23. 1. 2020  22:19 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Árendáš
Porovnanie obehov energetických zariadení
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Štefan Bacskárdy
Využitie slnečnej energie ako náhrada fosílneho paliva
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Štefan Bacskárdy
Využitie slnečnej energie ako náhrada fosílneho paliva
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Patrik Belanec
Návrh postupu overenia výkonu výmenníka para - voda
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Andrea Bubánová
Vplyv poruchy vysokotlakového regeneračného ohrievača na účinnosť parného obehu
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Milan Dobrotka
Regenerácia tepla v elektrárni
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Filip Ďurčat
Návrh obehu parnej turbíny s kotlom na biomasu
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Ďurčík
Využitie slnečnej energie na prípravu teplej vody
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Pavol Holečka
Návrh bioplynovej stanice s kogeneračnou jednotkou
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Choura
Využitie geotermálnej energie na zásobovanie teplom
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Kičák
Využitie palivových článkov pri distribuovanej výrobe elektriny a tepla
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominik Kiripolský
Návrh tepelného obehu so splynovaním biomasy
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Erika Košíková
Vplyv poruchy vysokotlakového regeneračného ohrievača na parný obeh.
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ing. Adam Kušnier
Využitie geotermálnej energie pri zásobovaní teplom
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Silvester Molnár
Využitie palivových článkov v energetike
august 2009Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Murín
Využitie slnečnej energie ako náhrady za fosílne palivá
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Samseliová
Návrh postupu overenia výkonu výmenníka para - voda
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Slavkov
Návrh kotolne na biomasu
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Žaneta Sojková
Znižovanie emisií síry pri spoluspaľovaní drevnej štiepky a hnedého uhlia
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ladislav Szöcs
Využitie slnečnej energie ako náhrada fosílneho paliva
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Šabík
Možnosti zníženia nákladov na vykurovanie bytového objektu
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adam Šimončič
Návrh doplnkového zdroja s využitím slnečných kolektorov pre rodinný dom
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Richard Takács
Analýza možností využitia bioplynu z čističky odpadových vôd
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dávid Terek
Návrh obehu parnej turbíny s kotlom na biomasu
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Uhnák
Úspora fosílnych palív pri príprave tepla pomocou slnečných kolektorov
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Radoslav Vaššo
Porovnanie zásobovania teplom, energiou prostredia a fosílnym palivom
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Vidan
Návrh obehu parnej turbíny s kotlom na biomasu
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Vrábel
Posúdenie BAT technológie pre využitie biomasy splynovaním
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Záborský
Technologický popis centrálnej OST a objektovej OST, prevádzkové parametre v letnom a zimnom období
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Igor Balúch
Zvýšenie efektívnosti využitia paliva pri prevádzke rotačnej pece
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Bujan
Rozdelenie vyrobenej elektriny v parnom bloku na kondenzačnú a kombinovanú
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Čizmadia
Spolupráca vysokoteplotového palivového článku a plynovej turbíny
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Václav Frkal
Projekt malej vodnej elektrárne
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Gillányi
Optimalizácia prevádzkových parametrov Stirlingovho obehu
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Horniaková, PhD.
Akumulácia tepla pri využívaní slnečnej energie
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Jurovich
Analýza sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne s rýchlym reaktorom chladeným héliom
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Kapustová
Návrh mlecieho ventilátora uholnej elektrárne
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ondrej Kičák
Analýza systému akumulácie tepla parným a horúcovodným akumulátorom
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Kmeť
Výpočet emisií síry pri spaľovaní palivových zmesí
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Koiš
Využitie drevnej biomasy pre zdroj centrálneho zásobovania teplom
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Kormanec
Návrh využitia bioplynu v kogenerácii
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štefan Kukučka
Porovnanie emisií pri prechode z fosílnych palív na drevnú štiepku
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rastislav Lisický
Porovnanie výpočtových a experimentálnych parametrov výmenníka tepla para/voda
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Martinovič
Experimentálne overenie parametrov výmenníka tepla para/voda
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Mešťaník
Možnosti spaľovania komunálneho odpadu v teplárni
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislav Mjartan
Konštrukčný návrh výmenníka tepla, reaktora a ich prepojenia pre hydrotermálnu karbonizáci
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Murín
Zariadenie na využívanie slnečnej energie s možnosťou akumulácie tepla
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Igor Oršulík
Návrh zásobovania sídliska teplom
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Ozábal
Návrh schémy biostanice
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Pajdučáková
Vplyv pripravovaných emisných limitov EU na technologické zariadenie veľkých spaľovacích centrál
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Maroš Valašík
Návrh a optimalizácia obehu paroplynovej elektrárne
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná