Apr 2, 2020   11:44 a.m. Zita
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.
Identification number: 2463
University e-mail: boris.rohal-ilkiv [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
External colleague - Faculty of Chemical and Food Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Čepák
Optimálne riadenie pracovného režimu spaľovacieho motora
June 2010Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Deák
Modelovanie a riadenie laboratórneho modelu "Rotačné kyvadlo"
June 2007Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristián Dudík
Modelovanie a riadenie laboratórneho modelu "Helikoptéra"
June 2007Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Ebert
Aplikácia 2-D senzoru v úlohe lokalizácie mobilného robotickeho systému
June 2016Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Fábry
Level control in tanks
May 2019Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mgr. Martin Fenik
Návrh fuzzy regulátora pre ústredné vykurovanie rodinného domu
June 2009Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Guľaši
Riadenie a ovládanie rýchlostného servopohonu
June 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Peter Chvála
Návrh technického riešenia podvozkovej časti mobilného robota
June 2010Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Chvála
Návrh technického riešenia podvozkovej časti mobilného robota
June 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Krasňanský, PhD.
Návrh koncepcie mobilného robota s pracovným ramenom
June 2009Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Kubíček
INTELIGENTÉ RIADIACE SYSTÉMY SPAĽOVACIEHO MOTORA
June 2007Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mgr. Martin Richter
Návrh laboratórneho modelu "gulôčka na ploche"
June 2010Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Šimončič, PhD.
MODELOVANIE A RIADENIE SYSTÉMU PRUŽENIA MOTOROVÉHO VOZIDLA
June 2007Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Juraj Tinák
Návrh pohonnej časti autonómneho laboratórneho mobilného robota – prieskumníka
June 2010Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Vitáloš, PhD.
Návrh audio a video kanálu na sledovanie experimentov v Laboratóriu automatického riadenia a mechatroniky ÚAMAI
June 2009Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Mohammad Abdollahpouri
Embedded Optimal Estimation for Fast Mechatronic Systems
May 2019Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Mohammad Abdollahpouri
Vnorené prediktívne riadenie rýchlych mechatronických systémov
May 2019Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jozef Csambál, PhD.
Algoritmy pre viac - modelové prediktívne riadenie nelineárnych mechatronických systémov (Aplikácia na zážihový spaľovací motor)
December 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ľubomír Čapucha, PhD.
Architektúra mobilného robotického systému na podvozku so všesmerovými kolesami
June 2016Displaying the final thesis
20.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Ebert
Prediktivne riadenie mobilného autonómneho systému po zadanej trajektórii s prekážkami.
May 2023Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): doc. Ing. Martin Gulan, PhD.
Nonlinear model predictive control of underactuated mechatronic systems
August 2015Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Marek Honek, PhD.
Modelovanie a riadenie elektronickej škrtiacej klapky zážihového spaľovacieho motora
July 2013Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Pavol Karas
Nelineárne prediktívne riadenie systémov s rýchlou dynamikou
June 2018Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Matúš Kopačka, PhD.
Effective Robust Predictive Control of Mechatronic Systems
December 2011Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Tomáš Kováč, PhD.
Riadenie robotického ramena autonómneho mobilného robotického systému
June 2017Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Pavol Krasňanský, PhD.
Robotické rameno pre autonómny mobilný robotický systém
July 2014Displaying the final thesis
27.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Lukáš Kučerka
Modelovanie a riadenie viacpalivových preplňovaných spaľovacích motorov
May 2020Displaying the final thesis
28.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martin Lauko
Prediktívne riadenie nelineárnych dynamických systémov s obmedzeniami
September 2012Displaying the final thesis
29.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Miroslav Mates
Modelovanie a róbustné riadenie mechatronických polohovacích sústav
September 2009Displaying the final thesis
30.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Adam Mrázik
Odhad parametrov a stavu nelineárnych mechatronických systémov
September 2013Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Salaj, PhD.
Nonlinear moving horizon estimation of underactuated mechatronic systems
August 2015Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Pavol Seman, PhD.
Prediktívne riadenie nelineárneho mechatronického systému
June 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Juraj Slovák
Navigácia a riadenie mobilných autonómnych mechatronických systémov
June 2020Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Peter Šimončič, PhD.
Modelovanie a riadenie procesov zážihového spaľovacieho motora
July 2014Displaying the final thesis
35.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Šimončič, PhD.
Modelovanie a riadenie procesov zážihového spaľovacieho motora
September 2012Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): doc. Ing. Gergely Takács, PhD.
Aplikácia výkonného prediktivneho riadenia pri aktívnom tlmení vibrácii
August 2009Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Ing. Filip Tóth, PhD.
Autonómny mobilný robotický systém (Návrh a lokalizácia robota s mecanum kolesovým podvozkom)
July 2014Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Vladimir Villaverde Huertas, PhD.
Predictive Control of Flexible Mechatronic Systems
July 2013Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Volenský, PhD.
Prediktívne riadenie mechatronických systémov s rýchlou dynamikou
November 2011Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): mgr inż. Sławomir Stanisław Wojnar, PhD.
Nonlinear Model-Based Air-Fuel Ratio Predictive Control of Spark Ignited Engines
May 2013Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Bizub
Meranie signálu nerovnomernosti chodu viacvalcového spaľovacieho motora
June 2010Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Csambál, PhD.
Návrh fyzikálneho modelu vzduchovej vetvy spaľovacieho motora
June 2008Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Csonga
Modelovanie a riadenie elektronickej škrtiacej klapky spaľovacieho motora
June 2011Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Deák
Konštrukčné riešenie laboratórneho modelu „Rotačné kyvadlo - Pendubot“
June 2009Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristián Dudík
Návrh programového vybavenia pre prediktívne riadenie laboratórneho HVAC systému v prostredí Matlab-Simulik
June 2009Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Ebert
Design of algorithms for navigation of a mobile robot
May 2018Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Guľaši
Prediktívne riadenie laboratórneho klimatizačného systému
June 2013Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Honek, PhD.
Návrh algoritmu stabilizácie kyvadla laboratórneho modelu invertované kyvadlo
June 2007Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Chvála
Návrh programového vybavenia pre simuláciu robotického ramena SCHUNK
June 2013Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Janík
Návrh prediktívneho riadenia laboratórneho vykurovacieho systému
June 2013Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tibor Khern
Návrh riadenia laboratórneho fyzikálneho modelu vzduchovej vetvy spaľovacieho motora
June 2008Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milada Knapiková
Návrh programového vybavenia pre polohovanie laboratórneho robotického ramena
June 2013Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Attila Kosár
Návrh riadenia hydraulického ramena na odstránenie zhrabkov.
June 2012Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Krasňanský, PhD.
Návrh konštrukčného riešenia podvozku autonómneho mobilného robotického systému
June 2011Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Kuruc
Stabilné prediktívne riadenie procesov s obmedzeniami
June 2011Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Lauko
Transformácia modulov Fortranovskej knižnice adaptívnych regulátorov do prostredia Matlab-Simulink
June 2009Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Slavomír Lipár, PhD.
Návrh programového vybavenia pre spracovanie signálu snímača klepania zážihového spaľovacieho motora
June 2011Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Mihalovič
Návrh algoritmu optimálneho zdvihu kyvadla laboratórneho modelu invertované kyvadlo
June 2007Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Minarovič
Návrh algoritmov riadenia turbodúchadla s premenlivou geometriou
June 2011Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Mrázik
Modelovanie a riadenie laboratórneho systému „Vzduchová vetva spaľovacieho motora“
June 2010Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Nímet
Automatizovaná kontrola kvality povrchu so zariadením Steinbichler
June 2016Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Rosinský
Predictive control of a hydraulic laboratory teaching model with mutiple inputs and outputs
May 2018Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Skladan
Riadenie zážihového spaľovacieho motora s nepriamym vstrekom
June 2011Displaying the final thesis
64.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Marek Slamka
Design of algorithms for control of laboratory system "repumped hydro power plant"
May 2020Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Slovák
Riadenie všesmerového podvozku mobilného robotického systému
May 2017Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Smítka
Návrh programového vybavenia pre riadenie polohy laboratórneho robotického ramena
June 2011Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Šimončič, PhD.
Modelovanie vzduchovej vetvy spaľovacieho motora
June 2009Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Tkáč
Programovanie polohy laboratórneho robotického ramena
June 2010Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Mgr. Ing. Filip Tóth, PhD.
Komplexný návrh a realizácia mobilného robotického systému
May 2011Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Vašíček
Návrh systému detekcie vynechávania zapaľovania zážihového spaľovacieho motora
June 2010Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimir Villaverde Huertas, PhD.
Prediktívne riadenie laboratórneho mechatronického systému "Vrtuľník"
June 2010Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress