17. 2. 2020  13:06 Miloslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (rod. Chalachanová)
Identifikačné číslo: 4051
Univerzitný e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Katedra geodetických základov (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Matúš Bodnárik
Návrh a realizácia dátového modelu na účely obecnej samosprávy
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Matúš Bodnárik
Návrh a realizácia dátového modelu na účely obecnej samosprávy
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Matúš Bodnárik
Návrh a realizácia dátového modelu na účely obecnej samosprávy
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ondrej Gabčo
Návrh a realizácia dátového modelu na účely správy malých letísk
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Ič
Potenciál cloudových riešení pri zbere priestorových dát
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Petra Kostičová
Programová podpora špecializovaných geodetických úloh
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lukáš Matrka
Vytvorenie používateľsky prívetivého prostredia na prácu s priestorovými dátami v CAD systéme
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Müller
Publikácia priestorových dát na internete
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Dominik Sova
Reštrukturalizácia a spracovanie priestorových dát na účely výpočtu solárnej radiácie
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Stopková, PhD.
Využitie geoinformačných systémov na predikciu lavínového nebezpečenstva
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniel Šebeň
Posúdenie možností použitia geodetických softvérových nadstavieb na tvorbu digitálneho modelu reliéfu
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Pavel Šipoš
Možnosti uplatnenia robotických riešení v geodézii a geoinformatike
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milica Aleksić
Návrh a realizácia online riešenia poskytovania dát na účely územného spravovania
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Linda Gálová, PhD.
Využitie geoinformačných systémov na podporu riadenia v krízovom manažmente
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Horečný
Posúdenie potenciálu metódy terestrického laserového skenovania v doméne ochrany lesa
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Ič
Fraktálna dimenzia verzus klasické metódy určovania členitosti geoobjektov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ivana Jankechova
Kvalita digitálneho modelu reliéfu v závislosti od parametrov reliéfu
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mária Kubicová
Optimalizácia evidencie a využívania dát o archeologických nálezoch
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Kubincová
Modelovanie pri realizácii líniových stavieb
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Majdan, PhD.
Návrh a implementácia geografického informačného systému na správu mestských komunikácií
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Mišíková
Analýza dátových tokov a procesov v doméne kultúrneho dedičstva
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Očkay
Návrh UML modelu domény ochrany kultúrneho dedičstva
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Ondrišák
Vývoj nástroja na výpočet solárnej radiácie
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dávid Ottis
Webový mapový server a jeho uplatnenie v praxi
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Richard Pilnik
Implementácia dát z blízkej fotogrametrie do prostredia geografického informačného systému
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Porubanová
Potenciál fraktálov pri modelovaní krajiny
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Sopóci
Tvorba používateľskej aplikácie na podklade Základnej bázy geografického informačného systému
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Stopková, PhD.
Priestorové analýzy vo webovom prostredí
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Suľová
Návrh a realizácia databázy na podporu ochrany lesa
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Katarína Ťapajnová
Reprezentácia objektov so zložitou štruktúrou vyjadrených mračnom bodov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná