Jan 19, 2020   3:30 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD.
Identification number: 3961
University e-mail: martin.simkovic [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ľudmila Bučuričová
Cell wall and its participation in Ca2+ homeostasis of Trichoderma atroviride
May 2017Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Firáková, PhD.
Intracelulárne proteázy z vláknitej huby Trichoderma viride.
May 2008Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Helena Galádová
Vzťah medzi syntézou proteáz a konidiáciou indukovanou rôzmanitými signálmi u Trichoderma atroviride
May 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Romana Györiová
Štúdium zmien v expresii génov kódujúcich Ca2+-kanály v Trichoderma atroviride počas rôznych vývojových a rastových podmienok
May 2015Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Jurkasová
Meranie transportu Ca2+ cez membrány vláknitých húb.
May 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislava Kecskésová
Vplyv sezónnych zmien na konidiáciu Trichoderma atroviride
May 2014Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Lefkovitšová
Antagonistic interaction as the stimulus for the synthesis of proteinases in members of the genus Trichoderma
May 2019Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Ozimy
Štúdium sekrécie proteolytických enzýmov z kvasiniek.
May 2013Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nora Rapavá
Návrh skríningovej metódy na detekciu mikrobiálnych kmeňov produkujúcich inhibítory lipolytickej aktivity
May 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Repiská
Izolácia proteolytických enzýmov z rastového média vláknitej huby Trichoderma viride
May 2011Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Sladovník
Vplyv zloženia kultivačného média na sekréciu proteolytických enzýmov vláknitou hubou Trichoderma viride
May 2009Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Sopóciová
Vzťah medzi tvorbou proteolytických enzýmov a konidiogenézou navodenou mechanickým poškodením mycélia a oxidačným stresom u Trichoderma atroviride
May 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Tóthová
Chitinolytické a xylolytické enzýmy sprevádzajúce vývoj mikroskopických húb
May 2017Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Silvia Vinceová
Štúdium pamäťovo kontrolovanej sekrécie proteáz vláknitou hubou Trichoderma viride
May 2011Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Záň
Isolation of plant myrosinases by chromatography techniques
May 2019Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Zemjánek
Charakterizácia extracelulárnych proteolytických enzýmov z mikroskopickej huby Trichoderma viride.
May 2007Displaying the final thesis
17.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Helena Galádová
Study of plant and microbial enzymes catalyzing transformation of glucosinolates to isothiocyanates: purification and characterization their molecular and catalytic properties
May 2021Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Matej Maťaťa, PhD.
Sekrécia proteáz z Trichoderma atroviride a jej biochemické aspekty
August 2015Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Tomáš Molnár
Štúdium Ca2+ signálnych dráh vláknitých húb
July 2016Displaying the final thesis
20.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Zoltán Polozsányi
Development of preparate with anticancer effects gained by enzyme activation of plant isothiocynanate precursors
May 2022Displaying the final thesis
21.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Michal Porubiak
Nutraceutiká s obsahom flavonoidov a beta-glukánov
September 2014Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alžbeta Cibulová
Úloha sekretovaných proteáz vo fyziológii Trichoderma atroviride.
May 2013Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Dudová
Vývojové zmeny v rezistencii vláknitých húb voči mutagénom
May 2008Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Farkašová
Komparatívne štúdium transportných procesov vláknitých húb počas ich klíčenia
May 2009Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Firáková, PhD.
Vplyv faktorov prostredia na sekréciu proteáz vláknitou hubou Trichoderma viride
May 2010Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Helena Galádová
Charakterizácia proteolytických enzýmov vytvorených hubami z rodu Trichoderma ako odpoveď na rôzne (a)biotické signály.
May 2017Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Haluz
Production untypical hydrolases by filamentous fungi of the Trichoderma genus
May 2019Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Jurkasová
Cell wall and its relation to Ca2+ ions in filamentous fungi of Trichoderma genus
May 2018Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Szilvia Kontár
Fyziologická úloha povrchovo viazaného Ca2+ vo vláknitých hubách.
May 2016Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Kunštek
Kvantitatívne aspekty molekulárnej taxonómie vláknitých húb
May 2007Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Maťaťa, PhD.
Tvorba vysokomolekulových proteáz vláknitou hubou Trichoderma viride
May 2011Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Ozimy
Štúdium membránových javov zúčastňujúcich sa na indukovanej tvorbe proteáz u mikroskopických húb.
May 2015Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nora Rapavá
Štúdium produkčnej schopnosti Streptomyces toxytricini v tvorbe lipstatínu.
May 2013Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viera Zelená, PhD.
Transportné procesy počas klíčenia vláknitej huby Trichoderma viride
May 2009Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress