Sep 16, 2019   10:14 p.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Identification number: 206
University e-mail: maros.martinkovic [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Metals and Plastics Forming (UVTE MTF)
 
External colleague - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ján Beňo
Analysis of technological conditions in the production of seamless tubes by drawing
May 2019Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ján Beňo
Analýza technologických podmienok pri výrobe bezšvíkových rúr ťahaním
May 2017Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Otto Bohus
Hodnotenia stupňa deformácie pri ťahaní ocele STN 411523
June 2009Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Lucia Borčányiová
Analýza štruktúry materiálu tvárneného v polotekutom stave
June 2011Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Forrová
Možnosti stanovenia sily pri tvárniacich procesoch
May 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Frnčík
Možnosti analýzy deformácie v objeme výtvarku pri kovotlačení
May 2013Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radoslav Halgaš, PhD.
Možnosti hodnotenia stupňa deformácie ocele
June 2007Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Chrenčík
Porovnanie makroskopickej a mikroskopickej plastickej deformácie ocelí pri statickej skúške ťahom
June 2008Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Jakubík
Hodnotenie orientácie spevňujúcich vláken v polymérnom kompozite
June 2007Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Robert Janíček
Porovnanie makroskopickej a mikroskopickej plastickej deformácie ocelí pri statickej skúške tlakom
June 2008Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Kubica
Vplyv geometrie spájkovaného spoja na jeho mechanické vlastnosti
June 2010Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Henrieta Masarovičová
Hodnotenia stupňa deformácie pri ťahaní ocele STN 411353
June 2009Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Novák, PhD.
Mikroštruktúrne hodnotenie stupňa deformácie pri dvojstupňovom ťahaní rúry z ocele STN 411523
June 2010Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Šajdová
Analýza vplyvu objemového tvárnenia na štruktúru materiálu
May 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Ševčík
Vplyv polohy vzorky v odliatku hláv valcov zo zliatiny AlSi6Cu4 na štruktúru a mechanické vlastnosti
June 2008Displaying the final thesis
16.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Lukáš Likavčan, PhD.
Skúmanie vplyvu parametrov technologického procesu vstrekovania na vlastnosti výstrekov z termoplastov spevnených krátkymi vláknami.
May 2016Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Lukáš Likavčan, PhD.
Skúmanie vplyvu parametrov technologického procesu vstrekovania na vlastnosti výstrekov z termoplastov spevnených krátkymi vláknami
May 2017Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): doc. Ing. Martin Ridzoň, PhD.
Výskum technologických parametrov ovplyvňujúcich výrobu a vlastnosti oceľových rúr
September 2010Displaying the final thesis
19.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Monika Vyskočová
Aplikácia metód kvantitatívnej analýzy štruktúry materiálov pre skúmanie procesov deformácie za studena
May 2022Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Bachorík
Návrh postupu montáže výskumného zariadenia Viktória
May 2013Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Balciar
Kvantitatívna analýza štruktúry a vlastností objemovo tvárneného materiálu
May 2011Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Daxner
Mechanické vlastnosti spájkovaných spojov pripravených horúcou doskou
May 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Viktor Fűri
Kvantitatívna analýza štruktúry a vlastností materiálu po brúsení
May 2013Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Horváth
Analýza deformačného procesu v obrobenom materiáli
May 2014Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Chrenčík
Mikroštruktúrna analýza trojosovej deformácie ocele STN 411353
May 2010Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. František Krajčík
Analýza a porovnanie metód stanovenia hustoty dislokácií
May 2011Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Longa
Hodnotenia stupňa deformácie pri objemovom tvárnení zliatin medi
May 2010Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Moško
Simulácia štruktúry polykryštalického materiálu využitím CAD metód
May 2017Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tamás Nagy
Analýza mikroštruktúry a vlastností spájkovaného spoja
May 2010Displaying the final thesis
30.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Milan Račák
Analýza štruktúry materiálu po obrábaní
May 2015Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Sénáši
Návrh technologického prípravku pre obrábanie ozubeného venca
May 2013Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Samuel Surkoš
Vplyv technologických parametrov ťahania na mikroštruktúru ocele
December 2008Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Šantavý
Optimalizácia merania mechanických vlastností spájkovaných spojov
May 2012Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zdenko Šurka
Analýza homogenity a čistoty tekutej zliatiny AlSi7Mg0,3 v udržiavacej peci
May 2009Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Troják
Analýza oblasti rezania pri trieskovom obrábaní
May 2016Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Tvrdoň
Modelovanie technologického procesu vstrekovania a vlastností výstrekov z termoplastov spevnených krátkymi vláknami
May 2015Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna Závacká, PhD.
Analýza trojosovej plastickej deformácie pri ťahaní rúry z ocele STN 411523
May 2010Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Zázrivec
Výber a porovnanie metód merania mechanických vlastností spájkovaných spojov
May 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress