25. 5. 2020  5:02 Urban
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identifikační číslo: 2463
Univerzitní e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky (SjF)
 
Externí spolupracovník - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty               
     
Orgány
     
Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na STU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.
Stav
Závěrečná práce
Dokdy
Podrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Roman Čepák
Optimálne riadenie pracovného režimu spaľovacieho motora
červen 2010Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Peter Deák
Modelovanie a riadenie laboratórneho modelu "Rotačné kyvadlo"
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
3.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Kristián Dudík
Modelovanie a riadenie laboratórneho modelu "Helikoptéra"
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
4.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Peter Ebert
Aplikácia 2-D senzoru v úlohe lokalizácie mobilného robotickeho systému
červen 2016
Zobrazení závěrečné práce
5.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Peter Fábry
Riadenie výšky hladiny v zásobníkoch
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
6.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Mgr. Martin Fenik
Návrh fuzzy regulátora pre ústredné vykurovanie rodinného domu
červen 2009
Zobrazení závěrečné práce
7.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBP
Autor: Ing. Tomáš Guľaši
Riadenie a ovládanie rýchlostného servopohonu
červen 2011
Zobrazení závěrečné práce
8.
Závěrečná práce je nekompletní
BP
Autor: Ing. Peter Chvála
Návrh technického riešenia podvozkovej časti mobilného robota
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
9.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Peter Chvála
Návrh technického riešenia podvozkovej časti mobilného robota
červen 2011
Zobrazení závěrečné práce
10.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Pavol Krasňanský, PhD.
Návrh koncepcie mobilného robota s pracovným ramenom
červen 2009
Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Juraj Kubíček
INTELIGENTÉ RIADIACE SYSTÉMY SPAĽOVACIEHO MOTORA
červen 2007Zobrazení závěrečné práce
12.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BPAutor: Ing. Mgr. Martin Richter
Návrh laboratórneho modelu "gulôčka na ploche"
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Peter Šimončič, PhD.
MODELOVANIE A RIADENIE SYSTÉMU PRUŽENIA MOTOROVÉHO VOZIDLA
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
14.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Bc. Juraj Tinák
Návrh pohonnej časti autonómneho laboratórneho mobilného robota – prieskumníka
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
15.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
BP
Autor: Ing. Filip Vitáloš, PhD.
Návrh audio a video kanálu na sledovanie experimentov v Laboratóriu automatického riadenia a mechatroniky ÚAMAI
červen 2009
Zobrazení závěrečné práce
16.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisPAutor: Ing. Mohammad Abdollahpouri
Embedded Optimal Estimation for Fast Mechatronic Systems
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
17.
Závěrečná práce je nekompletníDisP
Autor: Ing. Mohammad Abdollahpouri
Vnorené prediktívne riadenie rýchlych mechatronických systémov
květen 2019
Zobrazení závěrečné práce
18.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Jozef Csambál, PhD.
Algoritmy pre viac - modelové prediktívne riadenie nelineárnych mechatronických systémov (Aplikácia na zážihový spaľovací motor)
prosinec 2011
Zobrazení závěrečné práce
19.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Ľubomír Čapucha, PhD.
Architektúra mobilného robotického systému na podvozku so všesmerovými kolesami
červen 2016
Zobrazení závěrečné práce
20.
Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Peter Ebert
Prediktivne riadenie mobilného autonómneho systému po zadanej trajektórii s prekážkami.
květen 2023Zobrazení závěrečné práce
21.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisP
Autor: doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
Nonlinear model predictive control of underactuated mechatronic systems
srpen 2015
Zobrazení závěrečné práce
22.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Marek Honek, PhD.
Modelovanie a riadenie elektronickej škrtiacej klapky zážihového spaľovacieho motora
červenec 2013
Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Pavol Karas
Nelineárne prediktívne riadenie systémov s rýchlou dynamikou
červen 2018
Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Matúš Kopačka, PhD.
Effective Robust Predictive Control of Mechatronic Systems
prosinec 2011
Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Tomáš Kováč, PhD.
Riadenie robotického ramena autonómneho mobilného robotického systému
červen 2017
Zobrazení závěrečné práce
26.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Pavol Krasňanský, PhD.
Robotické rameno pre autonómny mobilný robotický systém
červenec 2014Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Lukáš Kučerka
Modelovanie a riadenie viacpalivových preplňovaných spaľovacích motorov
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
28.
Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Martin Lauko
Prediktívne riadenie nelineárnych dynamických systémov s obmedzeniami
září 2012
Zobrazení závěrečné práce
29.
Závěrečná práce je nekompletníDisP
Autor: Ing. Miroslav Mates
Modelovanie a róbustné riadenie mechatronických polohovacích sústav
září 2009Zobrazení závěrečné práce
30.
Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Adam Mrázik
Odhad parametrov a stavu nelineárnych mechatronických systémov
září 2013Zobrazení závěrečné práce
31.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Michal Salaj, PhD.
Nonlinear moving horizon estimation of underactuated mechatronic systems
srpen 2015Zobrazení závěrečné práce
32.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Pavol Seman, PhD.
Prediktívne riadenie nelineárneho mechatronického systému
červen 2013
Zobrazení závěrečné práce
33.
Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Juraj Slovák
Navigácia a riadenie mobilných autonómnych mechatronických systémov
červen 2020Zobrazení závěrečné práce
34.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisPAutor: Ing. Peter Šimončič, PhD.
Modelovanie a riadenie procesov zážihového spaľovacieho motora
červenec 2014
Zobrazení závěrečné práce
35.
Závěrečná práce je nekompletní
DisP
Autor: Ing. Peter Šimončič, PhD.
Modelovanie a riadenie procesov zážihového spaľovacieho motora
září 2012Zobrazení závěrečné práce
36.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: doc. Ing. Gergely Takács, PhD.
Aplikácia výkonného prediktivneho riadenia pri aktívnom tlmení vibrácii
srpen 2009
Zobrazení závěrečné práce
37.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Mgr. Ing. Filip Tóth, PhD.
Autonómny mobilný robotický systém (Návrh a lokalizácia robota s mecanum kolesovým podvozkom)
červenec 2014Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Vladimir Villaverde Huertas, PhD.
Predictive Control of Flexible Mechatronic Systems
červenec 2013
Zobrazení závěrečné práce
39.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: Ing. Tomáš Volenský, PhD.
Prediktívne riadenie mechatronických systémov s rýchlou dynamikou
listopad 2011Zobrazení závěrečné práce
40.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DisP
Autor: mgr inż. Sławomir Stanisław Wojnar, PhD.
Nonlinear Model-Based Air-Fuel Ratio Predictive Control of Spark Ignited Engines
květen 2013
Zobrazení závěrečné práce
41.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Ján Bizub
Meranie signálu nerovnomernosti chodu viacvalcového spaľovacieho motora
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
42.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Jozef Csambál, PhD.
Návrh fyzikálneho modelu vzduchovej vetvy spaľovacieho motora
červen 2008
Zobrazení závěrečné práce
43.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Csonga
Modelovanie a riadenie elektronickej škrtiacej klapky spaľovacieho motora
červen 2011
Zobrazení závěrečné práce
44.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Deák
Konštrukčné riešenie laboratórneho modelu „Rotačné kyvadlo - Pendubot“
červen 2009
Zobrazení závěrečné práce
45.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Kristián Dudík
Návrh programového vybavenia pre prediktívne riadenie laboratórneho HVAC systému v prostredí Matlab-Simulik
červen 2009
Zobrazení závěrečné práce
46.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Ebert
Návrh algoritmov navigácie mobilného robota
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
47.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Tomáš Guľaši
Prediktívne riadenie laboratórneho klimatizačného systému
červen 2013
Zobrazení závěrečné práce
48.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Marek Honek, PhD.
Návrh algoritmu stabilizácie kyvadla laboratórneho modelu invertované kyvadlo
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
49.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Peter Chvála
Návrh programového vybavenia pre simuláciu robotického ramena SCHUNK
červen 2013
Zobrazení závěrečné práce
50.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Juraj Janík
Návrh prediktívneho riadenia laboratórneho vykurovacieho systému
červen 2013
Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Tibor Khern
Návrh riadenia laboratórneho fyzikálneho modelu vzduchovej vetvy spaľovacieho motora
červen 2008Zobrazení závěrečné práce
52.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Milada Knapiková
Návrh programového vybavenia pre polohovanie laboratórneho robotického ramena
červen 2013
Zobrazení závěrečné práce
53.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Attila Kosár
Návrh riadenia hydraulického ramena na odstránenie zhrabkov.
červen 2012
Zobrazení závěrečné práce
54.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Pavol Krasňanský, PhD.
Návrh konštrukčného riešenia podvozku autonómneho mobilného robotického systému
červen 2011
Zobrazení závěrečné práce
55.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Michal Kuruc
Stabilné prediktívne riadenie procesov s obmedzeniami
červen 2011
Zobrazení závěrečné práce
56.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Martin Lauko
Transformácia modulov Fortranovskej knižnice adaptívnych regulátorov do prostredia Matlab-Simulink
červen 2009
Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Slavomír Lipár, PhD.
Návrh programového vybavenia pre spracovanie signálu snímača klepania zážihového spaľovacieho motora
červen 2011
Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Richard Mihalovič
Návrh algoritmu optimálneho zdvihu kyvadla laboratórneho modelu invertované kyvadlo
červen 2007
Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Michal Minarovič
Návrh algoritmov riadenia turbodúchadla s premenlivou geometriou
červen 2011
Zobrazení závěrečné práce
60.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Adam Mrázik
Modelovanie a riadenie laboratórneho systému „Vzduchová vetva spaľovacieho motora“
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
61.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Matúš Nímet
Automatizovaná kontrola kvality povrchu so zariadením Steinbichler
červen 2016
Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDP
Autor: Ing. Adam Rosinský
Prediktívne riadenie hydraulického laboratórneho výukového modelu s viacerými vstupmi a výstupmi
květen 2018
Zobrazení závěrečné práce
63.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DPAutor: Ing. Michal Skladan
Riadenie zážihového spaľovacieho motora s nepriamym vstrekom
červen 2011Zobrazení závěrečné práce
64.
Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Marek Slamka
Návrh algoritmov pre riadenie laboratórneho systému „prečerpávajúca vodná elektráreň“
červen 2020
Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Juraj Slovák
Riadenie všesmerového podvozku mobilného robotického systému
květen 2017
Zobrazení závěrečné práce
66.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Pavol Smítka
Návrh programového vybavenia pre riadenie polohy laboratórneho robotického ramena
červen 2011
Zobrazení závěrečné práce
67.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Peter Šimončič, PhD.
Modelovanie vzduchovej vetvy spaľovacieho motora
červen 2009
Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lukáš Tkáč
Programovanie polohy laboratórneho robotického ramena
červen 2010Zobrazení závěrečné práce
69.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Mgr. Ing. Filip Tóth, PhD.
Komplexný návrh a realizácia mobilného robotického systému
květen 2011
Zobrazení závěrečné práce
70.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Roman Vašíček
Návrh systému detekcie vynechávania zapaľovania zážihového spaľovacieho motora
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce
71.
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
DP
Autor: Ing. Vladimir Villaverde Huertas, PhD.
Prediktívne riadenie laboratórneho mechatronického systému "Vrtuľník"
červen 2010
Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisP
Disertační práce
HabPHabilitační práce
RigP
Rigorózní práce
TzDisP
Teze disertační práce
ZpMBA
Závěrečná MBA práce
ZP
Závěrečná práce
ZPicv
Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzs
Závěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracována
Závěrečná práce je rozpracována