Jan 19, 2020   3:26 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Róbert Hinca, PhD.
Identification number: 4662
University e-mail: robert.hinca [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Nuclear and Physical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Badinka
Ožiarenie obyvateľov Slovenska
May 2008Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dávid Bednár
Matematická kalibrácia scintilačného spektrometra gama žiarenia
May 2016Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Haršány
Zdroje ožiarenia obyvateľov Slovenska
May 2010Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erik Holubek
Radiačný monitoring v životnom prostredí
May 2016Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Horváth
Radiačná ochrana v jadrovej energetike
May 2008Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Hošták
Mapovanie rádioaktívneho radónu v pôdnom vzduchu stavebných pozemkov
May 2013Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Javorník, PhD.
Radiačný vplyv ťažby uránu na životné prostredie
May 2008Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Krčmárik
Radiačná ochrana v jadrovej energetike
May 2010Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Ondrej Kulich
Modelovanie radiačnej ochrany na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
May 2011Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Lehotský
Ožiarenie obyvateľov Slovenska z prírodných zdrojov
May 2009Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marián Marenčík
Radiačná ochrana a MCNP modelovanie okolia zdrojov
May 2006Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Emil Mojto
Ťažba uránu na Slovensku
May 2009Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Igor Neuhold
Nedeštruktívne testovanie materiálov primárneho okruhu JE
May 2005Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Pisár
Radiačná ochrana v jadrovej energetike
May 2009Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Skoupý
Meranie rádioaktívnych látok vo výpustiach jadrových elektrární
May 2011Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Slušný
Radiačná ochrana v jadrovej energetike
May 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Branislav Stríbrnský
Innovative design methods of activity measurement systems for NPP decommissioning
May 2021Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Bednár
Gamma effective dose rates calculations in the nuclear facilities decommissioning
May 2018Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Haršány
Zdroje ožiarenia obyvateľov Slovenska
May 2012Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erik Holubek
Non-destructive depth estimation of concrete surface contamination
May 2018Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Horváth
Radiačná ochrana v jadrovej energetike
May 2010Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Hošták
Stanovenie emanácie radónu
May 2015Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Javorník, PhD.
Ožiarenie zložiek životného prostredia a dotknutých skupín obyvateľstva vplyvom ťažby uránu
May 2010Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloslav Kolesár
Radiačná ochrana pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
December 2007Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Krčmárik
Dozimetria neutrónov v systéme radiačnej ochrany pracovníkov jadrových elektrární
May 2012Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Igor Neuhold
Analýza príčin zvyšovania neutrónového výkonu pri dosiahnutí kritického stavu reaktora v EMO
May 2009Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Pisár
Radiačná ochrana pracovníkov v jadrovej energetike
May 2011Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Tóth
Radiačný monitoring na jadrových elektrárňach
May 2011Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress