27. 5. 2020  15:41 Iveta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Kontakty     Absolvent     Výučba     
     
     Vedené práce     
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTyp
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Baďo
Databáza strojov a zariadení pre návrh briketovacích a peletovacích liniek
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Baláž
Koncepčný návrh výukového robotizovaného pracoviska
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Tibor Blaho
Využitie technológie peletovania vo výrobnej prevádzke
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ladislav Čizmadia
Technológie, stroje a zariadenia pre recykláciu textilu
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrik Filipek
Analýza výrobného procesu na rezacom CNC plotri vo firme Afinis Group s.r.o.
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Ivan Fiťka
Aplikácie hydraulických systémov vo výrobnej technike
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivan Fiťka
Aplikácie hydraulických systémov vo výrobnej technike
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Galko
Databáza strojov a zariadení pre návrh peletovacích a briketovacích liniek
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Dominik Hyben
Meranie kvalitatívnych parametrov kompozitov na báze odpadových materiálov
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Pavol Klimek
Technológia a stroje pre zhutňovanie drevnej biomasy
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Marek Knap
Doba stabilizácie výlisku z biomasy po zhutnení
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mgr. Tímea Kósaová
Návrh na implementáciu noriem radu ISO 14001 do podniku RPC BRAMLAGE Veľký Meder s.r.o.
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Juraj Krištofovič
Návrh didaktických pomôcok pre výuku hydraulických systémov
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Radoslav Kučera
Analýza procesu zhutňovania a konštrukcií zhutňovacích strojov
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Radoslav Kučera
Analýza procesu zhutňovania a konštrukcií zhutňovacích strojov
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniel Mikulič
Ekonomická analýza využívania alternatívnych zdrojov energie
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Mikyšková
Základné vlastnosti a zvláštnosti rôznych druhov biomasy
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Orsághová
Ekonomická analýza technologických liniek pre zhodnocovanie biomasy
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Erik Pásztor
Technológie, stroje a zariadenia na triedenie tuhých materiálov
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ján Sedlák
Dokončovacie spôsoby obrábania
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mariana Senková
Materiálové zhodnocovanie plastových odpadov formou kompozitných materiálov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ľudovít Szabó
Zhodnocovanie drevného odpadu vo výrobnej prevádzke
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Samuel Šoltýs
Analýza konštrukcií zhutňovacích (briketovacích a peletovacích) strojov
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Peter Tlachač
Technológia triedenia a stroje na triedenie tuhých látok
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miriama Zeleňáková
Doba stabilizácie výliskov z biomasy
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivan Bali
Ekonomická analýza briketovacích a peletovacích strojov
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Bátovský
CD-ROM - "Výrobné stroje a zariadenia"
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Beňák
Konštrukčný návrh triediaceho stroja na triedenie tuhých odpadov
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dávid Bilčík
Vplyv materiálových parametrov kompozitov na báze odpadov na technológiu vstrekovania
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Čierny
Ekonomická analýza technologickej linky pre zhodnocovanie stavebného odpadu
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Dubravčík
Návrh riešenia systému odpadového hospodárstva na SjF STU v Bratislave
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Gálik
Konštrukčný návrh laboratórneho závitovkového lisu s hydraulickým pohonom
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Vladimír Hallér
Návrh technologickej linky na zhodnocovanie fytomasy
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Stanislava Hodálová
Návrh zefektívnenia práce vo firme Akustik Plus s.r.o.
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Patrik Hradilek
Posudzovanie kvality tuhých ušľachtilých biopalív
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lukáš Ivánek
Konštrukčný návrh laboratórneho zariadenia pre testovanie oteru brikiet
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Javnický
Výskum procesu zhutňovania rôznych druhov drevných odpadov
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Martin Kajan
Návrh akreditovaného laboratória na meranie a skúšanie mechanických vlastností biopalív
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jakub Kasala
Konštrukčný návrh štvorrotorového drviaceho stroja
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Kasala
Výskum procesu zhutňovania vybraných druhov rýchlorastúcich drevín
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marta Kotesová
Ekonomická analýza obnoviteľných zdrojov energie
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Kováč
Výskum vplyvu konštrukčných parametrov na výslednú kvalitu výliskov
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michal Liška
Výskum vplyvu konštrukčných parametrov na výslednú kvalitu výliskov pri zhutňovaní
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Lőrinczi
Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie pri riešení energetickej koncepcie rodinného domu
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Macák
Výskum možností obrábania zliatin so zvýšeným obsahom chrómu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martin Mišút
Laboratórne zariadenie pre výrobu kompozitov na báze odpadových plastov a biomasy
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Nagy
Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie pri riešení energetickej koncepcie auto-karavanov
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Niko
Konštrukčný návrh zariadenia pre kropenie drevných pilín
september 2010Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Okapec
Návrh akreditovaného laboratória na meranie a skúšanie vlastností tuhých biopalív
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Ondruška
Výskum procesu lisovania vybraných druhov fytomasy
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Petruf
Výskum procesu zhutňovania odpadov z biomasy
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Jozef Pisarčík
Návrh robotizovaného pracoviska pre pedagogické a výskumné účely
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viktor Poržolt
Stanovenie vplyvu konštrukčných parametrov zhutňovacieho stroja na výslednú kvalitu výliskov
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Gábor Sátor
Výskum vplyvu parametrov procesu zhutňovania agátových pilín na výslednú kvalitu výliskov
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Samuel Šoltýs
Výskum opotrebovania nástrojov kladivového drviča pri dezintegrácii drevnej biomasy
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Šurina
Konštrukčný návrh laboratórneho zariadenia pre zvyšovanie vlhkosti sypkých materiálov
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Takács
Výskum vlastností a parametrov kompozitov na báze odpadových materiálov
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Tlachač
Konštrukčný návrh laboratórneho zhutňovacieho zariadenia s horizontálnou osou lisovania
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristián Turcsek
Zhodnocovanie odpadových materiálov do formy kompozitov technológiou vstrekovania
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Kamalesh Kumar Umabathy
Research of waste based composite materials application and production
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Sriram Venkatachalam, B.E.
Material recovery of used engine oils - feasibility study
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Vojčík
Konštrukčný návrh experimentálneho zariadenia na výrobu drevoplastového kompozitu
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Závodný
Konštrukčný návrh experimentálneho závitovkového briketovacieho lisu
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Michal Zelenka
Konštrukčný návrh laboratórneho lisovacieho zariadenia
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
ZP
Autor: Francesc Tarrida Tirado
Technologies, Machines and Equipments for Textile Waste Recycling
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná