22. 10. 2020  20:56 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PhDr. Emília Mironovová
Identifikačné číslo: 259
Univerzitný e-mail: emilia.mironovova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu (MTF)

Kontakty
     
     
     Publikácie
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:

Por.
Stav
Záverečná prácaPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Judita Ághová
Hodnotenie osvetlenia v spoločnosti PLASTED, s r. o.
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Feketová
Analýza internej komunikácie v pracovnom prostredí ŽOS Trnava a.s.
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dana Kaščáková
Analýza komunikácie v podniku CHEMOSVIT FOLIE a. s. a návrhy na jej zlepšenie
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Richard Klučiar
Nástroje podnikovej kultúry v spoločnosti COLUMBA, s r. o.
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Monika Kolenová
Prijímací pohovor do zamestnania a návrh záznamového hárku z pohovoru v podniku PSA Slovakia
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Kovárová
Adaptačný a vzdelávací program pre novoprijatých pracovníkov v priemyselnom podniku Etop-Trading a.s. Púchov
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Eva Lačná
Etický kodex ako významná zložka podnikovej kultúry JAVYS, a.s.
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Liptáková
Odporúčané oblečenie ako súčasť firemnej kultúry v koncerne ZF Boge Slovakia
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Silvia Ondreičková
Návrh racionalizácie výberu a získavania zamestnancov v podniku Matador-Industries, a. s. Dubnica nad Váhom
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Martina Pagáčová
Systém vzdelávania a rozvoj zamestnancov v podniku RKS Trenčín s.r.o.
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Putalová
Zatraktívnenie CONTINENTAL Matador Truck Tires s.r.o. pre absolventov VŠ a SŠ pri výbere zamestnania
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Szalayová
Hodnoty a rituály v podniku Konštrukta-Industry, a.s.
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Štulajterová
Motivácia zamestnancov v organizácii Technické služby Brezno
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Adriana Ujhelyová
Návrh inovácie systému zamestnaneckých výhod v podniku EVPÚ - ZVS, a.s.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Lucia Urbanová
Podniková identita ako súčasť podnikovej kultúry v Belumi Pumpy, s r.o.
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná