Feb 18, 2020   8:23 a.m. Jaromír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Identification number: 2900
University e-mail: ingrid.gorogova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Machining and Computer-aided Technologies (UVTE MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Marek Adamek
Progresívne trendy vo vŕtaní
June 2007Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Branislav Augustovič
Vplyv podmienok merania rovinnosti na výsledok merania
May 2017Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rudolf Bestvina
Aplikácia elektroerozívneho rezania pri úprave formy na tlakové vstrekovanie
June 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Blaško, PhD.
Progresívne trendy v dokončovacích spôsoboch obrábania
June 2007Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Róbert Boďa
3D laser cutting of profiles
May 2018Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. András Bugár
Vplyv podmienok merania valcovitosti na výsledok merania
May 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Čuhák
Measurement strategy
May 2018Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Denko
Use of CA technologies in the design of production carrier in Muehlbauer Technologies s.r.o. Nitra
May 2018Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marián Fischer
Obrábanie materiálov ultrazvukom – výučbové video
May 2015Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Róbert Gála
Creating a measurement plan in Calypso
May 2019Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Hudcovský
Návrh a výroba prípravku pre upínanie nerotačnej súčiastky v podmienkach firmy JAMP SVORADA s.r.o.
May 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Kováčik
Progresívne trendy vo frézovaní
June 2007Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Kukan
Design and production of tracked vehicle prototype at Devonic s.r.o.
May 2019Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Mikula
Návrh zariadenia na inštaláciu palivovej hadice v spoločnosti MartinRea s.r.o.
May 2015Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Molnár
Production design and measurement plan for the pulley
May 2018Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Mozolík
Computer aided in the design and production of the holder
May 2018Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Nikodem
Use of CAx technologies in the design and production of pole piece
May 2018Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dávid Ondrejmiška
Aplication of CAx technologies in standard of Muehlbauer Technologies s.r.o. Nitra
May 2018Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marián Poláčik
Klasifikácia spôsobov výroby ozubených kolies
June 2008Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Sálus
Using of CA systems by the design and production of the hinge support
May 2019Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Šedík
Počítačová podpora pri návrhu a výrobe súčiastky vo firme BAAS s.r.o.
May 2015Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Tomášek
Vplyv podmienok merania kruhovitosti na výsledok merania
May 2016Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Troška
Návrh a výroba prípravku v podmienkach firmy METAL s.r.o.
May 2015Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Varačka
Progresívne trendy v sústružení
June 2007Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Vendlek
Technologické systémy na spracovanie materiálov lasermi
June 2008Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Erik Vlk
Application of CAx technologies in the design and production of the support plate
May 2019Displaying the final thesis
27.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Patrik Wiltschka
Návrh a výroba prípravku v podmienkach firmy STREIT s.r.o.
May 2015Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Zvonár
Návrh výroby plechovej úložnej skrinky
May 2016Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rudolf Bestvina
Úprava vstrekovacej formy v podmienkach Pernoud Mold CE, s.r.o.
May 2014Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Buček
Renovácia formy pre plastový priemysel
May 2015Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Cingel
Návrh a výroba univerzálneho suportu pre 6-vretenový vačkový sústruh
May 2016Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milada Fabianová
Design and creation of a database of machines and tools for progressive machining methods
April 2019Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Gaži
Návrh meracieho plánu pre meranie súčiastky Back Cover na súradnicovom meracom stroji
May 2012Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Haberlová
Štúdia vytvorenia databázy strojov pre nekonvenčné obrábanie
May 2008Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Hudcovský
Návrh a výroba prípravkov pre upínanie tvarovo zložitého odliatku v podmienkach firmy JAMP SVORADA s.r.o.
May 2017Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Chudý
Rezné sily pri sústružení
May 2012Displaying the final thesis
37.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Lukáš Koníček
Štúdia vytvorenia databázy nástrojov pre progresívne technológie
May 2015Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Mikeska
Elektroerozívne obrábanie - video
May 2008Displaying the final thesis
39.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Michal Nikodem
The use of computer aided for production and dimensional inspection of gas meter connection in the company Klimstahl, s.r.o.
April 2020Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rudolf Podstrelený
Návrh a výroba prípravkov na upínanie tvarovo zložitej súčiastky v podmienkach firmy CE-tech, s.r.o.
May 2017Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Šimko
Racionalizácia výroby hriadeľa automatickej prevodovky v spoločnosti GeWis s.r.o
May 2016Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Vagovský, PhD.
Návrh meracieho plánu pre meranie ZSB pumpy na súradnicovom meracom stroji v podmienkach ZF SACHS Slovakia a.s.
May 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Volek
Kruhovitosť sústružených súčiastok
May 2012Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denisa Žišková
Výroba elektrických prípojných vodičov k elektrickým spotrebičom a možnosti jej racionalizácie
December 2008Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress