových zdrojov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Juraj Vrabec
Podpora sémantických dátabáz pre fulltextové vyhľadávanie
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tibor Galko
Využitie technológií sémantického webu v oblasti strojového učenia
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marek Kuraňko
Získavanie a vizualizácia informacií z otvorených dátových zdrojov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Maják
Inkrementálny import ontológií do nosql databáz
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Samuel Makas
Extrakcia ontológií z relačných databáz
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Seidl
Nástroje pre mapovanie a generovanie ontológií z rôznych dátových zdrojov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Štrba
Analýza nasadenia ITIL manažmentového nástroja pre IT servisné pracovisko a návrh integrácie
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Juraj Vraniak
Univerzálne, platformovo nezávislé konzolové rozhranie
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Michňa
Využitie technológií sémantického webu v oblasti cestovného ruchu
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lukáš Slobodník
Zber a analýza FOREXových dát
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Ivan Bohuš
Využitie metód automatizovaného testovania softvéru pri vyhodnocovaní implementačných zadaní
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca je odovzdanáDPAutor: Bc. Marek Schmidt
Návrh a implementácia rozšírení nástroja Protégé
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca je odovzdaná
DPAutor: Bc. Ľuboš Štefunko
Podpora nástroja Protégé pre prácu v CWA móde
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Patrik Chynoranský
Využitie metód ILP pre analýzu FOREX údajov
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Lukáš Odler
Využitie ontológií v oblasti strojového učenia
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Martin Pullmann
Grafová databáza Stardog
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Samuel Solár
Extrakcia a sémantická reprezentácia informácií o štúdiu
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Adam Štang
Asociácie v relačných, objektových a sémantických modeloch
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Peter Števík
Sémantické dátabázy
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná