4. 4. 2020  1:24 Izidor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Identifikačné číslo: 3371
Univerzitný e-mail: eva.benicka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav analytickej chémie (FCHPT)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Dobrovická
Metódy spracovania vzorky a analýzy vybraných prioritných polutantov typu pesticídov vo vodách a biote
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Zuzana Hyravá
Kvantitatívna analýza halogenovaných fenolov metódou GC-MS a GC-ECD
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikola Juríčková
Analýza kovalentne naviazaných oligosacharidov - N-glykánov na transferíne.
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Denisa Kašperová
Aplikácie GC-MS a GCxGC v analýze prchavých zlúčenín
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Klučárová
Analýza charakteristických prchavých zlúčenín v potravinách a poživatinách plynovou chromatografiou spojenou s hmotnostnou spektrometriou
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Kopáčová
Aplikácie GC-MS a GCxGC v analýze prchavých zlúčenín
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Miroslav Koreň
Study of sample preparation methods and GC-MS analysis of selected priority pollutants in water and biota
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Kovačič
Praktické aplikácie metód rýchlej plynovej chromatografie
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Róbert Pagáčik
Optimalizácia kvantitatívnej analýzy v technike GC-MS v režimoch ionizácie EI, CI, NCI
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Pastirčiková
Využitie viackolónových zostáv v plynovej chromatografii na analýzu vybraných prchavých zlúčenín prítomných v potravinách a poživatinách
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Senešiová
Analýza organických zlúčenín plynovou chromatografiou s pokročilými metódami spracovania signálu
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Spišák
Štruktúrna analýza exopolysacharidov.
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Magdaléna Srnková
Využitie nových stacionárnych fáz v analýze polárnych organických zlúčenín plynovou chromatografiou
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Šarinová
Kombinované techniky kvapalinovej chromatografie s plynovou chromatografiou v analýze životného prostredia
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Vaľková
SPME-GC-MS v analýze reziduálnych rozpúšťadiel v liečivových formách
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Veronika Klučárová
Vývoj nových metód pasívneho vzorkovania pre monitorovanie prioritných a emergentných znečisťujúcich látok vo vodách
júl 2016Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Balašková
Charakterizácia výberových vín analýzou prchavého podielu látok metódou plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivan Ďurovec
Optimalizácia zberu a spracovania dát pre plynovú chromatografiu
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislava Goneková
GC-MS analýza prchavých zložiek výberových vín
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zuzana Hyravá
Analýza biologicky aktívnych polárnych organických látok vo vzorkách s vodnou matricou s využitím kombinácií separačných metód (LC, HPLC a GC)
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikola Juríčková
Štruktúrna analýza polysacharidov z plodov avokáda (Persea americana, Mill.)
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Klučárová
Vývoj metód pasívneho vzorkovania na monitorovanie trendov vybraných prioritných a emergentných znečisťujúcich látok v povrchových vodách
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Kopáčová
Charakterizácia výberových vín Tokaj analýzou prchavých arómových zlúčenín metódou HS-SPME-GC-MS
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Kovačič
Štúdium podmienok GC a GC-MS analýzy polárnych organických kontaminantov vody a pôdy
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lýdia Pokorná
Optimalizácia podmienok selektívnej analýzy skupín substituovaných fenolov plynovou chromatografiou
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Senešiová
Analýza substituovaných fenolov metódami GC a GC-MS v dvojkolónových zostavách
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Spišák
Určenie zmien v štruktúre polysacharidov a mastných kyselín v priebehu postzberového dozrievania plodov avokáda (Persea americana, Mill.)
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Magdaléna Srnková
Možnosti optimalizácie komprehensívnej plynovej chromatografie GCxGC na analýzu prchavých organických zlúčenín
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gizela Takácsová
Selektívna analýza vybraných prchavých látok plynovou chromatografiou
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná